הנישואים באיסלאם


הנישואים באיסלאם

כל עוד, האיסלאם לא היתר מילוי חשק מיני אלא דרך הנישואין כי אללה לא רצה שבני האדם יהיו כיצורים אחרים בעלי יצרים בלתי מרוסנים, הוא גיבש את השיטה המתאימה לשמירה על כבודו וגאוותו של הבן אדם, ובסס את המגע בין האיש לאשה על שבעות רצונם ועל הסכמה הדדית, ועל נוכחותם של עדים ובכן עצב דרכים  תקינות ליצר והגן על הזרע ועל האשה והניח את גרעין המשפחה המוקפת אמהות ואבהות כדי להניב פירות טובים, זו היא השיטה המקובלת על ידי אללה והאיסלאם שמר עליה ודחק אל הפינה את כל  השיטות האחרות.

 

וכאן המקום להבהיר ובקיצור את צעדי הנישואין לפי גישת האיסלאם.

בחירת בת הזוג

לאיסלאם גישה מיוחדת בבחירת בת הזוג. העניין אינו מתבטא אך ורק במילוי יצר מיני, הנישואין הם הגרעין להקמת משפחה, לכן הקפיד האיסלאם לבחור בגורמי המשכך הקשר המשפחתי וכינון משפחה תקינה שבניה יממשו את זכויות דתם וחברתם. גורם זה הוא בת הזוג הטובה, בעלת המוסר, יראת  השמים, הממלאת את חובות האנשים שהיא אחראית עליהם מבלי להזניח צדדים אחרים כמו יופי, קסם, עדינות ועוד. אללה אמר: " תתחתנו בטובות ובחסידות שלכם, ואם תהיינה עניות יבטיח אללה להם עושר מחסדו ואללה רחב ויודע" (סורת האור: 32).

 

הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום הצביע על הדברים המעודדים את הנישואין ושם דגש מיוחד על העיקר: האישה צריכה להיות טובה, כשרה ודתיה. הוא אמר : "מתחתנים באשה מארבעה טעמים, כספיה, יחוסה, יופיה ואמונתה ואשראי למי שיזכה בדתיה"

(מסופר על ידי אלבוח'רי)

 

האיסלאם רוצה בבת הזוג שעליה דיבר הנביא מוחמד כשנשאל: "מי היא האישה הטובה ביותר? הוא השיב: שתשמח את בעלה כשיביט בה, תציית לו, ולא תתנגד לו בשנוא לו בנפשה ובכספה"

(מסופר על ידי בן חיין).

 

האיסלאם רוצה בבית המוסלמי שירכיב את החברה המוסלמית וההדבקה בטוב לו, שעליה אמר הנביא עליו השלום: "מבורך האיש שמתעורר בליילה מתפלל ומעורר את אשתו ובאם נמנעה מתיז מים בפניה ומבורכת האשה שמתעוררת בליילה מתפללת ומעוררת את בעלה ואם סרב התיזה מים בפניו"

ראייה חזותית ליגאלית לפי האיסלאם

האיסלאם חותר לנישואין בלתי מעורערים ואם אכן המוסר והדת הם בסיס מוצק הרי אסור להזניח את המראה וההופעה החיצונית על מינת ששני הצדדים יהיו מושכנעים כל אחד בשני, לכן האיסלאם התיר לאיש ולאשה המועמדת לראות כל אחד את השני. אל הנביא מוחמד עליו השלום בא איש ואמר לו שהוא ארס אשה מהאנצר (תושבי אלמדינה שקבלו בברכה את בואו של הנביא מוחמד עם מהגרים) הנביא שאל אותו "הסתכלת עליה? האיש השיב בשלילה, הנביא מוחמד אמר לו "לך ותסתכל עליה כי לאנצאר גישה מסויימת ".

(מסופר על ידי מוסלם)

 

הנביא מוחמד הבהיר את הצורך העומד מאחורי ראייה חזותית של הארוסה. לפי אנס בן מאלק ירצהו אללה, אלמוג'יר בן שעבה  ארס אישה, הנביא יעץ לו: לך ותסתכל עליה כי טוב שתהיה הרמוניה בין שניכם".

 

על מנת שהאיסלאם יבטיח קיום חברה טובה רחוק מהבעיות החברתיות וכל עוד, וכי האהבה בין הגבר לאשה היא נורמלית ואינסטינקטיבית, מקבל האסלאם את האהבה התמימה ומציין את דרכי חיזוקה והמשיכה. הנביא מוחמד אמר " טוב לאהובים להתחתן".

 

האיסלאם קורא לאפשר לאהובים להתחתן, לפי עבאס: בעלה של ברירא היה עבד בשם מוג'יס, ראיתי אותו הולך אחריה והדמעות זולגות על הזקן שלו. הנביא אמר לעבאס :"האם אינך מתפלא מאהבת מוג'יס לברירא ומשנאת ברירא למוג'יס?".

(מסופר על ידי אלבוח'ארי)

 

האיסלאם מעודד את המוסלמים להציג את בנותיהם – בהסכמתן – להתארס לאנשים הטובים והדתיים, אין פגם בכך. לפי הקוראן בסיפורו של משה: " וכשבא למעיינות מדייאן מצא אנשים רבים משקים את צאנם ומצא שתי צעירות המרחיקות את צאנן שאל אותן מה יש, אמרו לא נגיש למעין לפני שהשאר ישקו את צאנם, ואבינו איש זקן , הוא השקה להם, וישב בצל ואמר אללה אני זקוק לחסדך, ואליו ניגשה אחת מהן מביישת, ואמרה: אבא מזמין אותך לגמול לך, וכשהגיע לאבא סיפר לו על מה שקרה, האבא אמר אל תפחד, ניצלת מאנשי הרשע. אחת הבנות אמרה לאבא שלה תשכור את שירותיו כי הוא חזק ואמין, הוא אמר אני רוצה שתתחתן מאחת משתי בנותי תמורת עזרתך למשך שמונה שנים ואם תשלים עשר תהיה התנדבות, ואינני רוצה להכביד עליך בעזרת השם אהיה איש טוב, אמר לו ברית ביננו או שאשלים או שאמות ואללה עד עלינו".

(מסופר על ידי אלבוח'רי).

 

לפי סאלם בן עבד אללה סיפר כי שמע את עבד אללה בן עומר אומר כי כאשר התאלמנה חפצא בתו של עומר לאחר מות חניס בן חוזיפה, שהיה מחברי הנביא מוחמד, אמר עומר בן אלח'טאב: "פניתי לעות'מן בן עפאן והצעתי לו להתחתן ממנה, והוא אמר אחשוב על זה ולאחר כמה לילות נפגשנו והתנצל לי, אז פניתי לאבו בקר והצעתי לו את חפצא והוא שמר בשתיקה, כעסתי עליו יותר מעות'מאן, ולאחר כמה ימים נארסה לנביא מוחמד עליו השלום והתחתן ממנה. לאחר מכן נפגשתי עם אבו בכר ששאל אותי: האם כעסת עלי כשהצעת לי את בתך? עומר השיב בכן. אז אמר אבו בכר: מה שמנע ממני הוא שאני ידעתי שהנביא מוחמד דיבר עליה, ולא רציתי לחשוף את סודו של הנביא ואילו וויתר עליה הנביא הייתי מתחתן ממנה.

זכויות הבעל

מספיק לציין כמה פסוקים ואימרות של הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום כדי להראות בקיצור את זכויות הבעל על אשתו:

1-   אללה הגדיר את הנשים הטובות : "הטובות יראות שמים שומרות על הנסתר כפי שאללה שמר" (סורת הנשים :34).

 

2-   מפי עאאישה: שאלתי את הנביא מוחמד עליו השלום מי הוא בעל הזכויות הרבות על האישה? והשיב: "הבעל" ושאלתי מי הוא בעל הזכויות הרבות ביותר על הגבר? אמר"אמא".(אלמוסתדרק).

 

3- ומפי חצין בן מוחצן, דודתי אמרה, פניתי לנביא מוחמד עליו השלום בעניין מסויים, הוא שאל אותי " את נשויה?" אמרתי כן, שאל: "איך מתיחסת אליו?" (מתכוון לבעלה), היא אמרה: לא חוסכת אף מאמץ כדי לשרת אותו. הנביא אמר: שתדעי שהוא גן העדן וגיהנום שלך". (אלמוסתדרק).

 

4- מפי אבו הוריירה, הנביא מוחמד עליו השלום אמר: " אם תקיים האישה את חמש התפילות ותצום את רמאדן ותשמור על טוהרה ותציית לבעלה תוכל להיכנס לגן עדן משער שתרצה" (מסופר על בן חבאן).

 

5- מפי מועאז בן גבל, הוא ביקר באישם וראה את הנוצרים סוגדים בפני הבישופים והכומרים וראה את היהודים סוגדים  בפני רבניהם וחכמיהם ושאל למה הם עושים זאת: אמרו שזו היא ברכתם של הנביאים, ומזכותינו לעשות כך לנביא שלנו, אז אמר הנביא מוחמד עליו השלום " הם שקרו לנביאיהם וסילפו את כתביהם ואילו בקשתי ממי שהוא לסגוד בפני מישהו הייתי מבקש מאישה לסגוד לבעלה מרוב זכויותיו. אף אישה לא תטעם את טעם האמונה לפני שתמלא אחר דרישות בעלה אפילו כשהיא רכובה על גבי גמל .(אלמוסתדרק).

 

 

6- בן  עבאס סיפר: אישה באה לנביא מוחמד ואמרה, אני שליחת הנשים אליך, אללה הוא אלוה הנשים והגברים ואתה נביא אללה נשלחת לנשים ולגברים, אבל על הגברים נגזר לצאת לגיהאד ואם ינצחו יקבלו את שכרם ואם יפלו חללים ישארו אצל אללה חיים, מה על הנשים לעשות כדי לזכות לאותה דרגה?, הנביא השיב:" לציית לבעלים ולדעת מה הן זכויותיהם ומעטות הן היודעות" .(מגוון עבד אלראזק).

 

מודעות פרסומת

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל פלוס

אתה מגיב באמצעות חשבון Google+ שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

w

מתחבר ל-%s