איך להתפלל תפילת הבוקר המוסלמית שתי רקעות בערבית צעד אחר צעד עם תמונות


איך להתפלל תפילת הבוקר המוסלמית שתי רקעות בערבית צעד אחר צעד עם תמונות

התפילה המוסלמית חייבת להתבצע בשפה הערבית לכן השתדלתי לרשום את המילים

של התפילה בערבית באותיות עבריות

לאחר ביצוע טהרה ודו בוחרים מקום נקי ולבוש נקי ועומדים להתפלל

תפילה חייבת להיות לכיוון הקיבלה כלומר לכיוון מסגד אל חראם שבעיר מכה

תפילת בוקר היא בת שתי רקעות סונה ועוד שתי רקעות חובה

(1)

לפנות לכוון "קיבלה" שהוא הכיוון למסגד הכעבה בעודך מביע את הכוונה להתפלל בלב מלבי להגיד את זה באופן מילולי.

0

(2)

  בעודך מביט במקום ההשתחוות ומרים את הידים שלך בגובה של האוזניים.

להגיד " אלָלהוּ אכְּבַּאר"  אללה גדול

1

(3)

האדם צריך לשים את הידיים על החזה שלו בעודו מניח את ידו הימנית על היד השמאלית ולדקלם את

(סורת הפתיחה)  סורה אל פאתחה

,ביסמי אללאה אררחמאן אררחים ,אלחמדו לילאה רב אלעאלמין ,אררחמאן אררחים, מאליקי יאום אלדין ,איאקא נעבודו ואיאקא נסתעין ,איהדנא אסיראתא אלמוסתקים סראתא אללזינא אנעמתא עלאייהם ,גאירי אלמגדובי עלאיהם ,ולא אדאלין ,אמין

לחצו על הקישור לשמוע את סורה אלפאתיחה הפתיחה בערבית

אחר כך, קורא סורה קצרה מהקוראן הקדוש.

כגון סורה אלאכלאס

.ביסמי אללאהי אררחמאן אררחים ,קול הוא אללהו אחד ,אללהו אלסמד ,לם ילד ולם יולד ,ולם יקן להו קופואן אחד

לחצו על הקישור לשמוע את סורה אלאכלאס בערבית

4

(4)

לאחר סיום הקריאה, אומרים " אלָלהוּ אכְּבַּאר" וכורעים במצב שהידיים על הברכיים והגב ישר ואומרים "סוּבּחַאן רַאבּיי אל-עַאדִ'ים" ישתבח ריבוני העצום שלוש פעמים.

3

(5)

להרים את הראש ממצב הכריעה  ואומר "סמיע אלָלהו לִימן חַאמִידה" אללה שומע למי שמכיר תודה בין אם היה האדם מתפלל לבדו או מוביל אחרים בתפילה.  המוסלמי צריך להגיד "ראבּאנא ולַקא אֵל חַאמְד" השבח לאללה, הן מתפלל לבדו או מוביל אחרים בתפילה.

5

(6)

לאחר שחזרתי באופן מלא למצב עמידה, השתחווה בעודך אומר "אלָלהוּ אכְּבַּאר" אללה גדול באופן שהאף והמצח נוגעים באדמה, כפות הידיים והמרפקים מונחים גם על האדמה ואומר" "סוּבּחַאן רַאבּי אֵל אעַאלַא" ישתבח ריבוני העליון שלוש פעמים.

6

(7)

להרים את הראש שלך בעודך אומר "אלָלהוּ אכְּבַּאר" אללה גדול ולא תרים את הידים שלך ולשבת על העקבים או לשבת על רגל שמאלית עם הידיים מונחות מעל הברכיים ואומרים "ראבּי אֵר'פֵרְלִי וַא אֵרְחַאמְנִי" "הוי אללה, תסלח לי את החטאים שלי" שלוש פעמים.

7

(8)

  להגיד "אלָלהוּ אכְּבַּאר" אללה גדול ולהשתחוות שוב ואמור "סוּבּחַאן רַאבּי אֵל אעַאלַא" ישתבח ריבוני הנעלה שלוש פעמים.

6

(9)

להגיד "אלָלהוּ אכְּבַּאר" אללה גדול ולחזור למצב העמידה בעודך נשען על הברכיים שלך כדי לקיים את הרכעה השנייה באופן שנזכר לעיל.

5

(10)

לשים את הידיים על החזה שלו בעודו מניח את ידו הימנית על היד השמאלית ולדקלם את

(סורת הפתיחה)  סורה אל פאתחה

,ביסמי אללאה אררחמאן אררחים ,אלחמדו לילאה רב אלעאלמין ,אררחמאן אררחים, מאליקי יאום אלדין ,איאקא נעבודו ואיאקא נסתעין ,איהדנא אסיראתא אלמוסתקים סראתא אללזינא אנעמתא עלאייהם ,גאירי אלמגדובי עלאיהם ,ולא אדאלין ,אמין

לחצו על הקישור לשמוע את סורה אלפאתיחה הפתיחה בערבית

אחר כך, קורא סורה קצרה מהקוראן הקדוש.

כגון סורה אלאכלאס

.ביסמי אללאהי אררחמאן אררחים ,קול הוא אללהו אחד ,אללהו אלסמד ,לם ילד ולם יולד ,ולם יקן להו קופואן אחד

לחצו על הקישור לשמוע את סורה אלאכלאס בערבית

4

(11)

לאחר סיום הקריאה, אומרים " אלָלהוּ אכְּבַּאר" וכורעים במצב שהידיים על הברכיים והגב ישר ואומרים "סוּבּחַאן רַאבּיי אל-עַאדִ'ים" ישתבח ריבוני העצום שלוש פעמים

3

(12)

להרים את הראש ממצב הכריעה  ואומר "סמיע אלָלהו לִימן חַאמִידה" אללה שומע למי שמכיר תודה בין אם היה האדם מתפלל לבדו או מוביל אחרים בתפילה.  המוסלמי צריך להגיד "ראבּאנא ולַקא אֵל חַאמְד" השבח לאללה, הן מתפלל לבדו או מוביל אחרים בתפילה.

5

(13)

להגיד "אלָלהוּ אכְּבַּאר" אללה גדול ולהשתחוות שוב ואמור "סוּבּחַאן רַאבּי אֵל אעַאלַא" ישתבח ריבוני הנעלה שלוש פעמים.

6

(14)

להרים את הראש שלך בעודך אומר "אלָלהוּ אכְּבַּאר" אללה גדול ולא תרים את הידים שלך ולשבת על העקבים או לשבת על רגל שמאלית עם הידיים מונחות מעל הברכיים ואומרים "ראבּי אֵר'פֵרְלִי וַא אֵרְחַאמְנִי" "הוי אללה, תסלח לי את החטאים שלי" שלוש פעמים.

7

(15)

להגיד "אלָלהוּ אכְּבַּאר" אללה גדול ולהשתחוות שוב ואמור "סוּבּחַאן רַאבּי אֵל אעַאלַא" ישתבח ריבוני הנעלה שלוש פעמים.

6

(16)

7

המתפלל יושב לאחר ההשתחות השנייה של הרכעה השנייה ואמור "אתַחִיאַתוּ לאללה ואְ-סָלַאוַּאת וַּא אְטַאִיבַּאת לִילָלאהִי ,אסָלַאמוּ עַלֵיִקַא אַיוּהַא אְנַאבִּיא וָּרַאחְמַאתוּ לָלהִי וּבַּרַאכַּאתוּ, אסָלַאמוּ עלֵיִנַא וָּעַלא עִיבַּאד אַלָלה אְ-צַ'אלִיחִין, אַשְהֵאדוּ אַנא לַא אִילַאה אִילא אָללה וָּאשְהֵאדוּ אַנא מוּחַמָד רָסוּל אָללה,

http://youtu.be/8aDRszYM2xM

אַלָלהוּם צַ'אלִי עָלַא מוּחַמַד וּעלא אהָלִ מוּחָמַד קָמַא צ'אלַאיִתַא עָלַא אִבְּרַאהִים וּעָלַא אהָלִיִ אִבְּרַאהִים אִנָאקַא חַאמִידַוּן מַאגִ'יד וּא בּארֵק עָלַא מוּחָמַד וַּאָלִי מוּחָמַד קָמַא בָּארַאקַאת עָלַא אִבְּרַאהִים וַאלִי אִבְּרַאהִים פִל עָאלַאמִין אִנָאקַא חַאמִידַוּן מַאגִ'יד."

http://youtu.be/ZHF6ids28Cw

הברכות, התפילות וכל הטוב הן רק למען אללה, השלום עליך הנביא ורחמי אללה וברכתו, השלום עלינו ועל עבדי אללה הישרים, אני מעיד כי אין אלוה מבלעדי אללה וכי מוחמד הוא שליח אללה, אללה, שלח את רחמיך על מוחמד ובני דורותיו כמו ששלחת רחמיך על אברהם ובני דורותיו, כי אתה הראוי לשבח ותהילה, וברך את מוחמד ובני דורותיו כמו שבירכת את אברהם ובני דורותיו בעולמים כי אתה הראוי לשבח ותהילה ",  גם להגיד  "אַלָלהוּמַא אִינִי אַעוּד'וּ בִּיקַא מִן עַאדַ'אבְּ אְ-נַאר וַּא מִן עַאדַ'אבְּ אֵל קַ'אבֵּר וַּא מִן שַארִ פִיתְנַאתְ אֵל מוּחַאייַה וּל מָמַת וַּא מִן שַארִ פִיתְנַאתְ אֵל מַאסִיח אֵל דָאגַ'אל" אללה, אבקש בך מחסה מן עונש האש ומייסורי הקבר ומקשיי מבחני החיים והמוות ומרוע מבחן נוכלותו של משיח השקר".

להפנות את הפנים שלך לצד הימני ואומר "אסאלאמו עאליקום וא ראחמתו אללה " השלום עליכם ורחמי אללה וברכתו, ולאחר מכן להפנות את פניך לצד שמאל ואומר

"אסאלאמו עאליקום וא ראחמתו אללה" השלום עליכם ורחמי אללה וברכתו.

(17)

8

9

ביחס לתפילה מורכבת משלושה או ארבע רכעות כגון תפילת צוהריים ותפילת ערב, המתפלל מקיים שתי רכעות ולאחר מכן ישוב לאחר הרכעה השנייה כדי להגיד " אתַחִיאַתוּ אְ סָלַאוַּאת וַּא אְטַאִיבַּאת לִילָלאהִי ,אסָלַאמוּ עַלֵיִקַא אַיוּהַא אְ נַאבִּיא וָּרַאחְמַאתוּ לָלהִי וּבַּרַאכַּאתוּ, אסָלַאמוּ עלֵיִנַא וָּעַלא עִיבַּאד אַלָלה אְ צַ 'אלִיחִין, אַשְהֵאדוּ אַנא לַא אִילַא הַאִיל אָללה וָּאשְהֵאדוּ אַנא מוּחַמָד רָסוּל אָללה", אחרי כך, הוא צריך לקום ולהתפלל הרכעה השלישת או הרכעה הרביעית בנוגע לתפילות המורכבות מארבע רכעות ויסיים את התפילה כמו שנזכר לעיל.

אללה יודע טוב ממני

אבו אלעבד הירושלמי

 

שאלות ותשובות בנושא תפילה באיסלאם

מתי מסתיימת תפילת הבוקר, ומי שלא הצליח לקום מתי יתפלל? מתי מתחילים ומסתיימים זמני תפילת הצהריים והערב? נורדין שובש מסביר

 

1. מתי מסתיים זמן תפילת הבוקר (פג'ר, סבּח)?
זמן תפילת הבוקר מסתיימת עם זריחת השמש. אז מי שמתפלל ובאמצע התפילה השמש זרחה הוא חייב לחזור על תפילתו שוב כי הוא לא הספיק לעשות את התפילה לפני יציאת זמן התפילה ונכנס לזמן (זריחת השמש) שאסור להתפלל בו, כי הנביא עליהי א-סלאתו וסלאם אסר את התפילה בזמן זה.

2. מי שלא הצליח לקום לתפילת הבוקר עד שזמנה עבר מתי עליו להתפלל אותו? ומי שקם לתפילת הבוקר רגעים לפני זריחת השמש והתחיל להתפלל ולפני סיום תפילתו השמש זרחה, אז מתי עליו להתפלל שוב את התפילה?
א. מי שלא הצליח לקום לתפילת הבוקר והתעורר כאשר השמש התחילה לזרוח אז עליו לחכות לפחות כ-20 דקות על מנת שיוכל להתפלל את התפילה, כי הנביא סלה אללהו עליהי וסלאם אסר להתפלל בעת זריחת השמש ועד לזריחתו לגובה של רומח (וזה נמשך כ-20 דקות).

ומי שהתעורר אחרי שכבר השמש זרחה ועברה את הגובה של הרומח מותר לו להתפלל והוא לא חייב לחכות עד הקריאה של תפילת הצהריים אלא יתפלל מיד.
ב. מי שלא סיים להתפלל את תפילת הבוקר לפני זריחת השמש עליו להתפלל שוב את תפילת הבוקר כי עם זריחת השמש זמן תפילת הבוקר מסתיימת ונכנסים לזמן שבו אסור להתפלל ולכן עליו להתפלל שוב את התפילה, והוא יתפלל אותה אחרי שהשמש תעלה לגובה של רומח (זמן של כ-20 דקות) כפי שהוסבר בסעיף לעיל.

ג. מי שמשלים את תפילת הבוקר לפני כניסת תפילת הצהריים ואינו מספיק לסיים אותו לפני כניסת תפילת הצהריים ב5-3 דקות עליו לחזור שוב על תפילת הבוקר אחרי הקריאה (אזאן) של תפילת הצהריים, וזאת כי חלה האיסור להתפלל כל תפילה כ5-3 דקות לפני כניסת זמן תפילת הצהריים.

3. מתי מסתיים זמן תפילת הצהריים (ד'והר)?
זמן תפילת הצהריים מסתיימת עם כניסת זמן תפילת אחר הצהריים (בעת הקריאה לתפילת אחר הצהריים).

4. האם מי שהתחיל להתפלל את תפילת הצהריים רגעים לפני כניסת תפילת אחר הצהריים ולא הספיק לסיים את התפילה לפני כניסת זמן תפילת אחר הצהריים חייב להתפלל שוב את התפילה?
לא, וזאת כי בעת סיום זמן תפילת הצהריים הזמן שבא אחריו הוא זמן של תפילת אחר הצהריים וזהו זמן שמותר להתפלל בו לכן התפילה שלו (תפילת הצהריים) אינה מתבטלת, בניגוד לזריחת השמש שזהו זמן שאסור להתפלל בו ולכן ביצוע חלק מהתפילה בזמן הזה מבטל את התפילה.

5. מתי מסתיימת זמן תפילת אחר הצהריים (עס'ר)?
זמן תפילת הצהריים מסתיימת בעת הכניסה של זמן תפילת הערב. אבל אסור לאחר את תפילת אחר הצהריים עד למצב שבו ההתבוננות בשמש היא אפשרית ולא קשה כפי שהיא במהלך היום, כי הנביא עלייהי סלאתו וסלאם אסר לאחר את תפילת אחר הצהריים עד לזמן זה.
ותפילת אחר הצהריים אינה מתבטלת במידה ונכנס זמן תפילת הערב לפני סיום התפילה.

6. מתי מסתיימת זמן תפילת הערב (אחצ'אם)?
זמן תפילת הערב מסתיימת בכניסת זמן תפילת הלילה. אבל אסור לאחר את תפילת הערב עד לזמן שהכוכבים בשמיים נהיים מנצנצים ומאופשרים לראייה. ומי שהתחיל להתפלל ולא הספיק את לגמור עד שנכנס זמן תפילת הלילה תפילתו אינה מתבטלת.

7. מתי מסתיימת זמן תפילת הלילה (עישאא)?
זמן תפילת הלילה מסתיימת בכניסת זמן תפילת הבוקר. אבל אסור לאחר את תפילת הלילה עד לאמצע הלילה בלי סיבה מוצדקת לכך, ומותר לאחרו עד לשלישו של הלילה. ומי שהתחיל להתפלל את תפילת הלילה ולא הספיק לגמור אותו לפני כניסת תפילת הבוקר עד שנכנסה תפילת הבוקר תפילתו אינה מתבטלת.

הערה: הכוונה לאמצע הלילה אינה חצות 00:00, אלא זמן הלילה מתחיל עם שקיעת השמש ומסתיימת בעת כניסת זמן תפילת הבוקר, לכן אמצע הלילה משתנה במהלך השנה לפי התארכותו או התקצרותו. למשל, אם השקיעה היא בשעה 18:00 ותפילת הבוקר היא בשעה 4:00 אז זמן הלילה הינו משעה 18:00 עד 4:00 שזה 10 שעות, ולכן אמצע הלילה יהיה 5 שעות אחרי השעה 18:00 שזה השעה 23:00 בלילה, וכך גם אפשר לבדוק לפי זה מתי זמנו של שליש הלילה.

8. מתי מסתיימת תפילת הוותר?
תפילת הוותר נכנסת עם כניסת זמן תפילת הלילה אבל חובה להתפלל אותה אחרי סיום תפילת הלילה. וזמנה מסתיים עם כניסת זמן תפילת הבוקר. ומי שהתחיל להתפלל את הוותר ולא הספיק לגמור את התפילה עד שתפילת הבוקר נכנסה תפילתו (של הוותר) אינה מתבטלת.

9. שאלה: האם חובה להתפלל מיד עם הקריאה לתפילה (הכניסה של זמן התפילה)? או שישנם זמנים עדיפים לכל תפילה שעדיף להתפלל בהם?

תשובה: לא חובה להתפלל מיד עם כניסת התפילה אלא ישנו לכל תפילה זמן שיותר טוב ואהוב להתפלל בו, ולהלן אותם זמנים:
1. תפילת הבוקר: את תפילת הבוקר אהוב יותר להתפלל בזמן הקרוב לזריחה שבו נעלם החושך ונהיה אור. למשל, כחצי שעה לפני הזריחה.
2. תפילת הצהריים: בעונות החורף אהוב ועדיף להתפלל מיד עם כניסת זמן התפילה ובעונות הקיץ אהוב ועדיף לאחרו קצת לזמן של התקררות מזג האוויר.
3. תפילת אחר צהריים: בכל ימות השנה אהוב ועדיף לאחרו אבל לא איחור עד לכניסה של זמן האיסור כפי שהוסבר בשאלה 5.
4. תפילת הערב: אהוב ועדיף להתפלל אותו מיד אחרי כניסת זמן התפילה ושנוא לאחרו.
5. תפילת הלילה: אהוב לאחרו עד לשלישו של הלילה (מתי שליש הלילה? מוסבר על זה בשאלה 7).
6. תפילת הוותר: אהוב ועדיף למי שהתרגל לקום לפני תפילת הבוקר לאחרו ולהתפלל אותו קרוב לכניסת זמן הבוקר, ולמי שאינו התרגל לקום לפני כניסת תפילת הבוקר אהוב ועדיף שיתפלל אותו לפני שילך לישון.

הערה: הזמנים המוזכרים לעיל הם לאלה שמתפללים לבד או שמתאפשר להם להתפלל בקבוצה בזמן שהם רוצים ולא הצליחו להתפלל במסגד. אז כיום במסגדים רגילים להתפלל מיד עם כניסת זמן התפילה ולא לפי הזמנים המוזכרים לעיל לכן העדיף הוא להתפלל במסגד ולא לפי הזמנים לעיל, אבל במידה ומישהו לא הצליח ללכת למסגד הוא יכול להתפלל לפי זמנים אלו.

מודעות פרסומת

מחשבה אחת על “איך להתפלל תפילת הבוקר המוסלמית שתי רקעות בערבית צעד אחר צעד עם תמונות

  1. ما شاء الله, بوركت اخي ابو العبد وبورك ممشاك, תבורך אחי אבו אלעבד ואאלה יקבל אינשאללה את כל המאמצים שלך להבהיר ולהסביר ולעזור למוסלמים החדשים או למתעניינים באיסלאם

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל פלוס

אתה מגיב באמצעות חשבון Google+ שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

w

מתחבר ל-%s