האיסלאם איננו המקור לטרור, אלא הפתרון לו


האיסלאם איננו המקור לטרור, אלא הפתרון לו

חלקם של האנשים הטוענים כי הם פועלים בשם הדת עלול להבין אותה שלא כהלכה או לקיים את מצוותיה שלא על פי רוחה. מסיבה זו, תהיה זו טעות לגבש דעות על אותה דת תוך הסתמכות על אנשים אלו כעל דוגמה. הדרך הטובה ביותר להבין דת היא לבחון את המקור האלוהי שלה.

המקור הקדוש של האיסלם הינו הקוראן. המודל של המוסריות באיסלם של הקוראן, שונה לחלוטין מהדימוי שהתעצב בתודעתם של חלק מאנשי המערב. הקוראן מבוסס על רעיונות של מוסריות, אהבה, חמלה, חסד, ענווה, הקרבה, סובלנות ושלום, ומוסלמי שחי בהתאם למוסריות זו במובן האמיתי שלה, יהיה האדם המנומס, המתחשב, הסובלני, האמין והסתגלן ביותר. הוא יפיץ סביבו אהבה, כבוד, הרמוניה ושמחת-חיים.

דת האיסלאם היא דת של רווחה ושלום

המילה איסלם נגזרת מהמילה "שלום", בערבית. איסלם היא דת שנגלתה לאנושות בכוונה להציג חיים אוהבי-שלום אשר באמצעותם יומחשו החסד והחמלה האינסופיים של האל על פני האדמה. האל מזמין את כל בני האדם לדבוק בעקרונות המוסריים של האיסלם, דרכם ניתן לחוות את החסד, החמלה, הסובלנות והשלווה ברחבי כל העולם.

בפרשה 2, פסוק 208, אלוהים פונה אל המאמינים במילים אלה:

"הוי המאמינים, קבלו כולכם על עצמכם להתמסר, ואל תלכו בעקבות השטן, כי הוא אויבכם המושבע."

כפי שהפסוק מבהיר, הביטחון יכול להיות מובטח רק על-ידי "הצטרפות לאיסלם", כלומר, חיים בהתאם לערכי הקוראן.

אלוהים מגנה רוע-לב

אלוהים מגנה רוע-לב

אלוהים מצווה על האנשים להימנע מביצוע מעשי רוע; הוא אוסר ספקנות, חוסר-מוסריות, מרד, אכזריות, תוקפנות, רצח ושפיכת-דמים. הוא מתאר את מי שאינם מצייתים לציווי כ"הולכים בדרכי השטן" המאמצים עמדה הנחשבת במפורש כבלתי-מוסרית בעיני הקוראן. להלן מובאים פסוקים ספורים מני רבים בנושא זה מתוך הקוראן:

" אבל המפרים את התחייבותם לאלוהים לאחר שנחתמה בברית, והמנתקים כל קשר אשר ציווה אלוהים לחזק, והחומסים את הארץ – אלה, תחול הקללה על ראשם, ורעה תהיה נחלתם." (קוראן 13:25)

"בקש להיות ראוי לנחלת העולם הבא בכל אשר העניק לך אלוהים, ואל תשכח מה חלקך בעולם הזה, ועשה טוב כשם שהיטיב עמך אלוהים, ואל תבקש לחמוס את הארץ, כי אלוהים אינו אוהב את החומסים." (קוראן 28:77)

כפי שאפשר לראות, בדת האיסלם, אלוהים אסר על כל סוג של מעשי הרס, כולל טרור ואלימות, וגינה את אלו המבצעים מעשים מסוג זה. המוסלמי תורם יופי לעולם ומשפר אותו.

האיסלאם מגן על סובלנות ועל חופש דיבור

דת האיסלם היא דת המספקת חופש של רעיונות, חשיבה וחיים ומבטיחה אותם. האיסלם הפיצה ציוויים למניעה ולאיסור על מתיחות, על סכסוכים, על לשון-הרע ואף על חשיבה שלילית בין אנשים. באותו אופן בו מתנגדת דת האיסלם בנחישות לטרור ולכל מעשי אלימות, היא אף אוסרת הפעלת לחץ אידיאולוגי, ולו הקל ביותר, על מאמיניה:

" אין מקנים דת בכפייה, וכבר התברר ההבדל בין הבינה לבין המדוחים. כל הכופר בשיקוצים ומאמין באלוהים, יזכה להיאחז ביתד איתנה אשר לא תיעקר. אלוהים קשוב ויודע." (קוראן 2:256)

" לכן, הוכח, כי אתה רק מוכיח, ולא ניתנה לך סמכות עליהם." (קוראן 88:21-22)

כפייה על אנשים להאמין בדת או לאמץ את צורות האמונה שלה, הינה דבר המנוגד לחלוטין למהות האיסלם ולרוחו. לפי האיסלם, אמונה אמיתית אפשרית רק עם רצון חופשי וחופש מצפון. מוסלמים יכולים, כמובן, לייעץ זה לזה ולעודד זה את זה בנוגע למאפייני המוסריות המובעת בקוראן, אולם הם לעולם לא ישתמשו בדרך של כפייה, ולא בכל צורה אחרת של לחץ פיסי או פסיכולוגי. הם אף לא ישתמשו בשום זכות-יתר גשמית כדי להפנות אדם לדת.

הבה נדמיין מודל חברה מנוגד לחלוטין. לדוגמה, עולם בו אנשים מאולצים, על-ידי החוק, לנהוג על-פי הדת. מודל זה של חברה הינו מנוגד באופן גמור לאיסלם משום שאמונה ועבודת-האל הינן בעלות ערך רק כשהן פונות לאל דרך הרצון החופשי של היחיד. אם שיטה כופה על אנשים אמונה ועבודת-אל, אזי הם יהפכו לדתיים רק מתוך פחד. מנקודת המבט הדתית, הדבר הנחשב באמת הוא שהדת תתקיים ותקוים לשם התענוג של האל, בסביבה בה מצפונם של האנשים הינו חופשי באופן מוחלט.

האל קבע שהריגת חפים מפשע היא בלתי-חוקית

האל קבע שהריגת חפים מפשע היא בלתי-חוקית

בהתאם לקוראן, אחד החטאים הגדולים ביותר הוא להרוג בן-אדם שלא ביצע שום פשע.

"… כל המאבד נפש אחת – בלא שאיבדה נפש או ביקשה למלא את הארץ חמס – כאילו איבד עולם מלא, וכל המקיימה, כאילו קיים עולם מלא. שליחינו הביאו להם את האותות הנהירים, ועם כל זאת, רבים בהם המתהוללים." (קוראן 5:32)

" והם אשר לא יתפללו לאל אחר זולת אלוהים, ולא יהרגו את הנפש אשר אסר אלוהים, בלתי אם במשפט צדק, ולא ינאפו – העושה זאת יבוא על עונשו." (קוראן 25:68)

כפי שהפסוקים מרמזים, אדם ההורג אנשים חפים מפשע ללא סיבה, מסתכן בייסורים גדולים. האל הראה שהריגת אדם אחד בלבד הינה נפשעת כמו רציחת האנושות כולה. אדם המקיים את הגבלות האל, אינו יכול לפגוע באדם יחיד, לא כל שכן לטבוח אלפי אנשים חפים מפשע. אלו שמניחים שהם יכולים לחמוק מהצדק, ולכן מהעונש בעולם הזה, לעולם לא יצליחו בכך, משום שיצטרכו לתת דין וחשבון על מעשיהם בפני האל. זו הסיבה שהמאמינים שיודעים שיהיה עליהם לתת דין וחשבון על מעשיהם לאחר המוות, מקפידים מאוד לקיים את הגבלות האל.

האל מצווה על המאמינים להיות רחומים וסלחנים

המוסריות האיסלמית מתוארת בקוראן במילים אלו:

"… להימנות עם המאמינים ועם הקוראים זה לזה לנהוג בעוז רוח ועם הקוראים זה לזה לנהוג ברחמים. אלה אנשי הימין." (קוראן 90:17-18)

כפי שאנו רואים בפסוק זה, אחת המצוות המוסריות החשובות ביותר שהאל שלח למאמיניו כדי שיוכלו לזכות בגאולה וחסד ולהגיע לגן-עדן, היא "לדרבן זה את זה לחמלה."

האיסלם, כפי שהוא מתואר בקוראן, הינו דת מודרנית, מתקדמת ונאורה. המוסלמי הינו מעל הכול איש שלום; הוא סובלני בעל נפש דמוקרטית, תרבותי, נאור, ישר, משכיל ובקיא באמנות ובמדע. מוסלמי שהתחנך על פי משנתו המוסרית המעולה של הקוראן, פונה לכל אחד באהבה, כפי שהאיסלם מצפה ממנו. הוא חולק כבוד לכל רעיון ומעריך אמנות ואסתטיקה. הוא פייסני נוכח כל אירוע, מפחית מתיחות ומשיב ידידותיות. בחברות המורכבות מיחידים כגון אלו, ישכנו תרבות מפותחת יותר, מוסריות חברתית גבוהה יותר, שמחה ועליזות, צדק וביטחון גדולים יותר, ושפע של מזל וברכה, יותר מאשר בארצות המודרניות ביותר של העולם כיום.

האל מצווה על סובלנות ועל סלחנות

הרעיון של סלחנות וסובלנות, המתואר במילים, " נהג בחמלה…" (קוראן 7:199), הינו אחד מעיקרי היסוד של האיסלם.

כשאנו בוחנים את ההיסטוריה של האיסלם, ניתן לראות בבירור כיצד יישמו המוסלמים מאפיין חשוב זה של ערכי המוסר של הקוראן, בחיי החברה. מוסלמים הביאו עימם תמיד אווירה של חופש ושל סובלנות, וביערו מנהגים בלתי-חוקיים בכל מקום אליו הגיעו. הם אפשרו לאנשים בעלי דתות, שפות ותרבויות שונות לחלוטין, לחיות יחד בשלום ובהרמוניה תחת קורת גג אחת, והשכינו שלום והרמוניה גם בקרבם. אחת הסיבות החשובות להישרדותה, לאורך מאות שנים, של האימפריה העותומאנית, שהשתרעה וחלשה על אזור עצום, הייתה אווירת הסובלנות וההבנה שהאיסלם הביא עימו. המוסלמים נודעו במשך מאות שנים כבעלי אופי סובלני ואוהב, והיו תמיד האנשים הרחומים וההוגנים ביותר. במסגרת רב-לאומית זו, היו כל הקבוצות האתניות חופשיות לחיות בהתאם לדתות ולחוקים שלהם עצמם.

סובלנות אמיתית יכולה להביא שלום ורווחה לעולם רק כשהיא מיושמת לאור הקווים המנחים המוצעים בקוראן. הפסוק הבא מפנה את תשומת-הלב לעובדה זו:

" לא ישוו מעשה טוב ומעשה רע. שלם טובה תחת רעה, ואז תראה איך האיש אשר איבה שוררת בינך לבינו הפך להיות לך למגן ואיש אמונים." (קוראן 41:34)

מסקנה

כל האמור לעיל מראה שהמוסריות של האיסלאם, המומלצת לאנושות, מביאה לעולם מידות טובות של שלום, הרמוניה וצדק. הברבריות הידועה כטרור, שכה מטרידה את העולם בתקופה הנוכחית, הינה פרי עבודתם של אנשים בורים וקנאים, מנוכרים לגמרי למוסריות של הקוראן ושאין בינם ובין דת שום קשר. הפתרון לגבי אנשים וקבוצות אלו, המנסים לבצע את מעשיהם האכזריים תחת מסווה של דת, הוא תורת המוסריות האמיתית של הקוראן. במילים אחרות, האיסלם והמוסריות של הקוראן הינם הפתרונות לפורענות של הטרור, ובוודאי אינם תומכיו.

http://he.harunyahya.com/he/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D/3886/%D7%AA%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%91%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%94

מודעות פרסומת

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל פלוס

אתה מגיב באמצעות חשבון Google+ שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

w

מתחבר ל-%s