שאלות הגולשים בנושא האסלאם


שאלות הגולשים בנושא האסלאם

שאלות הגולשים בנושא האסלאם

לכבוד אבו אלעבד שלום רב!

יש לי כמה שאלות:

א. איך אפשר לומר שהקוראן הוא חלק מאלוהים? הרי אלוהים הוא אחד ואיננו מתחלק, ואילו הקוראן מתחלק לאותיות ופסוקים. והרי בכך אנו נדמה לנוצרים הטוענים ל"שילוש הקדוש"… ועוד, ביסוד הדברים, הרי אלוהים ברא את הכל וגם אלוהים ברא את השפה הערבית, ואם כן איך הקוראן שהוא בשפה הערבית הוא חלק מהאלוהים? הרי השפה הערבית לא היתה קיימת אלא אחרי שאלוהים היה קיים.

ב. איך אפשר לטעון שנביאי ישראל (כולל ישוע) קיבלו את הקוראן כמה פעמים ואיבדו אותו או שיבשו אותו? הרי הקוראן הוא הספר הקדוש ביותר בעולם. למה הם לא למדו אותו לתלמידיהם ומסרו אותו בעל פה מדור לדור כשם שמוחמד מסר אותו או כשם שמסרו את הספרים הפחות קדושים כמו ספר תהילים, ישעיה, יונה, הושע, עמוס, בראשית, וכתביהם של תלמידי ישוע וכו' וכו'?

ג. איך יתכן שעם ישראל קבל את הקוראן? ספר הקוראן לא כתוב מנקודת מבט של אלוהים כאילו הוא מדבר אל דורו של מוחמד? כלומר שהוא למשל:

". חזון עמרם נגלה

במדינה ובו מאתים פסוקים

בשם אללה הרחמן והרחום

(א) אל"מ ד' הוא האלוהים אין עוד מלבדו, הוא חי וקיים לעד. (ב) הוא גילה את הכתב באמת, לקים את אשר כבר גילה. הוא גילה את התורה ואת האוואנגילאום לבני האדם לנחותם בהם, ועתה הנה מגלה לך את הקוראן…"

ברור שהקוראן מדבר כאן לדור שנמצא אחרי האוונגיליונים אז איך יתכן והקוראן הורד לנביאי ישראל שחיו לפני האוונגיליונים? או שהקוראן נכתב בצורה אחרת לנביאי ישראל שלפני האוונגיליונים?

ד. אם באמת נביאי ישראל קיבלו פעם אחר פעם את הקוראן ואיבדו אותו או שיבשו אותו, איך אפשר לדעת שלא גם המוסלמים שיבשו את הקוראן? וגם מה שנמסר במסורת שמוחמד הוא הנביא האחרון ושהקוראן לא ישתנה לעולם -תסלח לי על ההתבטאות- אולי זו רמאות של המוסלמים (כמו שהמוסלמים טוענים לרמאות של בני ישראל…)? ואם תאמר שלא יתכן שהמוסלמים ירמו כי הם משננים את הספר בעל פה, הרי גם היהודים, יש להם מופת שבכל ספרי התורה בעולם אפשר למצוא פחות מעשרה שינויים בין מסורת למסורת.

תודה על שקדנותך לעזור לאנשים להגיע אל האמת,

בתודה ובברכה,

אופיר

 

Islam for universe

אופיר היקר שלום וברכה

ראשית כל אנו כמוסלמים מאמינים באל אחד ויחיד אללה ישתבח שמו ויתעלה בורא העוילמים וריבון היהודים והנוצרים

המילה העברית "אלוה" או "אלוהים" מקורה הוא "אל" ובשפה הערבית "אִלָה", והמלה אללה שווה לה. ותוכל להשוות את זה עם "אלו" ו"אלי"בברית החדשה.

המילה "אללה" היא המילה המושלמת לתאר את האלוה של היהודים והנוצרים כי אינה מסמנת אותו כזכר או נקבה, אינה מסמנת אותו כיחיד או רבוי, לכן כאשר אנו משתמשים במילה כמו אלוהים שנראית ממבט ראשון כשם לרבים או קבוצה של אלוהים. גם השם הזה נראה כייחוסי.

בשפות הזרות אין מילה מיוחדת מצביעה לאלוה של היהודים או הנוצרים, וזה מסביר את הסיבה שהמילה המשומשת לא השתנתה אם אנו מדברים על אלוה פגאני או מדברים על האלוה של אברהם, משה או ישוע עליהם השלום. הדרך היחידה להבדיל ביניהם בשפות הזרות היא לכתוב את האות הראשונה של המילה "אללה" " "GOD באופן קטן במקרה הראשון וגדול במקרה השני " god ".

האלוה באסלאם

המוסלמים מאמינים באל אחד ללא שותף, וקוראים לו שמות רבים הבולט מהם הוא "אללה". הוא הבורא, והוא ישתבח שם את יסודי הייחוד בקוראן הקדוש, הוא אומר: "אללה, אין אלוה מבלעדיו, חיי וקיים, תנומה לא תאחז בו ולא שינה, לו כל אשר בשמים וכל אשר בארץ, מי ישתדל בפניו בלא שירשה? הוא יודע את אשר לפניהם ואת אשר מעבר להם, והם לא יכלו להכיל את מלוא הדעת על אודותיו, כי אם רק את אשר ירצה, כיסאו חובק שמים וארץ, ועל נקלה יגונן עליהם, הוא העלוין והנשגב"

(סורת הפרה : 250 ) הפסוקים אלה מעידים על הדמות של אללה באסלאם, שאין אלוה בלעדיו, ואין לו שותף, החיי שאינו מת, והמשגיח על כל דבר .

הכרת אללה באסלאם נחשבת לשורש של הדת והעקרון של היחוד, והיא החובה הראשונה המוטלת על כל מוסלם, בפרק היחוד בספר צחיח אל בוח'ארי נזכר כי כאשר שלח הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום את מועז בן ג'בּל ירצהו אללה לעם תימן אמר לו: " קודם כל קְרא להם לייחד את אללה ולהאמין בו כאל אחד ויחיד ללא שותף, וכשיכירו את אללה קְרא להם להתפלל חמש התפילות שאללה ציווה עליהם " דבר זה מבהיר כי הכרת אללה היא השער שחובה על כל מוסלמי ומאמין ביחוד להיכנס ממנו לדת.

המוסלמים מפארים ומקדישים את אללה, אללה צווה המוסלמים שלא יקללו את האלים של הכופרים כדי שלא נתן לכופרים את הזכות לקלל את אללה, המוסלמים מקפידים להלל ולשבח את אללה בגלל שזה מקרב את העבד לאלו, ונחשב לעדות והכרה בחסדים של הבורא .

המוסלמי מחויב להאמין שאין אל מלבעדי אללה , ולהיות מסור בעבודתו, ולא ישתף עימו בעבודה שום חפץ. המוסלמי אוהב את אללה יותר מאשר כל דבר אחר ומציית לו בהוראות ובאיסורים .

לאור האמור לעיל הקוראן הקדוש אינו חלק מאללה כפי שחשבת ,אלא דברי אללה ,שהורדו ממרומים לנביא מוחמד עליו הברכה

ושלום באמצעות המלאך גבריאל

הקוראן הכרים

הקוראן הוא ספר הקודש של דת האסלאם. שאותו השרה אללה לנביאו מוחמד עליו השלום. והוא ההתגלות האחרונה של דברי אללה לבני האדם. הוא הורד אל מוחמד, נביא האסלאם, פסוקים-פסוקים במהלך תקופה של 22 שנים, בידי המלאך ג'יבריל.

מעמדו של הקוראן באסלם הוא דברי אללה, ולא עלילה שנכתבה בידי אדם. כמו דברי הנביא בשם אללה (חדית' קודסי). הקוראן הוא מחשבה, אמירה וציווי אלוהי ואין עליהם עוררין. במהותו הקוראן הוא אסופת האמירות של אלוהים אל האנושות באמצעות הנביא. בתחילת הציטוט מן הקוראן נהוג לומר: אמר אללה הנעלה, או אמר לשליח (לנביא מוחמד עליו השלום).

הקוראן נישא בצורת נאומים מפי הנביא מוחמד ברכת אללה עליו למאמיניו, והועלה על הכתב בנוסחו הסופי רק בימי הח'ליף השלישי עות'מאן בן עפאן. הנביא מוחמד עצמו נפטר בשנת 632 לספירה. עד לימי עת'מאן הועבר הקוראן בעל-פה לפי כמה מסורות שזכרו כמה מחסידיו של מוחמד. עות'מאן חשש כי מעבירי הקוראן לא יספיקו להעבירו לדור הבא לפני מותם, וכמו כן התעורר חשש כי ריבוי המסורות יעורר מחלוקות. לפיכך, בזמנו של הח'ליף עות'מאן קובץ נוסח אחיד ויצאה פקודה להשמיד את כל הנוסחים האחרים. במקורות המוסלמים, בעיקר בפרשנות, נשמרו קריאות שונות של מילים ופסוקים בקוראן, שהופיעו כביכול בנוסחים הלא-עת'מאניים.‏‏ אולם ישנה הנוסח העות'מאני של הקוראן הוא הנוסח המקובל כיום.

מבנה הקוראן

הקוראן מחולק ל-114 סורות (פרקים), שכל אחד מהם קרוי סורה. לכל סורה ניתן שם, שבדרך כלל מעיד על תוכנה. סידור הסורות המקובל הוא על פי בחירה אלוהית שהועברה לנביא מוחמד על ידי גבריל, המאמינים למדו את הסידור הזה מפי הנביא עליו השלום, וכשהגיע הזמן לקבץ את הקוראן הם סידרו את הסורות לפי ההשראה שאללה לנביאו מוחמד.

נהוג לחלק את הסורות בקוראן לשתי תקופות מבחינת זמן הופעתן: סורות של מכה וסורות של אל-מדינה. הראשונות נכתבו בעת שהנביא מוחמד התגורר במכה, ואילו האחרונות לאחר שהיגר לאל-מדינה (אם כי חלק מהאחרונות נישאו כנאומים במכה לאחר החזרה לעיר זו. הסורות של מכה, שהן המוקדמות יותר מבחינה כרונולוגית, נמצאות בדרך-כלל בסוף הקוראן, כיוון שהן קצרות יותר. הסורות של מדינה, שהן ארוכות בדרך-כלל, נושאות אופי יותר משפטי, וכוללות חוקים, דינים, וגם אזכורים לסיפורי הנביאים שקדמו לנביא מוחמד עליו ברכת אללה.

כל פסוק בקוראן מכונה איה (אות), מילה שפירושה בערבית "נס" או "מופת". לפני כל הסורות, למעט אחת, מופיעה ה"בסמאללה", ביטוי שפירושו "בשם אללה הרחמן והרחים". ביטוי זה אינו נמנה כפסוק, למעט בסורה הראשונה, שבה הוא נחשב לפסוק הראשון. מוסלמי שמצטט מן הקוראן מקדים את הביטוי הזה לציטוט (אף כשאינו מצטט סורה שלמה), על קורא הקוראן קודם לבקש מאללה לשמור עליו מהשטן.

הקוראן כתוב בעיקרו בפרוזה, אולם חלקים גדולים ממנו כתובים בסגנון המכונה בערבית סג'ע . ניתן לתאר את הסגנון הזה כ"פרוזה מחורזת", כלומר פסוקים הכתובים בלא משקל, אבל מתחרזים זה בזה. זה היה סגנון הנאום המקובל באותה תקופה.

הסורה הראשונה, המכונה "סורת אל-פאתיחה", נמצאת בראש הקוראן מפאת חשיבותה, אף על פי שהיא קצרה יחסית, ושייכת לסורות של מכה. סורה זו משמשת כבסיס לתפילה. בסורה זו שבעה פסוקים, ועניינה הוא דבקות באללה וביום הדין.

סורת אל-פאתיחה

"בשם אללה הרחמן והרחים(1)

השבח לאללה ריבון העולמים(2)

הרחמן והרחים(3)

מלך יום הדין (4)

אותך נעבוד ובך נסתייע (5)

הנחה אותנו בדרך הישרה(6)

דרך אלו שהענקת להם את חסדך,

לא אלו שאתה כועס עליהם ולא התועים(7)

תשובה לשאלתך בחלק ב מהשאלות שלך

שנביאי ישראל (כולל ישוע) קיבלו את הקוראן כמה פעמים ואיבדו אותו או שיבשו אותו?

האסלאם מעולם לא טען טענה זאת ואינני יודע מהיכן הבאתה את הטענה

כי מי שקיבל את הקוראן הקדוש הוא כפי שציינתי לעיל ,שהוא הנביא מוחמד עליו הברכה והשלום לבדו

לגבי טענתך שהמוסלמים אומרים שהקוראן הקדוש הוא הספר הקדוש ביותר בעולם מבין שאר ספרי הקודש כגון התורה והאנגיליום

המוסלמים לא אומרים זאת ,המוסלמים מאמינים בספרי הקודש שהורדו ממרומים כמו התורה והאנגיליום אבל לא כפי שהם היום מעוותים מסולפים ,הספר הקדוש היחיד שלא עוות ונשמר לאורך כל השנים ללא שינוי הוא ספר הקוראן הקדוש, משום שאללה ישתבח שמו ויתעלה הבטיח לשמור אותו משינויים

אנו עצמנו הורדנו ממרומים את דברי התוכחה .ואנו שומריו מכל משמר .קוראן קדוש סורה אלחגר 15:8

הכוונה שבורא עולם הבטיח לשמור על הקוראן הקדוש לבל יישכח ולבל יזויף או יסולף

הבטחה כזאת לא ניתנה בתורה או באנגיליום

אני חושב שעניתי לך על כל שאלותך ואם יש לך עוד שאלות אשמח לענות

בכבוד וברכת שלום וברכה

אבו אלעבד הירושלמי

 

כפיר

צהריים טובים אחי . אתר יפה מאוד !

יש לי שאלה , למה מוחמד אף פעם לא ניבא נבואה לפני היהודים כדי להוכיח להם שהוא נביא ?

 • ברכת שלום וברכה לך אחי כפיר תשובה לשאלתך אכן הנביא מוחמד עליו ברכת אללה ושלום היה עם חותמת נבואה עלכתפו וזה דבר אמיתי ומוכח והופיע בספרי הקודש של היהודים של דאז וזה מה שגרם למנהיגם של יהודי אלמדינה עבדאללה אבן סלאם להתאסלם דבר שני הסיפור של האישה היהודיה מאלמדינה שסיממה גדי צלוי והגישה אותו כמתנה לנביא מוחמד עליו ברכת אללה ושלומו וכאשר הנביא החל לאכול העצם של הדדי דיבר עם הנביא והורא לו לא לאכול כי הגדי מסומם ואז הנביא הפטיק לאכול וביקש מחבריו להביא בפניו את האישה היהודיה אשר נתנה לו את הגדי במתנה וכאשר האישה הובאה בפניו שאל אותה הנביא מדוע סיממה את הגדי ענתה לו רציתי לבדוק אם אתה אכן נביא אלוהים היה מודיע לך שהגדי מסומם והנה ידעת ואז הנביא שחרר את האישה מבלי שיעניש אותה נוטף לעוד הרבה מקרים שקרו דאז והוכיחו את נבואתי

  • כפיר

   איפה זה מופיע בספרי הקודש של היהודים ?

  • קישורים מהאתר המעידים על כך

   http://wp.me/p1HncG-kj

   http://wp.me/p1HncG-kp

   בברכה ושלום רב אבואלעבד הירושלמי

    

    

    • שחר

     שלום לך.

     ציינת שבספרי הקודש היהודיים כתוב על הנביא מוחמד. האם תוכל בבקשה להפנות אותי אל המקומות שמדברים עליו?

  •  שחר

   שלום וברכה אבואלעבד הירשולמי.

   קראתי בקישור האחרון שאלוהים אמר שהוא יקח את תפקיד הכוהנים מבני ישראל ויתן אותו לעם אחר.
   היכן זה כתוב?
   ואם באמת כך הדבר אז מדוע לפי דעתך הוא נתן נבואות שמדברות על המשך הברית כמו בישיעהו י"א פסוק א' וירמיהו ל"א פסוק ל"א?

   תודה על תשובתך,

   בברכה,

   שחר.

   • שלום וברכה אחי שחר ראשית כל אני מצטער על האיחור בתשובה וזה מסיבות אישיים
    לגבי שאלתך היכן זה מופיע זה מופיע בפרקים הנמצאים בק'שור האחרון עצמו שהפנאתי אותך אליו כגון נביא אקים להם מקרב אחיהם והרבאתי אותם במאד מאד וכו
    נבואות אלו התגשמו במלואן הנביא מוחמד עליו ברכת אללה ושלומו הוא מצאצאי ישמעאל עליו השלום והנביא ישמעאל עליו השלום הוא אחיו של הנביא יצחק עליו השלום והמוסלמים כיום הם כרבע מאוכלוסיית העולם ומספרם מתקרב לכשני מיליארד דת האסלאם מתפשטת מהר מאוד אני מקווה שתסתפק בתשובה הזאת וני מתפלל לאללה שידריך אותך לדרך האמת
    שלום וברכה מאבו אלעב הירושלמי

    •  שחר 

     היי אבו אלעבד ותודה רבה על תגובתך.
     אני מקווה שהדברים האישיים שעיכבו אותך מלהגיב לא היו דברים רעים ושהכל בסדר 🙂.

     את הנבואה על הצאצאים אני מכיר וזכור לי שזה הבטחה שניתנה גם לאברהם וגם להגר.

     אני רק אשמח אבל אם תוכל להפנות אותי גם לעניין של שבירת הברית עם בני ישראל. כי זה אולי הדבר הכי חשוב להבין ואני אשמח לקרוא עליו כי הדבר הזה בעצם אם הוא נכון הוא בעצם סותר את כל מה היהדות מתבססת עליו עכשיו וזה דבר שחשוב לדעת. לצערי בקישור שנתת לא מצאתי הפניה על פרק או פסוקים בתנ"ך שמדברים על זה.

    • אחי היקר שחר שלום וברכה
     היות וידוע לי הנך שולט היטב בשפה האנגלית הנה התשובה לשאלתך בשפה האנגלית
     Tafsir Ibn Kathir

     Reminding the Children of Israel of Allah's Covenant with Them

     http://wp.me/p1IPFz-2zr

     שלום וברכה ממני אבו אל עבד הירושלמי

מודעות פרסומת

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל פלוס

אתה מגיב באמצעות חשבון Google+ שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

w

מתחבר ל-%s