אם אנו יכולים להוכיח כי הקוראן דברי אללה ?

אם אנו יכולים להוכיח כי הקוראן דברי אללה ?

4556

המוסלמים מחזיקים הוכחה נחרצת כי אין ספר על פני האדמה כמו הקוראן הקדוש,וכי הוא השלמות המוחלטת של השפה הערבית ואין בו טעיות הן מבחינת הדקדוק והן מבחינת המשמעות או ההמשך,הראיות המדעיות הנזכרות בו ידועות בכל רחבי העולם אפילו בקרב המדענים הלא מוסלמים והתחזיות שלו כבר הושגו,ההוראות שלו ברורות לכל האנשים ולכל מקום או זמן.

דבר מדהים הוא כי הקוראן עצמו מגיש לנו את הראיות המעידות עלנכונותו,ומגיש לנו גם כן את ההוכחות והאתגרים להוכיח לנו כי הוא נקי מכל חוסר או סתירה,אללה יתעלה אמר: "אם לא התבוננו בקוראן?אלמלא בא מעם אללה, היו מוצאים בו ניגודים למכביר" (סורת הנשים:82  ).

אתגר  אחר מדהים שמעלה אללה בקוראן, הוא אומר:"אם יש בכם ספק באשר לדברים שהורדנו ממרומים אל עבדנו,הביאו ולו סורה אחת כמותם" (סורת הפרה :23).

אללה מציב לנו אתגר אחר באומרו: "הביאו עשר סורות בדויות כמוהו" (סורת הוד:13 ) זה בתגובה לדבריהם של אלה אשר אמרו כי הקוראן מזוייף , לכן אמר להם אללה הביאו עשר סורות מזויפות כמוהו .

ולבסוף אללה אומר: "הביאו סורה אחת כמוהו …. " ( סורת יונה : 38) ואיש לא יכל לחבר ספר כמו הספר הזה ולא עשרה פרקים כמוהו ולא פרק אחד .

אלפים מהמוסלמים למדו את הקוראן בעל פה בחיי הנביא – עליו בירכת אללה ושלום- ולאחר מכן, השינון הזה הועבר מהמורים לתלמידים ומדור לדור דרך השמיעה ומאומה לאומה אחרת, אנו מוצאים כיום כי כל מוסלמי לומד בעל פה חלק מהקוראן הקדוש בשפה הערבית המקורית שבה הורד מאז יותר מאלף וארבע שנים למרות שרובם אינם ערבים. כיום יש יותר מתשעה מיליונים מוסלמים שחיים על פני האדמה אשר לומדים את הקוראן הקדוש בעל פה בשלמותו, מילה במילה, ויכולים לקרוא אותו בשפה הערבית, כפי שעשה הנביא מוחמד – עליו בירכת אללה ושלום- לפני 1400 שנים.

האיש שקרא תגר לקוראן הקדוש

19 מחשבות על “אם אנו יכולים להוכיח כי הקוראן דברי אללה ?

  • תחילה אני מברך אותך ו מודה לך מאוד על הביקור וההתענינות שלך בידיעת האמת
   כמו שאללה הוריד את הקוראן על נביאנו מוחמד, גם כן הוריד ספריו-לפני כן- על הנביאים שקדמו לו, הוא הודיע לנו שמות כמה מן הספרים האלה, כמו אלה של אברהם, התורה שניתנה למשה, התהילים של דווד, והאנגיל שבא בו ישוע. ושאר הספרים שניתנו לנביאים לא ידענו את שמותיהם, מאמינים אנו שכל ספר מספרי אללה, הוא האמת.

   הספרים האלה שאללה הודיע לנו את שמותיהם, ספרי אברהם, למשל, לא נשאר מאומה מהם. התורה והתהילים והאנגיל, על אף שעודם נשארים אצל היהודים והנוצרים, אך הם טישטשו אותם הרבה, והחליפו מלים במלים, שמטו מהם, והוסיפו אליהם הרבה דעות משלהם, עד אשר היהודים והנוצרים עצמם מודים היום שהספרים המקוריים שהורדו על משה ודווד וישוע אינם בידם היום, והם שכתבו אותם בידיהם, הכניסו בהם הרבה דברים, אי אפשר שיהיו מאללה. הספרים האלה נחשפו להשתנות והחלפה ותוספות והשמטה מאז מאות שנים, גם כן כאשר תקרא את הספרים האלה יתגלה לך מיד שהספרים הנמצאים בעולם היום אינם הם הספרים שהורדו על משה ודווד וישוע, התערבבו בדברי האנשים. קל וחומר האימונה בספרים שחלפו, אך ורק שאללה כבר שלח שליחיו לכל אומה לפני הקוראן, והחוקים האלה הינם מאללה שהוריד את הקוראן על מוחמד, שבא להחיות את ההדרכה שהיתה באנשים בעבר, והם איבדו או החליפו אותם או ערבבו אותם בדברי האנשים.

   הקוראן הוא אחרון הספרים שהורדו מאללה, וההבדל בינו לבין הספרים שקדמו לו הם:

   1- הספרים שהורדו לפני הקוראן, כל העותקים המקוריים שלהם אבדו, ונשארו בידי האנשים התרגומים שלהם כפי שאמרנו לעיל, אך הקוראן עודנו שמור באותן המלים והאותיות שהורד בהן מאללה, ולא נתחלפו בהן אות או תנועה.

   2- האנשים ערבבו דברים משלהם בדברי אללה שבספרים האלה, תמצא בספר אחד תולדות האנשים, וקורות הלאומית, האותוביוגרפיה של הגדולים באנשים והנביאים,והפרשנות, העניינים החוקיים שהוציאו המדענים מן הספרים האלה, עד אשר אי אפשר שתזהה בהם דברי אללה מדברים אחרים. אבל הקוראן, דברי אללה הקיים בו, לא התערבבו בהם דברים אחרים. הכל שכתבו המוסלימים בפרשנות, בחדית'ים, בפקה, בתולדות החיים של הנביא או של חבריו או תולדות האיסלאם, לא עורבבו בקוראן, וכל זה כתוב ורשום בספרים אחרים, לא בקוראן.

   3- בהסתמך על ההיסטוריה, אי אפשר להוכיח שאחד הספרים הנמצאים היום אצל אומות העולם הורד על הנביא שיוחס לו, גם יש הרבה ספרים דתיים, לא ידוע שמם שהורדו אליהם, וזמן הורדתם. אבל הקוראן, העדויות ההסטוריות החזקות והחותכות מתיחדות להעיד שהורד על מוחמד, ואף אחד אינו חושש בזה, אך מעל זה ידועה כל אות בו, מתי ואיפה הורדה על הנניא.

   4- כל השפות של הספרים הקודמים, התיישנו, ונשכחו מזמן רחוק, אין עכשיו אנשים שמדברים בשפות האלה באיזה מקום בעולם, ומעטים מאוד שיכולים להבין אותן. אם הספרים האלה נמצאים היום בצורתם המקורית לא היה אפשר לאנשים להבין אותם וללכת לפי החוקים שלהן. אבל השפה של הקוראן, שפה חיה, מדברים בה עשרות מליונים מן האנשים ומבינים אותה מאות מליונים בכל רחבי העולם, נלמדת בכל מדינות העולם, קל מאוד ללמוד אותה, אפשר למי שאין לו די זמן ללמוד שימצא בכל מקום מי שילבין לו הפירושים של הקוראן ודיניו.

   5- כל הספרים הדתיים, שנמצאים היום אצל כל אומות העולם, מכוונים לאומה מסויימת לא לכל האומות, גם כן אם בן האדם מביט בדינים הנמצאים בספרים האלה, יהיה ברור לו כי רובם הורדו לזמן ולתקופה מסוימים, ונועדו לפי המצבים של התקופה הזו וצורכיה, ואין צורך בזמן הנוכחי אליהם, ואי אפשר לעבוד בהם בזמן הזה, כי הספרים האלה היו מיוחדים לזמן מסויים לא לכל הזמנים ולאומה מסויימת לא לכל האומות. אין ספר מהם מיועד לכל האנשים. גם כן האומות שהורדו אליהן הספרים האלה, לא היו להן לעולם עולמים אלא היו למשך זמן מסויים. אם תראה את האיסלאם בריטוריקה הזאת, תדע שהוא מכוון לכל בני אדם, ולא יחשוב הקורא בו שכל אות מאותותיו מיוחדת לאומה מסויימת אלא לכל האומות, גם כן אפשר לעבוד לפי כל שהורד בקוראן בכל מקום ובכל זמן, דבר המעיד כי הקוראן ספר לכל העמים לאורך הזמן.

   6- הספרים הקודמים, על אף שנכללו בכל ספר ענייני הצדק והטובה, ולמד האדם בו את יסודות האתיקה והיושר, והורה לדרך הישר לקיים את ענייני חייו לפי רצונו של אללה, אבל לא נרשמו בשום ספר מהם הטובות והמידות הטובות, ולא נשאר מהם דבר, הדבר המעלה את הקוראן על הספרים האלה הוא כלל כל המדות הטובות שבספרים הקודמים, והבהיר מה שלא היה בהם מן הטובות.

   7- כאשר האדם השתמש לרעה בספרים הקודמים, הכניס אליהם הרבה דברים בלתי הגיוניים שריבו את העוול בין בני האדם וקלקלו את אימונתם, גם כן הספרים האלה בחלקם מכילים דברים שנוגדים למוסריות. אבל הקוראן מתנשא על כל הדברים האלה ואין בו שום דבר נוגד לשכל או אפשר להטעותו בהוכחה או בנסיון. גם כן אין בדיניו איזה עוול או רשעים, אין בו דבר שאפשר בו להטעה את האדם, אין דופי או שמץ של שחיתות ואי תלות במוסר, כולו מהתחלה עד הסוף מלא חוכמה נשגבת, ועצה טובה, שתלמד את האנשים את הצדק, ותדריך אותם לדרך הישר, ולדינים והחוקים התקינים.

   התכונות הטובות האלה, שלמענם צוו תושבי העולם להאמין בקוראן, יילכו בעקבותיו לבדו ולהתרחק מכל הספרים האחרים, לכן מירב ההדרכות שהאדם נזדקק להם, לקיים את חייו לפי רצונו של אללה, הובהרו בקוראן בלי תוספת או חיסרון, על כן אין צורך לספר אחר אחרי כל שבא בקוראן.

   עכשיו אחרי שידענו את ההבדל בין הקוראן לבין שאר הספרים, קל מאוד לך קורא יקר לדעת את ההבדל בין האימונה בקוראן ובשאר הספרים.

   האימונה בספרים הקודמים הינה אישור, זאת אומרת שהספרים האלה היו מאללה, והיו צודקים, הורדו אך ורק לאותה כוונה שבא הקוראן להשלים אותה, כי הם דברי אללה הנקיים, כל מילה בו נשמרת ונכונה, צריך למאמינים ללכת בעקבות כל הצווים שבו, וצריך לדחות כל אשר נוגד לדיניו.
   אני מקווה ש זה עונה לך על שאלתך ואשמח מאוד לענות על כל שאלה שיש לך אודות דת האיסלאם
   בכבוד רב

   • איך אני מבין שמוחמד באמת נביא לפי התנ"ך? ולמה אתם סותרים שישוע לא בן אלוהים אלא רק נביא? לפי ברית חדשה ההפך אפשר הסבר ?

   • כבוד לאתר של הדת האסלאם תודה מראש שאתם מקדישים זמן לכל המעוניינים ולכל השואלים, אני בן אדם שיצא בשאלה ויש לי שאלות על הדת

    שלכם אשמח באופן אישי לשוחח עם מישהו שיכול ויודע לענות אבל בלי לשכנע אותי בכוח יש מצב?

 1. שלום לך,

  שמי שחר ואני מאוד מתעניין בדתות ובשלושת הדתות (איסלאם,יהדות ונצרות) בעיקר.

  קראתי את תגובתך למיקה וונתקלתי בהם בכמה דברים שקצת חדשים לי.

  ברשותך יש לי כמה שאלות בנושא ואשמח אם תוכל לענות לי עליהן:

  1. לגבי מה שאמרת שהיהודים והנוצרים מודים שהספרים שלהם אינם הספרים המקוריים – היכן שמעת על כך? האם יש לך קישורים כלשהם באינטרנט בנושא שאפשר לראות\לקרוא? הברית החדשה הוא אומנם אוסף של עדויות שנאספו אל תוך ספר אחד והנוצרים מודים שזה כך, אך לגבי התנ"ך לא שמעתי על כך משהו.

  2. לגבי עניין הסתירות – היכן יש בתנ"ך ובברית החדשה סתירות שידועות לך ומה הן?

  3. לגבי ספרי אברהם שנאבדו – על איזה ספרים מדובר והיכן שמעת עליהן?

  4.לגבי מה שאמרת שהתנ"ך איננו מתייחס לעמים אחרים – ע"פ המסורת היהודית אחרי המבול הגדול בפרשת נח ניתנו לנח ובניו 7 מצוות לקיים אותם ולבני ישראל אחרי זה ניתנו 613 מצוות. אחד מהתפקידים שניתנו לבני ישראל זה להיות עזר לעמים אחרים (בתנ"ך זה נקרא "אור לגויים") ולהיות חוט מקשר בינם לבין אלוהים.
  בנוסף ישנם את עניין הנבואות שמספרות על היחסים בין עם ישראל לשאר העמים כבסופו יש את הנבואה שאומרת שכולם יחיו בשלום אחד עם השני ויכירו ב-ה' בתור אלוהים קיים (נבואת ה-"גר זאב עם כבש")
  לגבי הברית החדשה היא אמורה להיות כביכול רק עוד תוספת לתנ"ך ולכן הנבואות של התנ"ך הן אותן נבואות של הנוצרים.

  5. לגבי כך שהספרים אינם מתאימים לתקופת זמן הזאת – ספר התנ"ך מאופיין בכך שבאמת עם התקדמות הזמן והסיפורים הדברים משתנים ונוספים עוד מצוות עד שהגיעו ל-613.
  הטענה שאתה אומרת היא מאוד חשובה ורלוונטית לגבי כל דת ובישראל באמת מדברים עליה הרבה, ובנושא הזה ישנה נבואה בספר ירמיהו (פרק ל"א, פסוק ל"א) שמדברת על כך שיגיע זמן שבו אלוהים יכרות "ברית חדשה" עם בני ישראל, שונה מהברית שנתנה במעמד הר סיני (תורה ומצוות), שבה אנשים כבר ידעו מתוך הלב שלהם מה היא הדרך הנכונה להתנהג לפי רצונו של אלוהים.
  זאת אומרת שהתנ"ך מודע לצורך בשינוי בעולם שכל הזמן משתנה.

  6. לגבי זמן הורדתם הנבואות אל כל נביא – כל דבר שקורה לפני עידן הדפוס, אינטרנט והטכנולוגיה קשה להוכיח שאכן קרה כמו שנאמר.
  עם זאת, במסורת היהודית יש דעות (שאני חושב שהם מוסכמות) לגבי הזמנים בהם ניתנו חלק מהנבואות והספרים ובנוסף יש חפיפה בין למשל הנביא ירמיהו, ישיעהו, עזרא, נחמיה וישוע לבין תקופת בית המקדש הראשון והשני – ידוע שהם חיו בתקופות האלו על סמך הסיפורים שלהם והידיעות הארכיאלוגיות שמעידות על השתלטות בבל ורומא על הארץ באותה תקופה.

  לגבי התיארוך של נבואות מוחמד אשמח לשמוע ממך על כך קצת יותר.

  7. לגבי עניין המידות שציינת – התנ"ך במקומות מסויימים מציין דברים במפורש ובחלקם רומז.
  הדברים שנאמרים במפורש מובנים והדברים שנרמזים מתגלים ככל שמעמיקים יותר ולכן ישנם כמה פרשנויות לאותו הנושא.
  למשל – בתנ"ך נאמר במפורש על משה "וְהָאִישׁ מֹשֶׁה, עָנָו מְאֹד- מִכֹּל הָאָדָם אֲשֶׁר עַל-פְּנֵי הָאֲדָמָה"
  ולכן צניעות היא מעלה חשובה מאוד ביהדות.

  לגבי הברית החדשה – יצא לי לשמוע גרסה קולית של הברית החדשה וגם שם יש דיבור על מידות ויחס בין אדם לאחר גם אם לפעמים לא בפירוש.

  8. בקשר לעניין שציינת ש"האדם הכניס דברים רעים בספרים הקודמים" – האם תוכל בבקשה לפרט? על איזה דברים מדובר ואיפה הם הוכנסו בברית החדשה ובתנ"ך?

  9. האם יש גרסא קולית להשמעה באינטרנט של הקוראן בעברית או אנגלית שאפשר לשמוע?
  כמו למשל העמוד הזה בפייסבוק של הברית החדשה: לום לך,

  שמי שחר ואני מאוד מתעניין בדתות ובשלושת הדתות (איסלאם,יהדות ונצרות) בעיקר.

  קראתי את תגובתך למיקה וונתקלתי בהם בכמה דברים שקצת חדשים לי.

  ברשותך יש לי כמה שאלות בנושא ואשמח אם תוכל לענות לי עליהן:

  1. לגבי מה שאמרת שהיהודים והנוצרים מודים שהספרים שלהם אינם הספרים המקוריים – היכן שמעת על כך? האם יש לך קישורים כלשהם באינטרנט בנושא שאפשר לראות\לקרוא? הברית החדשה הוא אומנם אוסף של עדויות שנאספו אל תוך ספר אחד והנוצרים מודים שזה כך, אך לגבי התנ"ך לא שמעתי על כך משהו.

  2. לגבי עניין הסתירות – היכן יש בתנ"ך ובברית החדשה סתירות שידועות לך ומה הן?

  3. לגבי ספרי אברהם שנאבדו – על איזה ספרים מדובר והיכן שמעת עליהן?

  4.לגבי מה שאמרת שהתנ"ך איננו מתייחס לעמים אחרים – ע"פ המסורת היהודית אחרי המבול הגדול בפרשת נח ניתנו לנח ובניו 7 מצוות לקיים אותם ולבני ישראל אחרי זה ניתנו 613 מצוות. אחד מהתפקידים שניתנו לבני ישראל זה להיות עזר לעמים אחרים (בתנ"ך זה נקרא "אור לגויים") ולהיות חוט מקשר בינם לבין אלוהים.
  בנוסף ישנם את עניין הנבואות שמספרות על היחסים בין עם ישראל לשאר העמים כבסופו יש את הנבואה שאומרת שכולם יחיו בשלום אחד עם השני ויכירו ב-ה' בתור אלוהים קיים (נבואת ה-"גר זאב עם כבש")
  לגבי הברית החדשה היא אמורה להיות כביכול רק עוד תוספת לתנ"ך ולכן הנבואות של התנ"ך הן אותן נבואות של הנוצרים.

  5. לגבי כך שהספרים אינם מתאימים לתקופת זמן הזאת – ספר התנ"ך מאופיין בכך שבאמת עם התקדמות הזמן והסיפורים הדברים משתנים ונוספים עוד מצוות עד שהגיעו ל-613.
  הטענה שאתה אומרת היא מאוד חשובה ורלוונטית לגבי כל דת ובישראל באמת מדברים עליה הרבה, ובנושא הזה ישנה נבואה בספר ירמיהו (פרק ל"א, פסוק ל"א) שמדברת על כך שיגיע זמן שבו אלוהים יכרות "ברית חדשה" עם בני ישראל, שונה מהברית שנתנה במעמד הר סיני (תורה ומצוות), שבה אנשים כבר ידעו מתוך הלב שלהם מה היא הדרך הנכונה להתנהג לפי רצונו של אלוהים.
  זאת אומרת שהתנ"ך מודע לצורך בשינוי בעולם שכל הזמן משתנה.

  6. לגבי זמן הורדתם הנבואות אל כל נביא – כל דבר שקורה לפני עידן הדפוס, אינטרנט והטכנולוגיה קשה להוכיח שאכן קרה כמו שנאמר.
  עם זאת, במסורת היהודית יש דעות (שאני חושב שהם מוסכמות) לגבי הזמנים בהם ניתנו חלק מהנבואות והספרים ובנוסף יש חפיפה בין למשל הנביא ירמיהו, ישיעהו, עזרא, נחמיה וישוע לבין תקופת בית המקדש הראשון והשני – ידוע שהם חיו בתקופות האלו על סמך הסיפורים שלהם והידיעות הארכיאלוגיות שמעידות על השתלטות בבל ורומא על הארץ באותה תקופה.

  לגבי התיארוך של נבואות מוחמד אשמח לשמוע ממך על כך קצת יותר.

  7. לגבי עניין המידות שציינת – התנ"ך במקומות מסויימים מציין דברים במפורש ובחלקם רומז.
  הדברים שנאמרים במפורש מובנים והדברים שנרמזים מתגלים ככל שמעמיקים יותר ולכן ישנם כמה פרשנויות לאותו הנושא.
  למשל – בתנ"ך נאמר במפורש על משה "וְהָאִישׁ מֹשֶׁה, עָנָו מְאֹד- מִכֹּל הָאָדָם אֲשֶׁר עַל-פְּנֵי הָאֲדָמָה"
  ולכן צניעות היא מעלה חשובה מאוד ביהדות.

  לגבי הברית החדשה – יצא לי לשמוע גרסה קולית של הברית החדשה וגם שם יש דיבור על מידות ויחס בין אדם לאחר גם אם לפעמים לא בפירוש.

  8. בקשר לעניין שציינת ש"האדם הכניס דברים רעים בספרים הקודמים" – האם תוכל בבקשה לפרט? על איזה דברים מדובר ואיפה הם הוכנסו בברית החדשה ובתנ"ך?

  9. האם יש גרסא קולית של הקוראן להשמעה באינטרנט, בעברית או באנגלית, כמו למשל האתר הזה של הברית החדשה – https://www.facebook.com/pages/ChristianYM/166444950170283?id=166444950170283&sk=app_208195102528120
  אם יש אשמח אם תוכל לכוון אותי אליו. אני מעדיף שזה יהיה אתר מאשר קובץ להתקנה.

  תודה רבה על זמנך ותגובתך,

  בכבוד רב,
  שחר

  • שחר היקר שלום וברכה
   קודם כל הרשה לי לברך אותך ולהודות לך על ביקורך בבלוג והתעניינותך בשלושת הדתות היהדות הנצרות והאיסלאם
   אשמח מאוד להענות לך על כל שאלותך ואני מבטיח לך תשובות מספקות ככל האפשר ובהקדם האפשרי
   בעניין גרסת קוראן קולית לשמיעה בשפות אחרות מלבד השפה הערבית התשובה היא לו מהבה סיבות הראשונה שהקוראן עצמו הוא נס מאלוהים והוא דברי אלוהים הורד בשפה הערבית ותירגומי הקואן לשפות אחרות הם תירגומי פירושים של הקוראן בלבד כי ידוע שהתירגום לא יכול לשקף את המציאות והכוח שיש בדברי אלוהים כמו הרגשות אמונה שמחה פחד וכדומה אני מאוד ממליץ לך להאזין לקוראן בשפה הערבית ולא משנה אם אתה לא יודע ערבית הספר היחיד בעולם שאיפר לשנן אותי ולזכור אותו בעל פה הוא הקוראן מליונים בעולם ששפת אימם אינה ערבית שננו את הקוראן בעל פה בינם ילדים בני חמש ושש וכן הלאה הוכחות יש באתרים רבים וביו טיופ
   לבסוף אשמח מאוחר יותר לענות לך על יתר השאלות
   בוד רב
   אבו אלעבד הירושלמי

   • תשובה לשאלתך מספר שתיים החלק הנוצרי
    2. לגבי עניין הסתירות – היכן יש בתנ"ך ובברית החדשה סתירות שידועות לך ומה הן?
    התשובה היא ממקורות יהודיים ונוצרים
    הספטואגינטה (תרגום השבעים).
    האם ניתן לתרץ קושיות וסתירות שיש בין התנ"ך לברית החדשה לאור תרגום השבעים?
    מי תרגם את התנ"ך ליוונית, מה מקורו של התרגום והאם הוא אמין?

    רוב המשיחיים מנסים לתרץ את הסתירות בברית החדשה בכך שהם מסתמכים על ה"ספטואגינטה" (תרגום התורה ליונית). טענה זו מעוררת גיחוך והיא ביזוי האינטלגנציה!

    ראשית, מדוע מנסים המיסיונרים לעקוף בעורמה את התנ"ך המקורי בלשון הקודש ולהחליף אותו בתרגום היווני?! וכי תרגום כל שהוא יהא אמין יותר מהמקור? הסיבה לכך: זהו אמצעי להציל את עצמם מפריכות ראיותיהם המפוקפקות.

    יתירה על כך: תרגום השבעים – ה"ספטואגינטה" המצויה בידינו היום מהווה עיוות כמעט מוחלט של "תרגום השבעים" המקורי אשר נעשה על ידי יהודים למעלה מ–2200 שנה. עובדה זו ידועה לנו בברור מוחלט כי התלמוד (מגילה עמ' ט') מביא רשימה של 15 פסוקים ומסביר בדיוק כיצד הם תורגמו ע"י מתרגמים מקוריים. בגרסאות של "ספטואגינטה" שבידינו כיום מצויים רק 2 פסוקים מתורגמים כמו שהם היו במקור, וב – 13 פסוקים אחרים שונה התרגום!!

    15 פסוקים בהם ידוע לנו התרגום המקורי –
    בראשית א,א: א,כו: ב,ב: ה,ב: יא,ז: יח,יב: מט,ו:
    שמות ד,כ: יב,מ: כד,ה: כד,יא:
    ויקרא יא,ו:
    במדבר טז,טו:
    דברים ד,יט: יז,ג
    רק הפסוקים מבראשית ב,ב ובשמות יב, מ נשארו כמו שהיו

    לאור זאת, ברור כי לחלק הארי של "ספטואגינטה" של ימינו אין שום קשר ל"תרגום השבעים" המקורי!

    זאת ועד, היום קיימות לפחות 3 גרסאות עקריות של ה"ספטואגינטה":

    גירסת הותיקן (Codex Vaticanus)
    גירסת אלכסנדרונית (Codex Alexandrinus)
    גירסת סיני ( Codex Sinaiticus) .

    והם שונים אחד מן השני באופן ממשי. לפי "אנציקלופדיה בריטניקה" אף אחד מכתבי יד אלו לא מהימן!

    ה"ספטואגינטה" המצויה בידינו הינה מסמך נוצרי לכל דבר, שעברו עריכה ושינוים מגמתיים בידי נוצרים. ולפיכך יהודים אינם רואים ב"ספטואגינטה" מסמך בעל משקל כלשהו.

    ב"אנציקלופדיה בריטניקה" כתוב בפירוש ש"ספטואגינטה" הגיעה אלינו מתוך הכנסיה הנוצרית.

    בספרו "מבוא קצר למקרא" מתאר הכומר ארנסט אבי איך הגיעו לידינו גירסאות שונות של "ספטואגינטה":

    "גירסת סיני נמצאה ב – 1859 במנזר "סנטה קתרינה" ליד הר סיני… גירסת אלכנסדרונית… הרבה שנים היתה בבעלות ראש הכנסיה אורטודוקסית בקונסטנטינופול… גירסת הותיקן… מצויה בותיקן… קשה לקרוא אותה בגלל שבמשך הזמן חידשו כתב יד זה על ידי דיו אחר ובהרבה מקומות הוכנסו שינויים בגוף הטקסט".

    משמעות הדברים כי כל הגירסאות של "ספטואגינטה" הגיעו אלינו מתוך הכנסיה הנוצרית והם עברו עריכה ושינויים על ידה!

    מלומדים נוצרים מודים בזה בפה מלא. נביא עדותם של כמה מהם.

    ב"מילון מקראי של סמיט" ("Smith's Bible Dictionary") ד"ר ויליאם סמיט כותב כי מהטקסט של "ספטואגינטה" ברור שמי שערך אותו לא ידע לשון הקודש היטב. "בכמה מקרים קשה בכלל לראות כל קשר בין מה שכתוב בתנ"ך ומה שכתוב ב"ספטואגינטה". (עמ' 622).

    כבר במאה השלישית לספירה, אוריגן (Origen) אחד מאבות הכנסיה המפורסמים, אחרי שלמד לשון הקודש מיהודים, גילה לתדהמתו שהתורה בעברית שונה בהרבה מקומות מ"ספטואגינטה".

    ד"ר ל.ל. ברנטון במבוא לתרגומו של "ספטואגינטה" לאנגלית כותב שלאוריגן היה ברור שמדובר בטעויות רבות ב"ספטואגינטה".

    כבר לפני סוף המאה השניה לספירה הגיעה אי שביעות הרצון בכל הקשור ל"ספטואגינטה" למימדים כאלו שאישים נוספים תירגמו התורה ליונית. אוריגן כתב שבידיו היו תרגומים של אקילה (Aquila), סימחוס (Symmachus) וטאודותיון (Theodotion) על כל התנ"ך ועוד שלשה תרגומים אלמוניים של חלקים ממנה (הם ידועים בשם גירסה חמישית, שישית, ושביעית).

    אוריגן הכניס את כל התרגומים האלו זה בצד זה בספר אחד ליד המקור העברי, תוך שהוא מוסיף גם הערות משלו. לספר זה הוא קרא Hexapla.

    וכך מתאר ד"ר ל.ל. ברנטון מה קרה בעקבות זאת:

    "(אוריגן) סימן גירסות ב"ספטואגינטה" שהיו כל כך לא נכונות עד שקטעים שלמים צריך היה להחליפם בקטעים מקבילים מתרגומים אחרים… כ- 50 שנה לאחר מותו של אוריגן העתיקו Pamphilus ו- Eusebius, אשר היו נוצרים אדוקים, את Hexapla. עד מהרה שבשו את כל ההערות של אוריגן והוחלפו בתרגומים שונים שהיו ב- Hexapla. מעתה ואילך הטקסט של "ספטואגינטה" נעשה משובש ומבולבל בצורה חסרת תקנה עם תרגומים אחרים…

    חוץ מאוריגן ידוע לנו על עוד שני ניסיונות של כנסיה לערוך שינויים ב"ספטואיגנטה".Lucian ראש כנסיה ב- Antioch ו- Hesychius בישוף של מצרים, בתחילת המאה הרביעית לספירה עסקו בעריכת ה"ספטואגינטה"."

    מדהים לראות את אשר כותב ד"ר סמיט ב"מילון מקראי של סמיט" (עמ' 726) לגבי תרגומים בשם גירסה חמישית ושישית שהם כמו שראינו התערבבו ב"ספטואגינטה" "…שהמתרגם המקורי היה נוצרי או שהעורך הנוצרי שלח ידו בטקסט"!!

    מדהים עוד יותר לראות את העובדות המובאות ב"אנציקלופדיה של הנצרות הקדומה" (“Encyclopedia Of Early Christianity”): "עבודת העריכה של אוריגן (Origen), בסופו של דבר עוותה את רב הנוסח של התנ"ך ביוונית". (עמ' 840, 423-424)

    "ובנוסף לכך, למעתיקים הנוצרים היתה נטיה לעוות את הנוסח על ידי הכנסת פירושים נוצריים". (עמ' 839)

    רואים אנו בבירור מפי מלומדים נוצרים ש"ספטואגינטה" המצויה בידינו היא תוצאה של תהליך ממושך של בילבול וזיופים מכוונים מצד הכנסיה הנוצרית ואין ל"ספטואגינטה" של ימינו כל קשר ל"תרגום השבעים המקורי"!

    דרך אגב, ידוע לנו ללא צל של ספק כי האנשים שהיו מופקדים על "תרגום השבעים" המקורי תרגמו רק חמישה חומשי תורה ולא יותר. עובדה זו אשר אין עליה עוררין מאומתת על ידי תלמוד, כתבים היסטוריים, יוספוס, חוקרים מודרניים ואפילו על ידי אבות כנסיה נוצרית. נביא רק קצת מהמקורות: תלמוד מגילה דף 9 עמ' א'.

    "באנציקלופדיה בריטניקה" ערך "ספטואגינטה" כתוב שחמישה חומשי תורה תורגמו באמצע המאה השלישית לפני הספירה ושאר ספרי תנ"ך תורגמו במשך המאה השניה לפני הספירה. ברור שאותם מתרגמים לא יכולים להמשיך במלאכת התרגום במשך יותר ממאה שנה!

    וכך נאמר ב"אנציקלופדיה של הנצרות הקדומה" (“Encyclopedia Of Early Christianity”):

    "…תרגום של חמישה חומשי תורה נעשה במאה השלישית לפני הספירה. שאר ה"ספטואגינטה" נעשה לאחר מכן על ידי מתרגמים שונים". (עמ' 839)

    באנציקלופדיה "Encarta", ערך "ספטואגינטה", הכומר פרופסור ברוס ווטר מפריד באופן ברור בין תרגום מקורי של חומש, ותרגום של שאר סיפורי תנ"ך שבא מאוחר יותר.

    ב"מילון מקראי של סמיט" נאמר "בתחילה תרוגמו רק חמישה חומשי תורה…". לגבי תרגום של שאר ספרי תנ"ך הוא כותב "מספר המתרגמים ושמותיהם וכן תאריך תרגום הספרים אינו ברור בכלל… חוקרים כמו Hody, Frankel ואחרים הוכיחו באופן ברור שכמה מהספרים תורגמו ע"י אנשים שונים בלי שום ניסיון להתאים בין חלקים שונים. שמות ומילים תורגמו באופן שונה בספרים אחרים. לפיכך אופי התרגום משתנה מספר לספר. תרגום של החומש הוא הטוב ביותר. תרגום של ספרי הנביאים (שנעשה כנראה כמעט 100 שנה אחרי תרגום החומש) נעשה באופן מאוד מעורפל, בודאי שאין לייחס שום סמכות דתית ל"ספטואגינטה"".

    ד"ר ל.ל. ברנטון כותב "תרגום הספרים השונים של התנ"ך מראה שלחלק מהמתרגמים בכלל לא היו הכישורים המתאימים לעבודת התרגום וחלקם עשו מלאכתם נאמנה. החומש מתורגם באופן הטוב ביותר וספר ישעיהו מתורגם באופן הגרוע ביותר".

    אפילו המיסיונר הידוע מ. רוזן (מיסד ארגון "יהודים למען ישוע") כותב בספרו "ישוע" (עמ' 125): "רמת הדיוק והסגנון בתרגום "ספטואגינטה" משתנה מספר לספר".

    לכן ברור שבשלב מסוים כל ספרי "ספטואגינטה" עברו עריכה נוצרית. אך התנ"ך כולו, מלבד חמישה חומשי תורה, לא תורגם כלל ע"י יהודים.

   • שלום אבו אלעבד הירשולמי ותודה על תגובתך.

    לשנן את הקוראן בערבית לא יעזור לי להבין אותו כי אינני מבין ערבית (עד שאלמד כמו שאני מתכנן בעתיד).

    אני רוצה להבין את הדת המוסלמית ולכן אני יכול לעשות זאת רק בעברית ואנגלית כרגע.
    אני מודע שלכל שפה יש מילים עם תחושה שמיוחדת רק לה אך לפחות אני אקבל איזשהו כיוון.
    אין איזה מישהו למשל מאמריקה או בריטניה שאולי מקריא את הקוראן באנגלית?

 2. לגבי תשובתך לנושא מספר 2, נושא הסתירות שבברית החדשה – אני בהחלט מכיר חלק מהבעיות שצצות בברית החדשה, זה הרי ספר שנכתב ע"י עדויות שלפעמים לא בכלל דומות ובאופן כללי ישו היה יהודי מאמין, והנצרות שונה מהיהדות. הרי אחד מהדברים החשובים למשל זה ברית מילה (שע"פ התנ"ך היא ברית עולם בין אלוהים לאברהם) והם לא מבצעים את זה למרות שישו בטח גם היה נימול.

  ומה לגבי הסתירות בתנ"ך? ציינת שגם שם ידוע לך על סתירות, אשמח אם תוכל לפרט אותם.

  בברכה,

  שחר

 3. אדון שחר
  הנה הוכחות חותכות שאכן בוצעו בתורה ובתנך שינויים שונים ומשונים לאורך הזמן
  שינויי גירסאות בתורה
  ידוע שניתנה תורה למשה בסיני.
  כיצד יתכן אם כן שישנם שינויי גירסאות קיום בין ספרי התורה
  בין ספרי התורה של האשכנזים לספרי התורה של תימנים קיימים 14 שינויים. (לדוג` : פצוע דכה לעומת פצוע דכא בפרשת "כי תצא" )

  כמו כן ברש"י בסוף פרשת נח מציין רש"י כי במילה "חרן האות נ` הפוכה ומביא את ההסבר לכך. אם נבדוק בספרי התורה של זמננו נגלה כי הנ` כלל לא הפוכה.
  מה שאני מסיק מזה זה כי בספר התורה מתקופת רש"י הנ` במילה "חרן" הייתה הפוכה ולכן התייחס לזה רש"י בפירושו אך מאז , מסיבה כלשהיא , לא רושמים את הנ` בהיפוך וע"כ נשאר הפירוש אך הנ` לא הפוכה.
  מזה ניתן להסיק כי ספר התורה עבר שינויים במהלך הדורות : אותיות , מילים וכו` כי הרי לא נומר שמשה ע"ה הוריד מהשמיים מס` גרסאות לספר התורה.
  ואם כך איך עובדה זאת מסתדרת עם האמונה כי ניתנה תורה למשה מסיני ומאז לא עברה שינויים

  גילוי מגילות מדבר יהודה, שאנו נוהגים לכנותן 'המגילות הגנוזות', הוא אולי החשוב ביותר במאה הכ'. בחציה הראשון של מאה זו התעוררה השאלה האם הטקסט התנ"כי, כפי שאנו מכירים אותו היום, זהה לתנ"ך שנכתב על-ידי הקדמונים, או שנעשו בו שינויים. צריך לזכור שעד ראשית המאה הי"ט לא היו בנמצא נוסחים קדומים של המקרא, והיו חוקרים יהודיים ונוצריים שטענו שהוכנסו שינויים בתנ"ך — אלה כדי שיתאים להתגלותו של ישו כבן האלוהים, ואלה כדי למחוק עדויות הקשורות בישו.

  בשנת 1844, במהלך ויכוח זה על אותנטיות המקרא, גילה החוקר הגרמני ק' פון טישנדורפ את הקודקס הסינאי בספריית מנזר סנטה קתרינה שבסיני. הקודקס הוא אוסף דפים הכתובים ביוונית, מן המאה הד' לסה"נ, המייצגים רבים מספרי המקרא. גילוי הקודקס ומחקרו לוו בהשמצות הדדיות בין נזירי סיני לטישנדורפ, במעורבותו של הצאר הרוסי וברכילות רבה, שהוסיפו נופך לגילוי העותק הקדום ביותר של תרגום השבעים. המחקרים הרבים שנערכו בקודכס הוכיחו שלא חלו שינויים משמעותיים בתנ"ך מאז המאה הד' ועד ימינו.

  (דבר המעיד חד משמעית שאכן היו שינויים)
  גירסאות שונות בכתיבת ספר תורה
  הרב אליעזר מלמד

  שאלה:
  ידוע שלפי נוסח יהודי תימן יש שנויי אותיות מספרי התורה שלנו. איך יתכן, האם היה "טלפון שבור" חס וחלילה בדרך – ויש מחלוקת אם אותיות מסויימות מיותרות או לא?

  תשובה:
  להפך, כל העולם מתפעל מהעובדה המופלאה, שלמרות הגלות הארוכה, והפיזור של הגלויות, יש מעט כל כך הבדלים בין הנוסחאות השונות. עובדה שאין דומה לה בשום עם ולשון. אין זאת אלא עזרה אלוקית משמיים שסייעה בידינו לשמור את התורה. וזה שיש מספר הבדלים, הוא ביטוי לחסרון שלנו, שבית המקדש עדיין חרב והנבואה עוד לא חזרה לישראל.

  והא לך מה שכתבתי בפניני הלכה ח"ד ע' 74: כידוע, ספר שיש בו טעות באות אחת, כולו פסול. ולמרות הדיוק המופלא שבהעתקת התורה, דיוק שאין דומה לו בשום עם ולשון. עם זאת צריך לדעת שבעקבות הגלויות נפלו מספר שינויים מעטים בין המסורות השונות. בחומש בראשית (ט, כט) בספרי התורה הספרדיים והאשכנזיים כתוב: "ויהי כל ימי נח", ואילו בספרי התורה התימניים כתוב: "ויהיו כל ימי נח". וכן בדברים (כג, ב) נאמר פצוע 'דכה', ולמסורת תימן כתוב 'דכא' ב'א', וכן כתוב בכמה ספרי תורה ישנים מאשכנז, ואילו בספרים של הספרדים וכן ברוב ספרי התורה האשכנזיים החדשים כתוב 'דכה' ב'ה'. וכן בספר ויקרא (ז, כט) למסורת התימנים ועוד מסורות ישנו רווח לתחילת פרשה פתוחה, ולהרבה מסורות ולרמב"ם אין שם שום רווח לתחילת פרשה (עי' ש"ך יו"ד רעה, ו).

  הכלל היסודי הוא שבשאלה זו בעלי המסורה הם הקובעים. בעלי המסורה אלו הסופרים הדייקנים שהיו סופרים האותיות שבתורה ומדקדקים בלשונה. ולכן אף אם ישנו מדרש שעל פיו משמע שהגירסא שונה מהגירסא שלפנינו, הלכה כבעלי המסורה. אלא שהשאלה כיצד צריכים הסופרים לנהוג באותם השינויים שהזכרתי שבעלי המסורה נחלקו בהם.

  הרמב"ם כתב שהספר עליו הוא סומך, הוא הספר הידוע במצרים, שהיה לפני כן בירושלים וממנו הגיהו את הספרים, ועליו היו הכל סומכים, לפי שהגיהו בעל המסורה המפורסם בן אשר, ודקדק בו שנים, והגיהו פעמים רבות (הלכות ס"ת ח, ה). כלומר לדעת הרמב"ם ישנה גירסה אחת שהיא הנכונה ועל פיה צריכים לכתוב את כל הספרים, וכל המשנה ממנה, ספרו פסול. לפי מסורת הקהילה החלבית, הספר המפורסם שעליו דיבר הרמב"ם, הוא כתר ארם צובא. למרבה הצער כיום אין בידינו אלא חלקים מכתר ארם צובא, אולם ישנם ספרים רבים שהועתקו ממנו, ועל פי השוואת הספרים השונים, נמצא כי ספרי התימנים הם הקרובים ביותר לנוסח המקורי שעליו דיבר הרמב"ם.

  אולם צריך לדעת שכמה מגדולי הראשונים חלקו על הרמב"ם, וכבר בזמנו סברו שאין להעדיף את מסורת בן אשר על פני המסורות האחרות, וכל מסורת מוסמכת שכתבו על פיה במשך שנים רבות ספרים רבים, יש לה מקום, והכותב על פיה ספרו כשר (תשובות הרשב"א המיוחסות לרמב"ן רל"ב, המאירי קידושין ל, א, שו"ת מהר"י מינץ פיורדא תקכו)

  נוסח ספר התורה (חמישה חומשי תורה) כפי שהוא מוצג בזמנינו עבר גלגולים רבים; ראשיתו במקורות שונים שאוחדו לטקסט אחיד שהפך למסמך מקודש לעם היהודי בתקופת בית שני .לספר זה היו כמה טפוסי טקסט שונים, מתוכם שלושה המוכרים לנו; שומרוני, נוסח עברי שתורגם ליוונית ("תרגום השבעים") והמסורה. הזרם הפרושי (חז"ל), אחד מזרמי היהדות בשלהי בית שני, החליט לקבל על עצמו טפוס טקסט יחיד הוא נוסח המסורה תוך התעלמות מיתר הטפוסים. נוסח זה של היהודים הרבניים (היהדות של זמננו היא ממשיכה מסורת זו), כדרכם של טקסטים העוברים העתקה והגהה בידי סופרים בשר ודם, חלים בו שיבושים וטעויות רבים. עקב כך החלו לרשום כללים כדי שהסופרים לא ישבשו את הגרסה, ללא הצלחה יתרה, וכך נוצרו שתי מסורות, הבבלית והטבריינית. לבסוף התקבלה המסורת הטבריינית שגם הרמב"ם קרא לסמוך עליה. טעויות העתקה גרמו להבדלים רבים בין נוסחי התורה עד להמצאת הדפוס (המאה ה-16) שסיפקה אפשרות להוציא גרסה, היות ואת העתקת אדם החליף דפוס קבוע. אך המבוכה לא הסתימה כי עדיין יש שלוש נוסחאות של ספרי תורה; קורן, ברויאר ווינוגרד. את השתלשלותם של תהליכים אלה, טפוסי טקסט שונים, שיבושי נוסחאות בין התלמוד למסורה ובין מסורה למסורה עד עצם היום הזה אנו מציגים במדור זה בפני הקורא הסקרן.

  מיגוון נוסחאות התורה – טבלה מסודרת ובה הגירסאות השונות בין שלושה ספרי תורה בימינו, והגירסאות השונות בין התלמוד והזוהר לבין הגירסא המקובלת היום.

  השוואת נוסח בראשית בימינו לעומת נוסח 'תרגום השבעים' – כחלק מהשלמת התמונה של גלגול נוסח המקרא הבאנו בפני קוראינו את נוסח תרגום השבעים של ספר בראשית, עם ציון ההבדלים בינו לבין נוסח הקים אצלנו.יש בניהם הבדלים תוכניים – מהותיים, כמו הבדלי מניין השנים מבריאת העולם. הבדלי הנוסח מחזקים את טענתינו שגיבוש נוסח המקרא הוא תוצר של השתלשלות בזמן על-פי הכרעות אנושיות שקיבלו תוקף 'אלוהי', זהו פרדוקס דתי שאנשי אמונה חיים איתו בשלום אמוני

  דילוגי אותיות התורה וצפונותיה – נבאר שמספר האותיות שובש באלפים במרוצת הדורות, דבר שלא הרתיע את הטעייתם של הנקראים 'מחזירים בתשובה' כאילו התורה יש בה סתרי תורה שנחשפים על ידי קפיצות ודילוגים .

  קונטרס 9 – ומספר האותיות שנעלמו מהטקסט. וכיצד נהגו העם כשמצאו ספר תורה, וגילו, פתאום, שכתוב שצריך לחגוג את הפסח…

  ההבדלים בין המסורה הבבלית לתורה לנוסחנו – מובאת טבלה עם ההבדלים בין נוסח המסורה הבבלית לנוסח התורה של ימינו. בבטבלה זו יש 14 שינויי מילים שלמות, 25 שינויי כתיב חסר ומלא, וזה מתוך בדיקת חמישית מהטקסט כולו.

  פרשת וירא – חכמים תיקנו, על דעת עצמם, פסוקי מקרא.

  פרשת תולדות – שיבושים שחלו בנוסח התורה "מסיני".

  פרשת וישלח – פסוקי תורה שנכתבו במאוחר ל"סיני".

  פרשת שמות – שינויים בכתב ובשפה בספר התורה שמ"סיני".

  פרשת ויקהל – מלאכות האסורות בשבת נקבעו על ידי חכמים ואין להם רמז מן התורה.

  פרשת דברים – אבן-עזרא – ביקורת אל מול מסורת

  פרשת וזאת הברכה – קטעים בתורה נכתבו בתקופה המאוחרת למשה.

  כל דור וכתבי הקודש שלו – כתבי הקודש התגבשו רק במאות הראשונות לספירה על פי החלטה שרירותית של חכמים.

  הנביא יחזקאל סותר דברי תורה – כיצד התמודדו הרבנים המסורתיים עם הסתירות המובאות ביחזקאל.

  תוכן השאלה:
  שלום כבוד הרב!
  לפי המסורת התורה שלנו נתנה מאלוקים למשה ועברה מדור לדור עד ימינו. אנחנו טוענים שהתורה שבידנו היא אותה תורה בדיוק. איך אנחנו צריכים להתמודד עם זה שישנם מסורות שונות לגבי גרסאות מסויימות בתורה, ועם כך שנמצאו ממצאים ארכיאולוגים שבהם ישנם שינויים מהתורה המוכרת לנו? האם נתן לטעון שיכול להיות שבגלל הגלות והצרות יש לנו טעויות בכתיבת התורה?
  ואם באמת יכול להיות שיש טעויות, כיצד אנחנו סומכים על ספרי התורה שלנו בקריאת התורה ומברכים עליהם, הרי נפסק להלכה שלא קוראים בספר תורה פסול??

  תודה מראש!!

  תוכן התשובה:
  שלום

  אכן ישנן גרסאות שונות, אך הן מועטות ושוליות מאד.
  מרגע שהוכרע בהלכה מהי הגרסא שהתקבלה, כלל ישראל הכריע שכל שינוי ממנה פוסל את ספר התורה.
  העיקר אינו הספר עצמו, כמו ההחלטה של כלל האומה ברוח קדשה על נוסח אחד, גם אם יש מדוייקים ממנו בכמה דברים שוליים.

  כל טוב

  התשובה התקבלה מהרב ברוך אפרתי
  בתאריך י טבת תש"ע

  • תודה אבו אלעבד על ההשקעה ועל התגובה.

   אני עכשיו קורא יותר על חלק מהדברים שכתבת לי פה.

   שאלה אחרת אם אפשר – אך באיסלאם רואים את ביאת המשיח? מי הוא יהיה? מה יקרה? ומתי זה אמור לקרות?

   • הסיפור של יגוג ומגוג נזכר בקוראן הקדוש, בסורת המערה אמר אללה ישתבח שמו: " אמרו, הוי ד'י אל-קרניין הנה יגוג ומגוג משמידים את הארץ לכן בנה לנו מחיצה שתהיה בינינו לבינם ואנחנו נשלם לך גמול על זה " (סורת המערה : 93 ) .

    יגוג ומגוג הם שני עמים, המדענים חלקו ביניהם על ייחוסם, יש אומרים כי הם מצאצאו של יפת' בן נוח, ויש האומרים שיגוג הם טורקים, ומגוג הם דילמים .

    שני העמים הללו נודעו בכוח הגופני ובקיפוח שלהם, כי היו משמידים כל טוב בארץ עד שבא ד'ו לא-קרניין ובנה מחיצה של נחושת וברזל בין העולם שלנו לבין שני העמים האלה .

    אללה יתעלה קבע כי בסוף הימים יצליחו יגוג ומגוג להשמיד את המחיצה הזו ויפרצו מתוכו לעולם שלנו וישמידו כל חי!!

    הם עכשיו מוקפים בין שני הרים והמחיצה המגוננת שבנה ד'ו אל-קרנין, וכשיצאו משם הם יחלו לשתות את מי הנהרים כולם ולא ישאירו טיפת מים, וישתו את מי הכנרת – נאמר שהראשון מהם ישתה מהכנרת וכשיגיע האחרון מהם לאותו מקום הוא יגיד : האם לא היה כאן מים ?!

    בזמן הזה יסתררו האנשים מפניהם, כי יפחדו על עצמם ועל גורלן, יגוג ומגוג יישארו בארץ לתקופה בלתי ארוכה עד שישלח אללה סוג של תולעות שיהרג אותם ויהפכו לארוחה של בעלי החיים .

    הנביא עליו ברכה ושלום הבהיר כי יגוג ומגוג הם כופרים, והם יהוו חלק ניכר של בעלי גיהנום . האימאם אל-בח'ארי סיפר כי הנביא עליו השלום אמר: ביום תחיית המתים יבקש אללה מאדם עליו השלום להוציא את האנשים שמקומם יהיה גיהנום, אדם עליו השלום ישאל את אללה : וכמה הם ?

    יענה לו אללה : מכל אלף תשע מאות ותשעים ותשעה בני אדם ! צעקו המוסלמים שהקשיבו לנביא מוחמד בעת ההיא, אלא שהנביא הרגיע אותם כי אמר : אל תדאגו : ממכם יהיה אחד ומקביל לו אלף מבני יגוג ומגוג .

    יציאת יגוג ומגוג תקרה אחרי ירידת הנביא ישוע עליו השלום ואחרי הופעת משיח השקר. נאמר כי אחרי יציאת יגוג ומגוג יצא הנביא ישוע וכל המאמינים יחלו להסתתר עמו בסביבת הר סיני, שם לא יוכלו להביא אוכל, ויסבלו הרבה מרעב, ויתפללו לאללה שיעזור להם, אללה יענה להם וישלח סוג שול תולעות שימית את בני יגוג ומגוג .משיח השקר

    בנושא הזה אני מגיש לך קורא יקר מן הידע על גדול כוחות האופל שהופעתו תהיה לאחד הסימנים על התקרבות יום הדין– הדג'אל.

    כפי שמכבר הוזהרנו בקוראן הנשגב ובספרים הקודמים וגם בחדית'ים של הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום.

    הדג'אל, משיח השקר, הוא בהחלט לא אגדה או דימוי ואף הוזכר גם בספרים הקודמים שהורדו כהדרכה מאללה (התורה והברית החדשה), הוא בריאה קיימת שקרבה לקיים את יעודה .

    אנחנו באתר שליח אללה נגיש לכם את תיאורו, מעשיו, שליחותו השקרית שעתידה להגיע וכיצד ניתן להישמר מפניו ולצלוח במבחן הקשה ביותר לאומה האיסלמית.

    מי הוא משיח השקר

    המילה דג'אל מגיעה משורש ד-ג'-ל שפירושו אומר כיסוי או עטיפה או מראה שקרי ושמסתתר מאחורי השקר הזה משהו. בעבר סוחרי גמלים היו משתמשים בתערובת בוץ מיוחדת כדי להסתיר פצעי מחלה (מחלת גמלים) ומוכרים את הגמל החולה עם מייק אפ אז היו קוראים לאותם סוחרים דג'אלים , ולכן קראו לאיש הזה משיח השקר " אל-מסיח אל דג'אל" הוא יגיד שהוא המשיח והיהודים יהיו מראשוני המאמינים שהוא המשיח, הם הרי מחכים לו, הנוצרים יאמינו שהוא אלוהים ואפילו קצת מוסלמים מסוימים יאמינו בכך, ויכפרו בדתם וילכו אחריו.

    הנביא מוחמד עליו הברכה ושלום לא השאיר כלום שלא תיאר בכל הנושא של הדג'אל, איך להישמר איך לזהות, איך יגיע ואיך ילך, כל הנביאים עליהם השלום הזהירו מפני הדג'אל אך הנביא מוחמד עליו השלום, דאג לכיסוי כל הנושא מ א' עד ת' כי הוא ידע שהוא אחרון הנביאים.

    תיאורו של הדג'אל :

    הוא יהיה עיוור בעינו הימנית, עין ימין תהיה כמו עינב צף (לא יציב במקומו)
    בעין שמאל יהיה גם כן פגם אך עין שמאל רואה.
    תהיה לו מין שריטה על עין שמאל וצבע העין שלו יהיה ירוק, הנביא עליו הברכה ושלום ציין ש"עינו תהיה ירוקה כמו זכוכית", ההשוואה לירוק זכוכית נובעת מכך שבזמנו היו עושים את הזכוכית בדרך שהייתה גורמת לה לגוון ירוק.
    עורו יהיה בהיר עם מרקם אדום, המצח יהיה בולט, הצוואר שלו יהיה רחב (כמו שרירנים) מבנה גופו יהיה מבנה גוף שרירי. הגב שלו יראה כמו עם נטייה ללפנים מרוב השרירים שיש בו.
    ההליכה שלו תהיה עם רווח רחב בין רגליו, בהליכה לא יצעד כמו רוב האנשים שבהליכה הצעדים נעים לכיוון פנים אלא צעדיו ינועו כלפי חוץ, ( הליכה מגושמת של שרירן )
    השיער שלו יהיה מתולתל, הנביא עליו השלום תיאר את המראה של השיער שלו "כמו נחשים קטנים צפופים מאוד"
    הוא יהיה עקר – לא יהיו לא ילדים
    בין עיניו יהיה כתוב המילה (כופר) וזהו יהיה סימן ברור למאמינים שיודעים לקרוא ולאלו שלא יודעים לקרוא. יש המסבירים שזה לא יהיה ממש רשום אך זה יהיה משהו הניתן יהיה לזהות , אך השליח עליו התפילה והשלום אמר "כתוב".

    הדג'אל נחשב למבחן הכי גדול שהאומה האסלאמית תצטרך לעבור.

    בתקופה שהוא יגיע בה העולם יהיה במצוקת מזון קשה, יהיו מעט מאוד גשמים.

    בעונת גשמים ירדו שני שליש מהממוצע ובשנה שאחריה ירד רק שליש.

    כך גם מהגידול החקלאי יצמח רק שליש, ובשנה השלישית לא ירד גשם בכלל ולא יהיה גידול חקלאי. ובשיא הבצורת הזו הוא יגיע עם כוחות על והוא ייחשב כמושיע, כמי שמציל את המאמינים (המאמינים בו).

    הוא יוריד גשם למאמינים בו ויוציא להם ירקות וצמחים מהאדמה, לאלה שלא יאמינו בו שהוא ריבונם הוא יגרום למזון שלהם להתקלקל, כך שהמצב יהפוך מגרוע ליותר גרוע, בתוך כל הבצורת הזו הוא יהיה לו מה שמתואר כ הר של לחם והר של בשר, ויהיה איתו מה שנראה כמו נהר מים קרים מגן עדן ונהר אש מן הגהנום.

    במקומות שהוא יעבור האוצרות שיש בתוך האדמה יצאו אל פני השטח וילכו אחריו כמו להקה של דבורים.

    הוא ינוע על פני כדור הארץ במהירות ובקלילות, והוא יבקר בכל מדינות העולם חוץ ממכה ואל-מדינה.

    הוא יקים מחנה מחוץ ל אל-מדינה ובזמן שהוא שם יהיו רעידות אדמה באל-מדינה, שלוש רעידות בזו אחר זו, וכל המתחזים יברחו משם ויצטרפו אל הדג'אל.

    מבין הדברים שהוא יעשה, המבחנים הקשים, הוא ישאל "אם אני אחזיר לך את הוריך אשר נפטרו לחיים, האם תאמין בי?

    האדם יגיד כן, והוא יעשה זאת, בעזרתם של ג'ינים, שדים, שילבשו את צורת הורי הנבחן ויגידו, "בני\בתי זה הוא אללה תאמין לו".

    הוא יעשה רושם שהוא נותן חיים, והוא יחתוך אנשים לשתיים ויחזיר אותם למצב רגיל ויבואו להשתחוות בפניו.

    מאמין אמיתי אחד שהוא גם צעיר יצא מ אל-מדינה ויפגוש את הדג'אל. והדג'אל ישאל אותו: "המעיד אתה שאני הוא אלוהיך?"

    והבחור ישיב לו: "מעיד אני שאתה הוא משיח השקר – אל מסיח אל דג'אל" !

    הדג'אל יחתוך את הצעיר לשתיים ויתהלך בין שני חלקיו ובהוראתו חלקים אלו יחזרו להיות שוב גוף אחד והצעיר יקום על רגליו.

    הדג'אל : "ועכשיו, המאמין אתה שאני הוא אלוהייך?"

    הצעיר ישיב לו באמונתו: "עכשיו אני עוד יותר בטוח שאתה הוא משיח השקר"

    הדג'אל יתפוס אותו בצווארו וינסה לכרות את ראשו אך לא יצליח, ואז הדג'אל ירים את הצעיר כשהוא אוחז בצווארו וברגלו ויזרוק את הצעיר לתוך נהר אש הגהנום שאיתו ואנשים יראו אותו נשרף, אך בעצם הוא יהיה בגן עדן והוא יקבל מעמד של מס' אחד בכך שהוא "אדם אשר מעשיו מעידים על אמונתו" ע"י אללה.

    הנביא עליו הברכה והשלום אמר על הצעיר הזה כי הוא המעיד היותר צדיק מכל בני האדם .

    מקום הופעתו

    הדג'אל יופיע לראשונה בשליחותו במזרח, במקום שנקרא ח'ורסאן
    ( אזור פקיסטן ) ויהיו עימו אנשים \ מאמיניו שפניהם נראים כמו מעוכים (כמו בולדוג, פחות בליטות, בובת מתכת שניסו לישר למשטח) .

    הוא יכנס לקונפליקט עם המוסלמים בין סוריה ועיראק, ומבין מאמיניו יהיו יהודים רבים. הנביא עליו השלום ציין ש"שבעים אלף יהודים מאספאהאן יהיו עם הדג'אל".

    זמן שהותו בכדור הארץ

    הוא ישלוט על פני כדור הארץ במשך 40 ימים. היום הראשון אורכו כשנה, היום השני – כחודש, היום השלישי – כשבוע ושאר הימים כימים רגילים. כשהנביא עליו השלום סיפר את זה, הסאחאבה (חבריו) שאלו אותו: איך אנו נתנהג ביום כזה? (מבחינת תפילות וכו' האם להתנהג למשך שנה כיום אחד?) הנביא עליו השלום אמר "לא! תתפללו רגיל לפי הערכת הזמן".

    היום ידועים לנו מקומות עם שישה חודשי יום ושישה חודשי לילה ובמקומות האלה כן מתפללים לפי הערכת הזמן. וזה נקבע על בסיס מה שהנביא עליו השלום אמר באותו הקשר.

    הופעת הדג'אל תהיה אחרי ה-מאהדי, שיביא לאיחוד מדינות האסלאם ולניצחון שלהם ויקים מדיניות עולמים על בסיס השריעה, הלכה איסלמית, ושליחותו של הדג'אל תהיה ממש בתקופה שהמאהדי מקים את המדיניות.

    כוחות הדג'אל ינצחו את כוחות המוסלמים ורוב כוחות המוסלמים יתבצרו בתוך ירושלים.

    הנביא עיסא(ישוע), עליו השלום, יחזור בדמשק ויבוא לירושלים ויגיע לשם בזמן תפילת השחר, המאהדי שיראה את הנביא עיסא(ישוע), עליו השלום, יפנה לו את מקום האימאם לנביא, אך הנביא עיסא (ישוע), עליו השלום, ידחוף את המאהדי למקומו כאימאם והם יתפללו את תפילת השחר .

    הכוחות של הדג'אל יפרצו את שערי ירושלים ויכנסו, הדג'אל יצור קשר עין עם הנביא עיסא (ישוע), עליו השלום, והדג'אל יתחיל להתמוסס (כמו שמלח נמס במים) ויברח.

    הנביא מוחמד עליו הברכה ושלום סיפר "אילולא ברח היה נמס עד הסוף" אבל הנביא עיסא (ישוע), עליו השלום, ירדוף אותו ויהרגו.

    וזוהי תהיה נפילתם של הכוחות שהיו עם הדג'אל וסופו של הדג'אל.

    לאחר מכן ישלוט עיסא (ישוע) עליו השלום על פני האדמה.

    איך להתגונן מפני הדג'אל :

    קודם כל צריך להיות מוסלימי במובן המילה ולא רק בשם באופן כללי, "דוגמת האנשים מ אל-מדינה שלא יצטרפו לכוחות הדג'אל אחרי רעידות האדמה"

    ללמוד בעל פה את עשרת ההפסוקים הראשונים מתוך סורת "המערה " תוך כדי הבנת משמעות הדברים, לא מספיק לדעת אותם ללא כל ידע על מה מדובר, לא מדובר כאן במילות קסם שיעיפו את הדג'אל אלא מדובר בהבנה ואמונה מלאה של המתגונן.

    לקרוא את סורת "המערה " בכל יום שישי.

    ללמוד את הדועא (התפילה) שלימד אותנו הנביא עליו השלום באופן שבו לימד את הקוראן והקפיד שילמדו אותו, והסאחאבה נהגו לקרוא את הדועא אחרי השהאדה בכל תפילה:

    " הו, אללה אני מבקש מקלט אצלך מעונש הגיהנום, ומעינוי הקבר, ומפתויי החיים והמוות, ומן הרוע משיח השקר "

    ויש תמיד לזכור את שמו של אללה בהתמדה ולדעת שאין אדם, אפילו לא נביא, שיוכל לראות את אללה, ישתבח שמו, בעולם הזה – בוודאות וכך לא יוליכו אותך שולל.

    "אבן סייאד"האדם הנחשד שהוא אל-דג'אל

    זה הוא סיפורו של איש שקראו לו "אבן סייאד " שהיו חשדות לגביו שהוא הדג'אל.

    בתור ילד היו לו כוחות על, סוג של כוחות נבואה, הוא ידע דברים שאדם ממוצע לא יכול היה לדעת . כאשר הנביא עליו השלום שמע עליו הוא הלך לחקור אותו כדי לראות במה מדובר.

    מתוך חדית' מאומת מתוך "סחיח מוסלים: "יום אחד הנביא עליו השלום ועומר בן אלח'טאב הלכו לבדוק את הנושא של "אבן סייאד " ומצאו אותו משחק עם ילדים אחרים ליד "אבו מג'אלה". איבן סאיאד היה אז בגיל אחד עשר שנים.

    הנביא עליו השלום הגיע מאחוריו והניח את ידו על הכתף של איבן סאיאד והילד הפנה את פניו כלפי הנביא עליו השלום, ששאל אותו : המעיד אתה שאני נביאו ושליחו של אללה?

    איבן סאיאד ענה "אני מעיד שאתה שליח לא מלומד"

    ואז איבן סאיאד שאל את הנביא עליו השלום: " האם אתה מעיד על כך שאני הוא הנביא והשליח של אללה? "

    הנביא עליו השלום הוריד את ידו ממנו וענה " אני מאמין באללה ובנביאים שלו"

    אז הנביא שאל אותו:" מה אתה רואה"?

    אבן סייאד:" לפעמים מישהו בא אלי שאומר את האמת ולפעמים בא שקרן"

    הנביא עליו השלום: "אתה מבולבל, אני מסתיר ממך משהו בראשי, אתה יודע מה זה?"

    אבן סייאד: "אל דוח….."

    עצר אותו הנביא עליו השלום:" תפסיק", כעס, "לא תוכל לעבור את גבולות הרמה שלך"

    מה שהנביא עליו השלום הסתיר זה אל-דוח'אן (העשן) מתוך סורת (העשן). לסורת "אל דוחאן" יש קשר לנושא בכך שהדג'אל לא יכול לומר את המילה "דוח'אן". והנביא עליו השלום בחן את הילד.

    עומר שאל את הנביא עליו השלום: "תרשה לי לכרות את ראשו?"

    הנביא עליו השלום אמר: "אם הוא באמת הדג'אל, אתה לא תוכל להתגבר עליו ואם הוא לא אז לא יהיה שום טוב בכך שהרגת ילד."

    עוד הוכחה שאבן סאיאד אינו משיח השקר

    היו עוד מקרים בהם ניתן היה לחשוד באיבן סאיאד, נמשיך עם מקרה אחר של אבן סייאד שהיה כבר לאיש בוגר. המקרה עם אבו סעיד אל ח'ודרי.

    המקרה של אבו סעיד עם אבן סייאד התרחש בזמן שאחרי תקופת הנביא מוחמד עליו התפילה והשלום.

    נפתח בכך שבתקופתו של הנביא מומחד עליו השלום אישר שאבן סייאד לא היה הדג'אל, אך חלק מהסאחאבה (חברי הנביא) עדיין חשדו באיש שהוא זה הדג'אל, החשדות נשארו עקב מקרים אחרים.

    אבו סעיד סיפר את המקרה שלו כך:

    הם היו בדרך, בין מכה למדינה (דרך החאג') ונעצרו לעשות הפסקה שאר האנשים המשיכו ושניהם נשארו לבד, אבו סעיד ואיבן סאיאד. אבו סעיד הודה שלא הרגיש בנוח, כי חשד באיבן סאיאד שהוא הדג'אל.

    מיכוון שהם נשארו לבדם אבן סאיאד לקח את הציוד שלו והתיישב קרוב לאבו סעיד, אז אבו סעיד, שלא חש נוח בקרבתו, אמר: או איבן סאיאד, כל כך חם היום, למה שלא תשב שם מתחת לעץ, יש שם צל

    איבן סאיאד אהב את הרעיון והלך אל הצל, אחרי זה איבן סאיאד הביא חלב טרי מכבשים שלו לאבו סעיד והציע לתת לו !

    אבו סעיד התחמק ואמר : אתה יודע איבן סאיאד, כל כך חם היום שאני חושב שגם החלב הזה יהיה חם מדי.

    אבן סאיאד הבין במה מדובר ואמר: "אתה יודיע אבו סעיד, לפעמים בא לי לתלות את עצמי, בגלל מה שאומרים עליי. אומרים שאני הוא הדג'אל.
    בכבוד רב ובברכה ממני אבו אל עבד הירושלמי
    אתה אבו סעיד מהאנסאר (מתושבי אל-מדינה) ואתה יודע את החדית' על הדג'אל לא?

    השיב אבו סעיד : "אכן כך

    איבן סאיאד: אז אתה יודע שהנביא עליו השלום אמר שהדג'אל יהיה לא מאמין אלא כופר, ואני מאמין באללה.

    השיב אבו סעיד: "זה נכון"

    איבן סאיאד: "הלא הנביא עליו השלום אמר שהדג'אל יהיה ללא צאצאים? והנני, יש לי שני ילדים באל-מדינה!

    אבו סעיד היה חייב להודות

    הוסיף איבן סאיאד: הלא הנביא עליו השלום אמר לכם שהדג'אל לא יוכל להיכנס למדינה או למכה? ואני נולדתי במדינה והנה בדרך למכה ואני חוזר למדינה!

    לאבו סעיד לא נותרה ברירה ואכן השתכנע, והאמין שאיבן סאיאד לא הדג'אל.

    אך אחרי שאבו סעיד השתכנע אמר איבן סאיאד: בכל אופן, אני יודע בדיוק מתי הדג'אל נולד, ואת המקום בו הוא נולד, והמקום בו הוא נמצא כרגע…"

    למשמע הדברים חשדותיו של אבו סעיד שבו אליו, ואמר לו: "שאללה יגרום לך לחיי סבל" .

    החדית' של תמים אל-דארי

    הנביא מוחמד עליו השלום קרא לאנשים להתאסף במסגד שלו וסיפר להם את המקרה הזה: תמים אל-דארי היה אחד הנוצרים שהתאסלמו, הוא סיפר לי שהוא ועוד קבוצה של נוסעים היו בהפלגה ואבדו בים למשך חודש (בערך), גלי הים הביאו אותם ליד אי כלשהו.

    שם הם פגשו חיה או יצור שלא ידעו מה הוא, היצור היה מלא שיער, כל כך שעיר עד כדי כך שאי אפשר היה להבדיל בין הצד הקדמי שלו לצד האחורי שלו.

    הם שאלו : מה זה, מי אתה?

    היצור ענה להם: אני אל-ג'אסאסה.

    הם שאלו : מה זה אל-ג'אסאסה?

    היצור השעיר: "הוי אנשים, אם יש לכם שאלות תלכו לתוך היער הזה ותפגשו שם מישהו שיכול לענות לכם וגם הוא מעוניין לשמוע מכם."

    אז הלכו לאותו איש למרות שהיו די מפוחדים ולא ידעו למה לצפות אחרי מה שכבר ראו.

    הם מצאו שם מישהו שתיארו אותו " האיש עם מבנה הגוף הכי שרירי שאי פעם ראו" והוא היה קשור בשרשראות ואזיקים ידיו צמודות לצווארו ורגליו גם מקופלות וקשורות.

    אז הם שאלו אותו : "מי אתה?"

    הוא השיב : "מי אתם? אני אענה לכם אחרי שתענו לי על כמה שאלות"

    ענו לו האנשים: "אנחנו מארץ הערב, היינו על הים ואבדנו בסופה והגענו לאי שלך".

    אז הוא שאל אותם שאלות על :

    ימת הגליל (הכינרת) "האם יש שם עדיין מים?"

    "האם עצי העמק שם" (באזור ימת כינרת) "עדיין מניבים פרי."

    והוא שאל על הנביא מוחמד עליו הברכה ושלום והאם הוא עזב את "מכה" והלך לית'ריב (אל-מדינה)? והאם הערבים נלחמו בו ואיך הוא התמודד איתם, והם ענו על שאלותיו ואישרו את המידע.

    אז הוא אמר להם : "אני הוא המשיח, ובקרוב אני אבוא בשליחותי למשך ארבעים לילות וימים ואבקר בכל מדינה בעולם חוץ מ"מכה" ואל-מדינה ששני המקומות האלה נאסרו עלי .

    אז הוא בעצם אישר שהוא הדג'אל בכך שהוא טען שהוא המשיח שזה בעצם משיח השקר שיטען שהוא אללה כפי שטוענים היום הנוצרים שישוע, עליו השלום, הוא אללה.

    אז הוא בסביבה, ולא רחוק, ומאותם הימים כבר הוא קיים והשליחות שלו תתחיל לפי מה שקבע אללה.

    הדג'אל הוא אדם קיים ולא כמו שחלק טענו עם תיאוריות " זוהי הטלוויזיה כי המסך מסמל עין אחת ומסיט אנשים" וחלק אמרו, זה המערב או התרבות המערבית וכו'… "

    כל התיאורים האלה לא נכונים כי הדג'אל הוא אדם אמיתי וקיים שקיבל כוחות מיוחדים מאללה, והוא יעשה מעשי ראווה שלא ראו כמותם בעולם, ואנחנו צריכם להישמר ממנו, על-ידי כך שנדע לזהותו בתיאוריו ועל-ידי כך שנלמד עליו כמה שיותר, אנחנו צריכים לדאוג שהידע הזה יגיע למשפחות שלנו, לילדם ולחברים, ולדאוג לכך שהידע יישאר איתנו כל הזמן.

    הנביא עליו השלום אמר שהדג'אל ישלח כאשר יפסיקו לדבר עליו במסגדים, תשאלו את עצמכם "מתי שמעתם בפעם האחרונה על הדג'אל בדרשת יום שישי?" אז אנחנו צריכים להישמר בכך שנלמד עליו ושנלמד מהעבר.

    בכבוד רב ובברכה ממני אבו אל עבד הירושלמי

 4. תודה אבו אל עבד על תשובתך וסבלנותך.

  ברשותך יש לי 3 שאלות:
  1. זה לגבי איבן סאיאד – לפי הסיפור שהבאת על איבן סאיאד כשהוא היה ילד כתבת שהילד הוא לא הדג'אל .
  ולפי הסיפור מוחמד שאל את הילד אם הוא מעיד שהוא (מוחמד) הוא נביא והשליח של אללה, אך הילד ענה לו שהוא "שליח לא מלומד". ואחרי זה הילד שאל את מוחמד את אותה השאלה לגבי עצמו.
  אחרי זה הוא רצה לבחון את הילד ולפי מה שאתה אומר הילד עבר בהצלחה את המבחן. האם לפי דעתך החדית' הזאת לא דווקא מזלזלת במוחמד?

  2. האם באיסלאם מסתמכים גם על ספרי הנבואות שבתנ"ך כולם? (ישיעהו,ירמיהו,יחזקאל ועוד).

  3. אני הבנתי שבאיסלאם יש כמה זרמים (שיעי,סוני וכדומה). האם הדג'אל מקובל בכל הזרמים או סיפור המשיח שונה אצל כל אחד?

  בברכה,

  שחר

 5. להרצל
  אתר זה מציג את הדת "איסלאם" בלי השתייכות לשום תנועה פוליטית או זרם לאומני או זרם כלשהו … מציג את ה "דת" כפי שהיא אמורה להיות מוצגת, אלוהית.

  • אדון הרצל שלום וברכה,באיסלאם לא כמו ביהדות ,הרבנים קובעים .אם האדם הוא יהודי או מספיק יהודי או לא
   באסלאם די שתעיד שאין אלוהים מבלעדי אללה ושמוחמד הוא שליחו של אללה ,ושתקבל עליך את עמודי האיסלאם ,ויסודות האימונה של האסלאם ,ואז אתה הופך למוסלמי ואין שייך בעולם .יכול לקבוע שאתה מוסלמי או לא מספיק מוסלמי ,כפי שביהדות
   רק אללה ישתבח שמו יודע מה בלב שלך

 6. לכבוד המשיב המוסלמי שלום וברכה,
  שמי אופיר, אני יהודי חילוני,
  שמחתי לראות שיש אדם כמותך שיודע להתכתב בענייני הוכחות לאיסלאם.
  אני מתעניין הרבה זמן באיסלאם אך אינני מוצא איש שיוכל להסביר לי את הטענות לנכונותו.
  קשה לי לעקוב אחר כל התגובות
  האם תוכל לשלוח לי לאימייל את האימייל שלך \ הטלפון שלך ומתי מתאים לך שאני אתקשר?
  ככה אוכל להבין את דבריך באופן יותר בהיר.
  האימייל שלי: galeser@gmail.com
  בתודה רבה!
  אופיר

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s