ספרי אסלאם בעברית להורדה ישירה למחשב בחינם

ספרי אסלאם בעברית להורדה ישירה למחשב בחינם

מדריך קצר בתמונות להבנת האיסלאם

Brief-Hebrew 

לחץ להורדה בפורמט PDF

הדרך אל האושר

-happinessלחץ להורדה בפורמט PDF

אישיות הנביא עליו השלום

prophet-personality_heb

לחץ להורדה בפורמט PDF

הדרכתו של הנביא מוחמד עליו השלום בקרבות נגד האויבים

Manners-Prophet-Fighting-Enemies_hebrew

לחץ להורדה בפורמט PDF

איך התפללו הנביאים : אברהם, משה, ישוע ומוחמד עליהם השלום ؟

prophets-pray_hebלחץ להורדה בפורמט PDF

עקרונות האיסלאם

עקרונות האיסלאם - Principles of Islam

לחץ להורדה בפורמט PDF

הנסים של הנביא מוחמד

Miracles of the Prophet Muhammad - Hebrews

לחץ להורדה בפורמט PDF

הנישואים של הנביא

52e66ba7-44c4-4c1c-b323-9c6fcebe88c4-الرسول صلى الله عليه وسلم زوجاלחץ להורדה בפורמט PDF

התחילה והסוף

538de95f-e984-4b8c-91bf-3cd1b8adb1fd-El Comienzo y el Finalלחץ להורדה בפורמט PDF

ישוע עליו השלום בקוראן הקדוש

הסיום הנביא ישוע עליו השלום הוא אחד השליחים שאנשים נחלק איש על דעת רעהו אודותיו, היהודים גדפו אותו בקללות המכוערות ביותר ויחסו אליו את כל התיאורים הגרועים ביותר, הנוצרים הפריזו בגדולתו של הנביא ישוע עליו השלום וטענו כי הוא אלוה מלבד אללה יתעלה, אללה יתעלה הדריך את המוסלמים לאמתו של הנביא ישוע עליו השלום שהוא שליחו ועבדו של אללה יתעלה כפי שהבהיר לנו בקוראן הקדוש. אללה ישתבח שמו ויתעלה העניק לבני האדם את השכל כדי להשתמש בו להבחין בין האמת לבין השקר, דתם של כל הנביאים אינו מכיל כל דבר שסותר את טבע הבריאה של בני האדם בשל שכל דבר סותר את הטבע של האדם אינו מהווה כלום בדתו של אללה יתעלה, השטן הוא אשר הסיט את בני האדם מהדרך הנכונה , אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב: " הנמנעים מעבודת השיקוצים והחוזרים אל אללה בתשובה, להם הבשורה. על כן בשר טובות לעבדי* המקשיבים לדברים והממלאים אחר הנאה שבהם, אותם הנחה אללה והם נבוני הלב" (סורת החבורות:18-17

53ecc7e6-db48-4683-a70c-2711b8adb1fd-Jesus  in the Quranלחץ להורדה בפורמט PDF

הקוראן והמדע המודרני

Quran-modern_hebrewלחץ להורדה בפורמט PDF

פירושי הקוראן בשפה העברית סורת מַרְיַם

Meanings-of-surat-maryam_Hebrewלחץ להורדה בפורמט PDF

מעמד האישה באיסלאם

האסלאם הוא המסר הנצחי של אללה יתעלה, הוריד על הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום, מרגע הראשונה של הופעת האיסלאם הכריז על העדפת האדם על פני כל היצורים האחרים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " האדרנו את כבודם של בני האדם, ונשאנו אותם על פני היבשה והים, ופרנסנו אותם במיטב הדברים, ונשאנו אותם על פני היבשה והים, ופרנסנו אותם במיטב הדברים, ורוממנו אותם מאוד מעל רבים מן היצורים שבראנו" (סורת המסע הלילי: 70). אללה יתעלה הכריז לנו על עיקרון השיוויון בין בני האדם מבחינת היצירה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הוי מאמינים, היו יראים את ריבונכם אשר ברא אתכם מתוך נפש יחידה, וברא מתוכה בת-זוג, והפיץ משניהם אנשים ונשים לרוב, היו יראים את אללה אשר בשמו תבקשו זה מזה, ושמרו על חובתכם לקרובי המשפחה, כי אללה צופה בכם" (סורת הנשים:1). ההוראות של דת האיסלאם קראו לשוויון בין בני האדם ועשו את האישה שווה לגבר כמעט בכל דבר, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " המאמינים והמאמינות הם מגינים זה לזה, הם מצווים לנהוג בדרך ארץ ואוסרים את המגונה ומקיימים את התפילה ונותנים זכאת, ונשמעים לאללה ולשליחו, כל אלה, אללה ירחם עליהם. הן אללה אדיר וחכם" (סורת ההצהרה:71). בסופו של דבר, אנו יכולים לומר שהאישה בצל האיסלאם נהנית ממעמד טוב ונכבד

53596872-9150-4cc3-9024-b84acebe88c5-Women in Islam & Refutation of some Common Misconceptionsלחץ להורדה בפורמט PDF

מעמד האישה באסלאם בהשוואה למעמדה ביהדות ובנצרות

women_in_islam-hebrewלחץ להורדה בפורמט PDF

האיסלאם והלוחמה באפלייה הגזעית תולדות חייו של בילאל בן רבאח המואזין של הנביא

סיפור חייו של בילאל בן רבאח, המואיזן הראשון באיסלאם, הוא סיפור שמשקף את מאמציו של האיסלאם כדי להילחם באפלייה גזעית. בילאל היה עבד חבשי שעבד כרועה צאן אצל אדונו " אומייה בן ח’ךף" אחד בכירי קורייש. מאז נכנס בילאל לאיסלאם חייו נהפכו, והיה לאדם חשוב ביותר לאלחר העלייה למדינה כי נבחר להיות המואזין של הנביא.
הסיפור של בילאל מבהיר כי האיסלאם אינו מפלה בין האנשים על רקע הצבע, המין, או הדת

האיסלאם והלוחמה באפלייה הגזעית תולדות חייו של בילאל בן רבאח המואזין של הנביא

לחץ להורדה בפורמט PDF

מוחמד שליח אללה עליו ברכה ושלום

תקציר:על הספר : שליח אללה מוחמד
הספר הזה הוא תעודת זהות לנביא של האיסלאם מוחמד עליו ברכה ושלום . המחבר ד"ר עבד אל- רחמן בן עבד אל-כרים אל שיח'ה הבהיר בו את החיים של הנביא מאז ההולדה ועד המוות.
ספר זה מתייחס גם כן לסביבה שבה הופיע האיסלאם לפעם הראשונה, ומדליק אור על הנימוסים של נביא האיסלאם שהיוו לאחר מכן את הדוגמה הטובה ביותר לכל בני אדם.
הספר פירט את חייו של מוחמד ונשותיו, ומדריך אותנו לדרך הטובה להאמין במוחמד ובשליחות שלו

מוחמד שליח אללה עליו ברכה ושלום (PBUH)  - Hebrew

לחץ להורדה בפורמט PDF

צחיח אלבוח׳ארי

SAHIH BUKHARI - ISLAMIC HEBREW BOOK

לחץ להורדה בפורמט PDF

דין האכת האישה באסלאם

Women in Islam - Tahreem_darb_nesaa - ISLAMIC HEBREW BOOK

לחץ להורדה בפורמט PDF

מבצר המאמין

Fortress believer - Hisn Momeen  - ISLAMIC HEBREW BOOK

לחץ להורדה בפורמט PDF

חשדות על זכויות האדם באיסלאם

תקציר:בסיכום ניתן לומר כי לא נגזים אם נקבע כי החומר שנכלל בחוברת זו הוא סתם איתותים על זכויות האדם באסלאם ואנו מקווים שהם יכולים לשמש מפתח ומניע למי שירצה להרחיב את ידיעתו על האיסלאם שרבים ניסו לעוות את תדמיתו. 
חוברת זו היא מעין קריאה ללא מוסלמים להתמקד בקריאת ספרים אמינים ומוסמכים ולעשות השוואה בין מה ששמע ומה שקרא רחוק מהקנאות המטשטשת את העובדות, ואני מוכן לעמוד בקשר הדוק עם מי שירצה לעמוד על האיסלאם האמיתי ולספק לו את החומר הדרוש בכל הנושאים. הוא חייב לדעת כי מאחורי מאמץ זה אין לנו מטרות אישיות או שאיפות חומריות רק רוצים חסד וברכה לכל האנשים.
באיסלאם נלחמו מימיו הראשונים ועדיין נלחמים בו כל האויבים והיריבים שגייסו לכך את כל משאביהם האינושיים והכלכליים, עם זאת לא הצליחו להשיג הישגים של ממש, הם עוררו ספקות וחשדות בלתי מבוססים, ויש אנשים רבים שאינם מוסלמים בעלי מחשבה נאורה שמבחינים בין האמת לבין הלא אמת ורבים הם אנשי הדתות האחרות שמתאסלמים מתוך שכנוע מלא בעוצמת האיסלאם שאללה הבטיח לשמרו. אללה אמר: "אנו הורדנו את הקוראן ואנו נשמר".
יש להזכיר את דברי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום כשדיבר על אהבת החסד והברכה לאנשים ואמר " הטוב ביותר בעיני אללה הוא המועיל לאנשים, והמעשה הטוב ביותר בעיני אללה הוא לשמח מוסלמי, להסיר את מצוקתו, לפרוע את חובו, להשביע את רעבו. וטוב ללכת עם אחי למימוש מטרה מלהתבודד במסגד חודש שלם. ומי ששלט בכעסו כסה אללה את מערומיו ומי שכבש את רוגזו, מלא אללה לבו שביעות רצון ביום הדין ומי ליווה את אחיו המוסלמי לעסק עד שישיג אותו חיזק אללה את רגליו ביום הדין, וחוסר המוסר משחית את העבודה כפי שהחומצה משחיתה את הדווש" (א.טבראני, בוכארי

Allegations of human rights in Islam - shobohat 7awl hokok insan fe Islam - ISLAMIC HEBREW BOOK

לחץ להורדה בפורמט PDF

האם לא הגיע הזמן להיות מוסלמי

תקציר:הספר הזה מבהיר את התכונות של האיסלאם, ומסביר למה מאות האנשים נכנסים לו בכל יום. הספר הזה הוא קריאה לכל בן אדם להכיר את אללה, הבורא, ולהכיר את הדת הנכונה ואת ההלכות שלה

Alm yan lak an takon Muslem - Is not it time to be a Muslim - ISLAMIC HEBREW BOOK

לחץ להורדה בפורמט PDF

איך להיות מוסלמי؟

538c8b6e-a758-475f-9409-7e0eb8adb1fd-How to Become a Muslimלחץ להורדה בפורמט PDF

רומנטיקה באיסלאם

תקציר:הספר הזה מבהיר כי הקשר בין זכר לנקבה לפי האיסלאם הוא קשר של אהבה, כבוד, רחמנות והערכה, אהבה לנקבה בהיותה בת הזוג, רחמנות כבת וכבוד כאם. ככל שהאישה באה בימים ככל שרבו ההערכה והכבוד. אין הבדל בין הגבר לאישה כי כל אחד נברא למען השני, וכל אחד משלים את השני, כל אחד משלים את החסר אצל השני, לכן על האישה הוטלו חובות הלכתיות וחברתיות המתיישרות עם הרכבה הגופני והנפשי, אותו דבר חל על הגבר ובכן נוצר מצב של הרמונייה וחיבה ביניהם. אללה אמר " אללה ברא לכם מעצמכם בנות זוג ומהן יהיו לכם בנים ונכדים והעניק לכם מנעמים, האם בבטל מאמינים ובחסדי אללה כופרים" (סורת הדבורה :72).
האיסלאם מתיר דברים לגבר ואוסר על האישה ומתיר לנשים דברים ואוסר על הגברים, הדבר נובע מההרכב הגופני והרוחני של כל אחד בדיוק כמו המכונית המופעלת בדיזל שאי אפשר להפעיל בבנזין

Romance in Islam - ISLAMIC HEBREW BOOK

לחץ להורדה בפורמט PDF

כל חידוש בדת סטייה מהדרך הישרה

תקציר:הספר הזה מטפל בסוגיה יותר חשובה בדת האיסלאם, והיא החידוש בדת אשר נחשבת לדבר בלתי מקובל על אללה ועל הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום

BIDAH - Bedaa Every innovation in religion deviation off the path - ISLAMIC HEBREW BOO

לחץ להורדה בפורמט PDF

האיסלאם והמין

תקציר:במחברת זו סקרנו בקיצור את גישתה של דת האיסלאם לגבי היצר המיני, המטרה שלנו שסקירה זו תשמש מפתח בידי מי שירצה להרחיב את ידיעתו על אותו נושא החשוב של החיים האינושיים ועל הדרך שהאיסלאם הנהיג כדי לנמס אותו ולהעלותו לדרגה שהמוסלמי נגמל עליו עם מימוש נכון וליגאלי כפי שקבע האיסלאם. סקירה זו עלולה לשמש חדף מדרבן לאנשים כדי לדעת הרבה על אותה דת עצומה שטיפלה בכל העניינים המעניינים את הבן אדם בחייו הצבוריים והפרטיים או אפילו אחרי מותו

Islam and Gender - ISLAMIC HEBREW BOOK

לחץ להורדה בפורמט PDF

הסלחנות של האיסלאם

תקציר:בדפיו של הספר הזה של ד’’ר עבד אל- רחמן בן עבד אל-כרים אל שיחה, ניתן לראות שהאיסלאם הוא דת של סלחנות ומידת רחמים גדולה עבור כל האנושות הן המוסלמים והן הבלתי מוסלמים. הספר הזה מבהיר את האימונה המתונה של דת האיסלאם המתאפיינת בסלחנות ומידת הרחמים הגדולה וכוללת את כל צדדי החיים.
המחבר התייחס גם בספר זה לסלחנות של דת האיסלאם עם האויבים ואסירי המלחמה ומפריך את טענות השווא בנוגיע לדבר הזה.
בסופו של דבר אני מקווה שספר זה יעזור לכם בהכרת האמת בכל מה שקשור לדת הנפלאה הזאת.

Forgiveness of Islam - ISLAMIC HEBREW BOOK

לחץ להורדה בפורמט PDF

האיסלאם דת של שלום

תקציר:הספר זה של ד"ר עבד אל- רחמן בן עבד אל-כרים אל שיח'ה, הוא ספר אשר מבהיר לקוראים את האמת של האיסלאם, ומבהיר כי הדת הזו שוחרת שלום ואינה קוראת למלחמה אלא כדי להגן על הדת ועל המולדת.
הספר הזה מבהיר את המשמעות של האיסלאם ומפריך את הטענה כי האיסלאם התשפט בכפייה ובכוח .. המחבר התייחס גם כן למלחמות והקרבות של המוסלמים והבהיר כי המוסלמים לא נלחמו למען האוצרות ואם כי להגן על דתם .
המחבר התייחס גם כן הבסיסים של המלחמה באיסלאם, ומצבם של האסירים באיסלאם וההתנהגות עם המובסים במלחמה

Islam den Salam - Islam is a religion of peace - ISLAMIC HEBREW BOOלחץ להורדה בפורמט PDF

שיחה בין מורה אתאיסטי לבין תלמיד מוסלמי

52add245-da6c-4d60-980e-0f30c63a5571-Capture engלחץ להורדה בפורמט PDF

הצֵידה הטובה ביותר ליום האחרון

תקציר:הספר הזה הוא מדריך לכל מוסלמי, ולכל הרוצה להכיר את המעשים הטובים ביותר נכתבו על המוסלמים, הן בקוראן הקדוש, והן בסונה של הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום.
בספר הזה, אסף המחבר רוב המוסרים של האיסלאם, כדי להנחות הקורא לדרך הנכונה המקובלת על אללה יתבח שמו ויתעלה

לחץ להורדה בפורמט PDFgview (8)

מודעות פרסומת

מחשבה אחת על “ספרי אסלאם בעברית להורדה ישירה למחשב בחינם

  1. סאלם עליכום, אני מחפשת את הספר האיסלאם מדוע וכיצד שזה מסביר הכול על האיסלאם ואיך ומה להתפלל בשפה העברית, ועוד ספר קורא שמתורגם בעברית… יש לי ברוסית אבל קשה לקרוא אותו… תסלמו מבקשת תשובה.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל פלוס

אתה מגיב באמצעות חשבון Google+ שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

w

מתחבר ל-%s