ההגדרה של האיסלאם

אזהרה

מבקר יקר אתר זה אינו מיועד לקטינים אשר מתחת לגיל 18 ,ובכניסתך לאתר אתה מצהיר שגילך הוא מעל 18 שנים ,מכיוון שהאתר מיועד להסביר את דת האסלאם למבוגרים בלבד

אתר זה מציג את הדת "איסלאם" בלי השתייכות לשום תנועה פוליטית או זרם לאומני או זרם כלשהו … מציג את ה "דת" כפי שהיא אמורה להיות מוצגת, אלוהית.

qq

xmakkah_xxxxxxxx_i107932_01.jpg.pagespeed.ic_.yhdcytsj8d_0

אין מקנים דת בכפייה ,וכבר התברר ההבדל בין הבינה לבין המדוחים. כל הכופר בשיקוצים

ומאמין באלוהים יזכה להאחז ביתר איתנה אשר לא תיעקר.אלוהים קשוב ויודע.

קוראן סורה הפרה 2:256

קרא אל נתיב ריבונך בחוכמה ובדברי מוסר נאים, והתנצח עמם בדרכי נועם .ריבונך מיטיב לדעת מי תעה מנתיבו
והוא מיטיב לדעת מי הם ישרי הדרך . קוראן סורה הדבורה

16.125

אמרו מאמינים אנו באלוהים ובאשר הורד אלינו ממרומים ובכל אשר הורד ממרומים אל אברהם וישמעאל ויצחק ויעקב והשבטים ובאשר ניתן למשה ולישוע ובאשר ניתן לנביאים מעם ריבונם לא נפלה איש מהם ומתמסרים אנו לו.

קוראן סורה 3 פסוק84- (בית עמרם)

לא תוכל להנחות את כל מי שלבך רוחש לו אהבה. כי רק אלוהים ינחה את אשר יחפוץ
והוא מיטיב לדעת מי הם ישרי הדרך
סוה אלקסס -סיפור המעשה 28:56

 

13605204366

ההגדרה של האיסלאם

39905487kb6

סורת הפתיחה

"בשם אללה הרחמן והרחום(1)

השבח לאללה ריבון העולמים(2)

הרחמן והרחום(3)

מלך יום הדין (4)

אותך נעבוד ובך נסתייע (5)

הנחה אותנו בדרך הישרה(6)

דרך אלו שהענקת להם את חסדך,(7)

לא אלו שאתה כועס עליהם ולא התועים(8)

אחות יקרה, אח יקר.

ייתכן שאת או אתה פרוטסטנטי נוצרי, קתולי, יהודי, אתאיסט או בודהי, או שאתה משתייך לכל מני הדתות הרבים השונים והקיימים בעולם של היום.
אתה עשוי אפילו להיות קומוניסטי או מאמין בדמוקרטיה של האדם לשלוט על כדור הארץ, מי שאתה ואמונות אידיאולוגית או פוליטית מה, הרגלים חברתיים אתה רשאי להחזיק, אין ספק.

אתה חייב להכיר את הדת הנפלאה והאמתית דת האיסלם

אתה חייב להכיר את האדם הנפלא מוחמד (עליו השלום)

האסלאם הוא לא דת חדשה, אך האימונה האמיתית  והמקורית באותו אלוהים ו נביאיו ושליחיו אל כל העמים. עבור חמישית מאוכלוסיית העולם, האיסלאם היא גם דת של דרך חיים מקורית ושלמה . מוסלמים מאמינים בדת של שלום, חסד, וסליחה .

האיסלאם מקבל את האדם הבוחר להמיר את דתו בזרועות פתוחות. כל אדם יכול בכל רגע נתון להפוך למוסלמי ולהישאר כפי שהוא. אין הוא צריך להתנתק מהסובבים אותו ולשנות את הרגלי חייו, עבודתו או מעמדו. האיסלאם מציע למצטרפים אליו להתנתק אך ורק ממנהגים כמו אכילת חזיר ושתיית אלכוהול על מנת לטהר את הגוף והנפש, לומר בלב שלם כי: " אין אלוהות אמת מלבד אללה, ומוחמד הוא שליחו של אללה" ולקבל את חמשת עקרונות האיסלאם: העדות, התפילה, הצדקה, הצום והעלייה לרגל – החג'.

תמצית מאפיינים האסלאם

השבח לאל ריבון העולמות והתפילה והשלום לראש השליחים נביאינו מוחמד ולצאצאיו ולחבריו.

האסלאם הוא העדות שאין אלוה ראוי עבודה מבלעדי אללה וש מוחמד שליח אללה בלב בלשון ובאיברים , והוא כולל את האמונה בששת עיקרי האימונה וקיום חמשת עיקרי האיסלאם הלכה למעשה כי אות.

והאיסלאם הוא אחרון השליחויות האלוהית שאללה הטיל על אחרון נביאיו ושליחיו "מוחמד בן עבד אללה" עליו השלום, והוא דת האמת שהאל לא יקבל זולתו משום יצור .

והאל קבעו נגיש ופשוט ללא כל סיבוך או קושי ולא חייב את מאמיניו יותר מיכולתם , שאינם סובלים.

זהו דת שבמהותה המונתיאזים ודוגל באמת, בצדק,וברחמים,והוא הדת האדירה המכוונת את האנשים לכל דבר מועיל רוחנית וחומרית בעולם הזה ובעולם הבא, והוא הדת שבא האל תיקן בין הלבבות התועים והתאוות השוטות והצילים מחשכות הסטייה והתווה להם את דרך הצדק והאמת.

והוא דת הישירה והאמינה בכל הצקויות ,סיפוריה הם אמת ,אמונותיה נכונות ,מעשיה ישרים,ומוסריה נשגב ונימוסיה נעלים.

מטרות שליחות האיסלאם היא לממש את הסיעיפים שלהלן:

1- שהאנשים יכירו את אללה בוראם, דרך שימותיו וכינויו ומאפייניו הייחודיים ומעשיו המתוחכמים שאין לו שותפים בעשייתם והיותו ראוי למעמד זה לבדו בלא כל שותף.

2- הדרישה מהאנשים לעבוד את אללה לבדו ללא כל שותף, ע"י קיום מצוותיו בספרו "הקוראן" ובהכוונות שליחו " סונה וחדית'" לתיקונים ולאושרם בשני העולמות (בעולם הזה בועולם הבא).

3- להביא לידיעתם את מצבם ואת עתידם לאחר מותם בקבר ובתחיית המיתים ביום הדין ובגורל כל יצור- לגו עדן או לגיהנום בהתאם למעשיהים לטוב ולרע.

אפשר לסכם את עיקר יסודות האסלאם בסעיפים שלהלו:

*ראשית עיקרי האימונה "ארקאן אלאימאן":

1– העיקר הראשון – האמונה באללה ,זה כולל את הדברים הבאים

א- האימונה בריבונות אללה יתעלה: כלומר הריבון הבורא הבעלים של העולם המכוון והמנהל לכל ענייני בריאיו ודיינם.

ב- האימונה באולהיות אללה יתעלה כלומר : הוא אל האמת ושאר האלילים זולתי הם שקריים ופסולים.

ג- האימונה בשמיותיו כינוייו ומאפייניו תכלומר: יש לו שמות תואר מיוחדים ומאפיינים מושלמים ונשגבים,לאור האמור בספרו (הקוראן) והכוונות שליחו (סונה,חדית') עליו השלום.

2- העיקר השיני הוא האימונה במלאכים:

המלאכים הם עבדים מכובדים , האל בראם הם עבדיהו וצייתו לו , והוא חייבם למלא משימות מוגדרות , מהם:"גיבריל" האחראי להעברת ההשראה האלוהית מאללה לנביאיו ולשליחותיו ,ומהמלאכים גם " מיקאאיל" האחראי לגשם ולצמחים ,ומהם גם "אסראפיל" האחראי לתריעת השופר ביום הדין , ומהם גם "מלאך המוות" האחראי לנטילת הנישימות ברגע המוות.

3- העיקר השלישי , האימונה בספרי הקודש-

אללה יתגדל ויתקדש הוריד לשולחיו ספרי קודש להדרכת האנשים לטובתם ולתיקונםתמספרים אלה ידוע לנו:

א- התורה שאללה הוריד למושה עליו השלום והוא המפואר בספרי בני ישראל

ב- הברית החדשה "האינגיל" שאללה הוריד לישו (עיסא) עליו השלום.

ג- תהלים (זבור) שאללה העניק לדוד עליו השלום .

ד- מגילות איבראהים עליו השלים שקיבל מאללה.

ה- "אלקוראן" המפואר וגולת הכותרת שאללה הוריד לנביאו מוחמד עליו השלום, אחרון הנביאים שביטל בו את שאר ספרי הקודש הקודמים וערב לשמירתו מזיוף משום שהוא ישאר ראייה חותרת נגד כל היצורים עד יום הדין.

4- העיקר הרביעי – האימונה בשליחים:

אללה שלח שליחים לברואיו, מנוח עליו השלום וכלה במוחמד עליו השלום,וכל השליחים ובכלל ישוע בן מרים ועוזייר עליהם השלום, הם אנשים ברואים ללא שום סממן של ריבונית או אלוהית , שכן הם עבדי האל שזכרו בכבוד השליחות , והוא חתם את השליחויות בשליחות מוחמד עליו השלום שנשלח לכל האנשים ואין נביא אחריו.

5- העיקר החמישי – האימונה באחרית הימים

והוא יום הדין שבו האל אוסף את כל הברואים , עם תחיית המתים מקבורותיהם לחיות חיי נצח בגן העדן או בגיהינום בהתאם למעשיהים, והאימונה באחרית הימים היא האימונה בכל מה שיהיה לאחר המוות מהייסורים וההנאה בקבר (בהתאם למעשי האדם באחייו),דרך תחיית המיתים וכלה ביום הדין לגן עדו או לגיהינום.

6- העיקר השישי – האימונה בגורל.

הגורל הוא האימונה שהאל קבע את בריאת היצורים מראש בתיחכומו ובחוכמתו וכל היצורים ידועים לו ובריאתם כתובה אצלו בלוח השמור , והם נבראו בהתאם לרצון אללה בידיעתו והכוונתו ובבריאתו להם.

* שנית יסודות האסלאם (ארקאן אלאסלאם).

האסלאם מבוסס על חמישה יסודות ואן והמוסלם נחשב מוסלם באמת אם לא יאמין ביסודות אלה ויקיים הלכה למעשה והם:

1- היסוד הראשון העידות (שהאדאתאן) שאין אל מלבד אללה ושמוחמד הוא שליח אללה. עדות זו היא המפתח לאסלאם והבסיס שעליו ייבנה.

משמעות העדות ש "מוחמד הוא שליח אללה " היא להאמין לדבריו שמסר ולציית לצויוויו ולסלוד לאיסוריו, ושהאל ייעבד רק במה שהתווה.

2- היסוד השיני – "התפילה"

היא כוללת חמש תפילות חובה יומיות, שהאל התווה למען תהיה מילוי חובה, מצד הבריאים כלפי יוצרם ושבח ותודה לו על חסדיו ,וקשר בין המוסלמים לבין ריבונו, מונולוג של היצור הקורא לאולהיו ומבקש ממנו , ודרך לסלידה מאיסורים ומעבירות.

ועל התפילה הישרה לתקן את דרך האדם, ואמונותיו ומחייבת שכר מאללה בשני העולמות ,ובכל זאת הוא זוכה בשלווה נפשית וגופנית וזה מביא לו אושר בשני העולמות.

3- היסוד השלישי – הצדקת החובה (זקאה)

היא צדקה החלה על כל המחוייבים בה אחת לשנה ,לטובת הראויים לקבלתה העניים ועוד (מצארף אלזקאה ).

ואין היא חובה על העני שרכושו והכנסתיו פחותים מסף חובת מתן הצדקה (ניסאב אלזקאה).

והיא חלה על העשירים להשלמת דתם ואמונתם להגזלת כספיהים ומוסרם, להרחקת מזיקים מהם ומכספיהים, ולטיהורם מעוונת ולניחום הנזקקים והעניים והטיפול בעניינים בכלל , ועם זאת היא אחוז מועט ביותר יחסית לכספים הרבים שהאל העניק להם.

4- היסוד הרביעי – הצום (סיאם)

הוא צום חודש רמדאן המבורך ,החודש התשיעי מחודשי שנת הירח שבו משתתפים כל המוסלמים בניטשת תאוותיהם המקוריות כגון אוכל,שתייה,ויחסי אישות, במשך היום מהפצעת השחר לשקיעת השמש , והאל מפצה את הצמחים בחסדים רבים בהשלמת דתם ואמונתם ומכפר על עוונותיהם ומעלה את דרגות אמונתם ושכרם בשני העולמות.

5- היסוד החמישי – העלייה לרגל (חג'):

הוא ההליכה למסגד האל (הכולל את אלקעבה) במכה לקיום עבודה דתית מיחדת בזמן ובמקום מוגדרים בהלכה המוסלמית ,פעם בחיים.

בעלייה לרגל נאספים המוסלמים מכל קצות תבל אל האדמה הקדושה ביותר ,כדי לעבוד ריבון אחד (אללה) לובשים תלבושת אחידה , ללא הבדל בין נשיא ואזרח , עשיר ועני לבן ושחור. כולם מקיימים את נהלי העלייה לרגל במשותף ( בזמן ובמקום), ובעיקר מעמד ערפה הקפת אלקעבה הקדושה, כיוון תפילת המוסלמים ( קיבלה) וההליכה בין ספה למרוה ,ביסוד זה טמונות תועלות דתיות וחומיות רבות עץ איך ספיר.

* שלישת " איחסאן" – שיא האימונה.

הוא עבודת אללה באימונה ובאסלאם כאילו אתה רואה אותו, וטם טינך רואה אותו הוא רואה אותך , כלומר להרגיש זאת ולנהוג בהתאם להכנות שליח אללה , מוחמד עליו השלום ואי הפרתם כל המצויין לעיל מהווה את הקרוי דת האסלאם.

ידוע כי האסלאם סידר את חייי האנשים יחידים וקבוצות , והבטיח להם אושר בעולם הזה ובאחרית הימים הוא התיר להם נישואים ושידל להינשא , אסר זנות ומשכב זכרים ושאר עוונית , חייב שמירה על קשרי קרבה תבע רחמים על העניים והמסכנים והדאגה לצרכיהם , דרש מוסר טוב וינמוסים ושידל לרכוש אותם, אסר מנהיגים נאחלים והתריע נגדם , התיר רווחים בדרך כשרה במסחר ואסר ריבית ומסחר אסור המלווה במרמה והלולכי שולל, האסלאם התחשב בהבדלים האינבינדיאליים בין האנשים מבחינת מידת דבוקתם בדרך היישר והשמירה על זכויות הזול , לכן נקבעו עונשים מרתיעים לסטיות מצרך האל.

כגון: הכפירה , הזנות, שתיית משקאות משכירים ועוד, כן האסלאם קבע עונשים מרתיעים לפגיעות בזכויות האנשים , חייהם כבודם ורכושם : כגון הרצח הגניבה הוצאה הדיבה ההראהת הגזל והשוד, כך שחומרת העונשים הולמת את חומרת הפשעים עצמם.

האסלאם גם קבע וסידר את יחסי הגומלין בין שליטים ונשלטים והטיל על הנשלטים לציית לשליטים כל עוד לא נדרשו להפר מצוות דת ואסר עליהם למרוד בשליטים למניעת נזקים כללים ופרטחחם.

ניתון לחתום ולומר : האסלאם הכיל בניית יחסים ומעשים נכונים בין העבד לבין ריבונו ( אללה) ובין האדם וחברתו בכל תחומי חייו לכל דבר טוב במוסר בנימוסים וביחסים חברתיים וכלכליים יש שורש ומקור באסלאם שהדריך אליו ושידל לרכוש אותו, וכל דבר פסול ומזיק בכל תחומי החיים במוסר ויחסים החברתיים והכלכלה נמצא שהאסלאם אוסר אותו , ומתריע נגדו וכל אלה מוכיחים את שלמות דת האסלאם וטובו בכל צדדיו

והשבח לאללה ריבון העלומות

רק צעד אחד להיות מוסלמי

רק צעד אחד להיות מוסלמי

על מנת להיכנס פי האיסלאם להתאסלם, אין טקסים דתיים ספציפיים  לבצע, לא בתחומים ספציפיים ולא מול אנשים ספציפיים.

זאת בשל העובדה כי האיסלאם הוא קשר ישיר בין העבד והאדון שלו ללא מתווכים. כמו כן, אחד לא צריך להפעיל מאמצים גדולים [להיכנס לקפל שלו], הוא רק צריך להשמיע כמה מילים אשר קלים על הלשון אבל כבדי משמעות.

אחד שהחליט להפוך מוסלמי אומר את הדברים הבאים על מנת להזין את מעדת האסלאם, אשר נקרא "שהאדה"

"אשהדו אנא לא איללאהא איללא אללאה ו אשהדו אנא מוחמד רסולו אללאה".

"אני להעיד כי אין אלוה ראוי עבודה מבלעדי

אללאה

, ואני מעיד שמוחמד הוא השליח של אללאה".

לחץ לשמיעת השהאדה בערבית

mohamm10

rasoul_wn7no_heb

 

 

 

137 מחשבות על “ההגדרה של האיסלאם

 1. פינגבק: ההגדרה של האיסלאם « דת האיסלאם היא הדת המקורית האמיתית האחת והיחידה Ислам является религией, исходный и единственно верным

 2. צהריים טובים אחי . אתר יפה מאוד !

  יש לי שאלה , למה מוחמד אף פעם לא ניבא נבואה לפני היהודים כדי להוכיח להם שהוא נביא ?

  • ברכת שלום וברכה לך אחי כפיר תשובה לשאלתך אכן הנביא מוחמד עליו ברכת אללה ושלום היה עם חותמת נבואה עלכתפו וזה דבר אמיתי ומוכח והופיע בספרי הקודש של היהודים של דאז וזה מה שגרם למנהיגם של יהודי אלמדינה עבדאללה אבן סלאם להתאסלם דבר שני הסיפור של האישה היהודיה מאלמדינה שסיממה גדי צלוי והגישה אותו כמתנה לנביא מוחמד עליו ברכת אללה ושלומו וכאשר הנביא החל לאכול העצם של הדדי דיבר עם הנביא והורא לו לא לאכול כי הגדי מסומם ואז הנביא הפטיק לאכול וביקש מחבריו להביא בפניו את האישה היהודיה אשר נתנה לו את הגדי במתנה וכאשר האישה הובאה בפניו שאל אותה הנביא מדוע סיממה את הגדי ענתה לו רציתי לבדוק אם אתה אכן נביא אלוהים היה מודיע לך שהגדי מסומם והנה ידעת ואז הנביא שחרר את האישה מבלי שיעניש אותה נוטף לעוד הרבה מקרים שקרו דאז והוכיחו את נבואתי

 3. שלום וברכה אבואלעבד הירשולמי.

  קראתי בקישור האחרון שאלוהים אמר שהוא יקח את תפקיד הכוהנים מבני ישראל ויתן אותו לעם אחר.
  היכן זה כתוב?
  ואם באמת כך הדבר אז מדוע לפי דעתך הוא נתן נבואות שמדברות על המשך הברית כמו בישיעהו י"א פסוק א' וירמיהו ל"א פסוק ל"א?

  תודה על תשובתך,

  בברכה,

  שחר.

  • שלום וברכה אחי שחר ראשית כל אני מצטער על האיחור בתשובה וזה מסיבות אישיים
   לגבי שאלתך היכן זה מופיע זה מופיע בפרקים הנמצאים בק'שור האחרון עצמו שהפנאתי אותך אליו כגון נביא אקים להם מקרב אחיהם והרבאתי אותם במאד מאד וכו
   נבואות אלו התגשמו במלואן הנביא מוחמד עליו ברכת אללה ושלומו הוא מצאצאי ישמעאל עליו השלום והנביא ישמעאל עליו השלום הוא אחיו של הנביא יצחק עליו השלום והמוסלמים כיום הם כרבע מאוכלוסיית העולם ומספרם מתקרב לכשני מיליארד דת האסלאם מתפשטת מהר מאוד אני מקווה שתסתפק בתשובה הזאת וני מתפלל לאללה שידריך אותך לדרך האמת
   שלום וברכה מאבו אלעב הירושלמי

   • היי אבו אלעבד ותודה רבה על תגובתך.
    אני מקווה שהדברים האישיים שעיכבו אותך מלהגיב לא היו דברים רעים ושהכל בסדר :).

    את הנבואה על הצאצאים אני מכיר וזכור לי שזה הבטחה שניתנה גם לאברהם וגם להגר.

    אני רק אשמח אבל אם תוכל להפנות אותי גם לעניין של שבירת הברית עם בני ישראל. כי זה אולי הדבר הכי חשוב להבין ואני אשמח לקרוא עליו כי הדבר הזה בעצם אם הוא נכון הוא בעצם סותר את כל מה היהדות מתבססת עליו עכשיו וזה דבר שחשוב לדעת. לצערי בקישור שנתת לא מצאתי הפניה על פרק או פסוקים בתנ"ך שמדברים על זה.

   • אחי היקר שחר שלום וברכה
    היות וידוע לי הנך שולט היטב בשפה האנגלית הנה התשובה לשאלתך בשפה האנגלית
    Tafsir Ibn Kathir

    Reminding the Children of Israel of Allah's Covenant with Them

    http://wp.me/p1IPFz-2zr

    שלום וברכה ממני אבו אל עבד הירושלמי

  • אלסלאם עלייקום ורחמתו אללה וברקאתוה אחותנו עאישה

   לדעתנו לא מאוחר לברך אותך על ההתאסלמות שלך
   ונשמח מאוד לעזור לך ולענות לך על כל שאלה בקשר לדת האיסלאם
   ולדעתנו שעשית את הצעד הנכון ואללה יתברך שמו בחר להציל
   אותך מהחושך אל האור
   אחיך באיסלאם אבו אלעבד הירושלמי

 4. ועלכום אל סאלאם אחי אבו אלעבד .
  אני בטוחה שאללה יתברך הוציא אותי מהחושך אל האור הדרך הטובה לחיים הוא האסלאם אלחמדוללה מהיום שהתאסלמתי נגלה לעיניי האור האמיתי . אני לא יודעת איך חייתי את חיי ללא האסלאם כל השנים האלה אבל אלחמדוללה היום אני בדרך הנכונה
  כמובן שבאיזשהו מקום נורא קשה לי המשפחה שלי לא יודעת על הצעד שעשיתי ואם ידעו יהיה אסון גדול אבל אני מאמינה באללה יתעלה שהוא מגן ושומר עליי ואני רוצה להיות קרובה אליו באמונה שלמה .
  ואני מודה לך על העזרה שאתה מוכן להעניק בכל שאלה שתיהיה לי אשמח לפנות לאתר ולשאול .
  בברכת תודה ושלום עאישה

  • אל סלאם עלייכום וא רחמתו אללה וא ברקאתוהו, אלחמדוליללה, עאישה אחותי אני מברכת אותך על האיסלאם, אני גם התאסלמתי לפני שנה וחצי בערך, אלחמדוליללה,הייתי רוצה לשמוע את סיפור ההתאסלמות שלך אינשאאללה, הפייסבוק שלי : Jannah Kot

  • Assalaamu alayki wa rahmatullaahi wa baarakatuh ukhty, I am Sofia your sister from France. I want to talk to you in sha Allah. Are you okay for that? I wish I could help you in someways bi idhni llaah. Baarakallahu fiki.

   My email: samawati@hotmail.com

  • Hi fff thank you for adressing me and my questions.
   I didn't understand what did you wanted to show me in this video that regarded my questions.
   I will be glad if you can explain it to me.
   thank you

  • אה סליחה, כתבת באנגלית אז חשבתי שאני צריך לכתוב לך ככה בחזרה…

   אז כן השאלה שלי כמו שאבו אלעבד אמר זה מה ניסית להראות לי בוידאו בהקשר לשאלות שלי.

   • שלווום לכולם..

    חשבתי שיש בו מה שאתה מחפש.. או משהו???

    שחר על מה אתה מחפש בדיוק???

    יכול לעזור לך…

 5. אהלןן fff

  אתה יכול להסתכל קצת יותר אחורה היו קישורים שאבו אלעבד נתן והם סיקרנו אותי עם כמה שאלות אני אכתוב אותם שוב:

  אלו הקישורים שאבו אלעבד נתן לי:
  "שלום מבורך לך אח יקר שחר תשובה לשאלתך הנה מספר

  קישורים מהאתר המעידים על כך
  http://wp.me/p1HncG-e4
  http://wp.me/p1HncG-kj
  http://wp.me/p1HncG-kp
  בברכה ושלום רב אבואלעבד הירושלמי"

  ואלו היו השאלות שלי:

  שלום וברכה אבו אלעבד הירשולמי.

  "קראתי בקישור האחרון שאלוהים אמר שהוא יקח את תפקיד הכוהנים מבני ישראל ויתן אותו לעם אחר.
  היכן זה כתוב?
  ואם באמת כך הדבר אז מדוע לפי דעתך הוא נתן נבואות שמדברות על המשך הברית כמו בישיעהו י"א פסוק א' וירמיהו ל"א פסוק ל"א?

  תודה על תשובתך,

  בברכה,

  שחר."

  תודה fff.

 6. שלווווום

  שחר:
  אם יש פסוקים מדברים על המשיך הבירה
  ויש פסוקים מדברים על העביר הבירה לאנשים אחרים

  אז זה קורים לו :

  "סְתִירָה"

  ואני חושב ש- ספר יש בו סתירות………. אז לא דברי אל

  סליחה על הטעותים שלי..
  יש לי עברית חלשה..
  בברכה…..

  • היי fff ותודה על תשובתך.

   זה מה שכתוב פה באתר בקישור שאבו אלעבד נתן לי ועל זה בדיוק הייתה השאלה שלי, לא הבנתי איפה כתוב שהברית תעבור לאנשים אחרים כי לא היה כתוב שם היכן זה כתוב ובתנ"ך מה שקראתי לבנתיים זה שהברית אמורה דווקא כן להמשיך, בלי הפסקה.

   ולכן שאלתי את אבו אלעבד אם הוא יכול להפנות אותי לאיפה שזה מופיע.

   • שחר אחי..
    שלוווום לך
    עדיין לא מצאתי את הפסוק בתנ"ך..
    אבל מצאתי אותו בהברית החדשה:
    הבשורה לפי מתי:
    פרק 21
    פסוקות 33 – 43
    והוכחה שהנביא ישמעאל לא ירש:
    בראשית:
    פרק 21
    פסוק 13

    וכאשר אני מוצא אותה אני חוזר לך בתזובה..

 7. שלום וברכה
  יש שאלה שנורא מעסיקה אותי
  האם לפני שקיבלו את הקוראן הנביא מוחמד האמין ביהדות?
  ואם לא האמין ביהדות אז במה הוא כן האמין לאיזה דת הוא השתייך לפני שנבחר להיות נביא האסלאם ולפני קבלת הקוראן?

  • אחותי חווה
   שלווום…

   בהתחלה: האדם לא יהיה מוסלמי אם הוא לא מאמין בכל הנביאים, ומכבד אותם..
   מהם אברהם, משה, ישוע ומוחמד..
   אלוהים אמר בספרו הנשגב:
   "אמרו, מאמינים אנו באללה ובאשר הורד אלינו ממרומים, ובכל אשר הורד ממרומים אל אברהם וישמעאל ויצחק ויעקב והשבטים, ובאשר ניתן למשה ולישוע ובאשר ניתן לנביאים מעם ריבונם. לא נפלה איש מהם, ומתמסרים אנו לו" (סורת הפרה: 136).
   וגם לא יהיה מוסלמי אם לא מאמין בכל הספרים המקודשים.. אשר הורד אלוהים אותם על הנביאים,
   כגון: התורה, הברית החדשה והקוראן (1).
   הודעת האיסלאם לא באה נגד היהודית והנוצרית..
   לא ולא!
   הנביא מוחמד בא למען יאשר את אשר עם היהודהם והנוצרים.
   בא לנעבוד אל אחד ואיחיד הוא אללה.
   "אלוהים" הוא השם שלו בתנ"ך.
   "האב" הוא השם שלו בהברית החדשה.
   "אללה" הוא השם שלו בקוראן.
   אלוהים ישתבח שמו אומר בספרו הקדוש כי הוא לא ברא את הבריות לשווא, הוא אומר: "לא בראתי את השדים ואת בני האנוש אלא למען יעבדוני (סורת הזורות: 56).
   לפני השליחות של הנביא מוחמד הוא משתייך להחנפית!
   מה זה חנפית?
   "החנפית": היא הדת של הנביא אברהם…
   מוחמד עליו השלום הופיע בארץ ערב, בזמן שעובדים האלילים..
   אבל הנביא מוחמד לא עבד אחד זולת האלוהים (2)…
   ויש הרבה אנשים לא עבדו האלילים.
   מוחמד הנביא עליו השלום אוהב להתרחק מזה, הוא הולך למערת "חראא" ליעבוד אללה, ושם הוריד המלך גבריאל עליו השלום בהודעת האיסלאם, כאשר הוא בן 40.
   אלוהים אמר בקוראן: "אמור, אותי הנחה ריבוני אל אורח מישרים אשר הוא דת נכונה, דתו של אברהם אשר נהג כחניף, ולא היה במשתפים.* אמור, תפילתי וקורבני וחיי ומותי הם לאללה ריבון העולמים"
   גם אומר הקב"ה:
   "אברהם לא היה יהודי ולא נוצרי, כי אם חניף ומתמסר, ולא היה במשתפים.* הראויים מכל להיות יורשֵי אברהם הם אשר הלכו בדרכו, והנביא הזה והמאמינים. אלוהים הוא מגן המאמינים" (סורת בית עמרם: 67-68).
   חניף: (תואר לכל מונותיאיסט בן דת אברהם)
   מתמסר: בערבית- מוסלמי.
   דתו של הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום נשארה עד עצם היום הזה ויישרא עד ליום הדין, והמוני אנשים ממשיכים לקבל את האיסלאם, וזו הוכחה כי אללה שומר על הדת הזו: אללה אומר בקוראן: "אנו עצמנו הורדנו ממרומים את דבר-התוכחה (הקוראן), ואנו לא שומרים" (סורת אלחג'ר: 9).

   ** איך התבללו הנביאים- אברהם, משה, ישוע ומוחמד?

   יש ללחוץ כדי לגשת אל he_prophets_pray.pdf


   ** איך הערבים הסיטו מן היחוד אל האלילים?.
   http://knowingallah.com/index.php/he/articles/article/196
   ** האם הקוראן מהכיש את התורה?
   http://rasoulallah.net/index.php/he/articles/article/9894

   גם ב- יותיוב
   youtube.com/islaminhebrew

   אחותי חווה, חפשי על האמת
   ובהצלחה..

  • היי fff אני מודה לך על הטירחה ועל ההשקעה שלך לענות לי על התשובות.

   הסתכלתי על הדברים אותם הפנת אותי אליהם וראיתי קודם כל שבבשורה על פי מתי אומנם כתוב שהמלכות תנתן ל"עם אשר יפיק את פריה" אבל בפרק המקביל המדבר על אותו הדבר בלוקס פרק 20 פסוק 9 עד 17 זה אינו כתוב.
   כמו גם במרקוס 12 פסוק 1 עד 12 גם לא מציין זאת אלא רק מציין שבעל הכרם יתן את הרשות לעבוד בכרם לכורמים אחרים אבל לא מצוין שמדובר בעם אחר אלא זה בהחלט יכול להיות שהכוונה היא לכך שהפרושים והסופרים (חכמי הדת של אז) יפסיקו להיות הכורמים ובמקומם יבואו כורמים אחרים ברוח שישוע אמר "שהאחרונים יהיו הראשונים והראשונים האחרונים" זאת אומרת שדווקא מי שלא היה נחשב לחכם יהיה החכם והמנהיג בסוף ומי שנחשב למנהיג יהיה הזה שלא יחשב לחכם.
   זה ידוע שישוע תמיד התנגח עם הסופרים והפרושים וכל הזמן היה ביניהם ויכוחים והוא אסף כל אדם שנקלע לדרכו שרצה בחברתו ולא חיפש את האישור של הסופרים והפרושים.
   כמו גם בספר יוחנן פרק 4 פסוק 21-22 אומר ישוע משפט שאמור דווקא לחזק ולאשר את הברית של בני ישראל.

   כמו גם האמרה הזאת במתי פרק 21 סותרת את מה שכתוב בכמה מקומות בתנ"ך ששם דווקא אלוהים אומר שבני ישראל לא ימאסו עליו למרות החטאים שלהם והעונשים שיקבלו כולל נבואה אחת ב- ירמיהו ל"א פסוק ל' שאומר שלעם ישראל יסלח על החטאים שלהם והוא יפתח איתם דף חדש ואפילו הבטיח שהנבואה הזאת תתגשם.

   חשוב לי רק להדגיש שאם אני מבקש ממך להביא לי פסוק מהתנ"ך על כך אחד מהסיבות זה כי יש לי בעיות בריאות שגורמות לי לבעיות קשב וריכוז.
   אני מתקשה לקרוא טקסטים ארוכים מדי בלי להרגיש חסר סבלנות ולהתבלבל ולכן אני ניזון בעיקר מתקצירים ומקריאות קצרות עד שאוכל בעצמי לשבת בסבלנות ולקרוא את כל הספרים (תנ"ך,ברית חדשה וקוראן) בעצמי מהתחלה ועד הסוף.
   הסיבה השניה היא כמובן שאני פשוט רוצה לדעת את האמת לא משנה מה היא תיהיה ולכן זה מאוד עוזר לי כשאתה מביא לי הפניות ישירות של פסוקים או קטעים כמו שעשית עכשיו.

   בנוגע לפרק בבראשית על ישמעאל אני מבקש סליחה fff אבל לא הבנתי מה הייתה הכוונה שלך להראות לי. אשמח אם תסביר לי.

  • ברכת שלום וברכה אחותנו חווה
   תשובה לשאלתך הנביא מוחמד עליו השלום בניגוד לתושבי חצי האי ערב לפני הנבואה שעבדו אללים הוא נולד נביא מוסלמי מיום היוולדו והיה מאמין באל אחד אללה למרות שקיבל את השליחות בגיל 40 העובדה שמעולם לא סגד לאלילים לא שתה משקאות משקרים ולא עסק ברבית והיה צדיק ואמין
   לגבי אמונתו של הנביא מוחמד עליו השלום בספרי הקודש של היהודים והנוצרם היא אותה אימונה שבה
   מאמינים כל המוסלמים

   היא אחד מיסודות האסלאם (ארקאן אלאסלאם).ראי קישור
   http://wp.me/p1HncG-mu

   בברכה אבו אלעבד הירושלמי

 8. אחי וחבר שלי שחר
  שלווום..

  אם הסתכלתה על הבשורה לפי מתי (פרק 21: פסוק 42), מצאתה שהיהודים זרקו אבן…

  מי הוא האבן?
  האבן הוא סמל להנביא ישמעאל עליו השלום!

  איפו זה כתוב?
  בראשית 21: פסוק 9-13, זרקו אותו בשבל הוא בן אמה..
  אבל אלוהים רוצה לשימיהו אמה – גוי. פסוק 13…
  זה הוא האבן שדבר אותו הנביא ישוע עליו השלום.

  גם הצלע שכתוב ב: מתי 21: פסוק 44.
  זהו אומת הנביא מוחמד עליו השלום…
  זאת הוכחת צדק על בשורות הספרי המקודשים של היהודים והנוצרים על נבואת מוחמד עליו השלום…

  גם שחר.. אתה יודיע מה זה הפריה??
  זה התפותות, הצום, העלייה לרגל.. שבדת האיסלאם… הכל בזמן מדויק…

  שחר יש לי שלושה שאלות בבקשה!

  האם אתה מאמין באלוהים?
  אם כן: האם אתה מאמין בנביאות של מוחמד?
  אם כן: מה ימנע אותך לתחליף לאיסלאם?

  יכול לעזור לך…

  • היי ידידי fff

   קראתי את הדברים שכתבת אבל לא הצלחתי להבין את הכוונה.
   "אבן מאסו הבונים" שכתוב ב-מתי 21 זה משפט מתוך שיר אהדה ושמחה כלפי אלוהים ב-תהילים קיח ולא אבן שנזרקה על ידי היהודים לכן לא הבנתי אך זה קשור לישמעאל …

   ומה שכתוב ב-מתי 21 לא כתוב ב-לוקס פרק 20 פסוק 9 עד 17 , וב- במרקוס 12 פסוק 1 עד ,12 וביוחנן פרק 4 פסוק 21-22 זה אפילו כותב משהו שסותר את זה.
   ומה שכתוב בבראשית 21 פסוק 9-13 זה שאלוהים יקיים את ההבטחה שלו לאברהם ושהוא ידאג שישמעאל יהפוך לעם בגלל שהוא מזרע אברהם.

   אני עדיין לא יודע מה זה הפרייה, אני רק עכשיו מתחיל ללמוד יותר על האיסלאם והנצרות.

   לגבי השאלות שלך:
   אני מאוד מאמין באלוהים ויודע שהוא קיים.

   לגבי הנביאות של מוחמד – עדיין לא מצאתי את ההסבר או הטענה שיעזור לי לראות שמוחמד באמת היה נביא. אני פשוט לבנתיים מצאתי סתירות בהסברים לנביאות מוחמד ועדיין יש יותר מדי שאלות על העניין הזה…

   לגבי מה שמונע ממני להתאסלם – עדיין פשוט לא קיבלתי הסברים שיראו לי שזה הדבר הנכון לעשות… אם אקבל תשובות ויסבירו לי את מה שהיה נראה לי בתור סתירות אז לא תיהיה לי בעיה להתאסלם.

   • אחי היקר שחר שלום וברכה הרשה לי להתערב בדו שיח הקיים בנך לבין אחנו היקר
    fff
    ראשית כל אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב שזה הקוראן (אתה אינך יכול
    לגרום לאדם להאמין כי אללה הוא זה אשר בוחראת מאמיניו לפי רצונו

    Surat Al-Qaşaş
    28:56
    Sahih International
    Indeed, [O Muhammad], you do not guide whom you like, but Allah guides whom He wills. And He is most knowing of the [rightly] guided.

    כאן אומר אללה ישתבח שמו ויתעלה לנביא מוחמד עלוי ברכת אללה ושלומו הוי מוחמד
    אתה אינך יכול להכניס לאסלאם כל מי שאתה אוהב שיכנס לאסלאם
    כי הנביא עליו השלום אינו יכול ליצור אמונה בלב של מי שהנבי אוהב שהא יתאסלם
    אך אללה ישתבח שמו ויתעלה הוא זה אשר יוצר את האמונה בלב מי שהוא רוצה
    שיאמין בו מעבדיו בהכוונתו שיאמין בו ויאמין בנביא מוחמד עליו ברכת אללה ושלומו
    כלומר שהאמונה באללה ובנביאו ובאסלאם היא לא בחירת האדם אלא בחירתו של בורא העולם ישתבח שמו ויתעלה
    ואם אתה שואל אתי מדוע אתה שחר מחפש את האמת תרשה לי לומר לך שזה הוא רצון אללה ישתבח שמו ויתעלה
    הבנתי שהנך מאמין באל אחד אמונה שלמה אני מניח שאתה מאין באוהים אללה ישתבח שמו ויתעלה
    לכן לדעתי אין לך עוד צורך לחפש בנצרות מכיוון שהם לא
    מאמינים בבורא עולם אחד אלא בשלושה שהם האב הבן ורוח הקודש דבר זה סותר את אימונתך
    ומה שנותר לך בחיפוש אחר האת הוא דתות היהדת והאסלאם לגבי היהדות נדמה לי
    שראיתה הוכחות חותכות על סלוף התורה ומה שנותר לך הוא לחפש את האמת באסלאם

    הבנתי שעדיין אינך משוכנע בנבואה של הנביא מוחמד עליו ברכת אללה ושלומו
    אני מציע לך לקרוא את הספרים ואת המאמרים אודות הנביא מוחמד עליו ברכת אללה ושלומו

    ואני אישית אשמח לענות לך על כל שאלה בנושא האסלאם
    אני מאחל לך הצלחה מכל הלב שתגיע לאמת שאתה מחפש
    ידידך אבו אלעבד הירושלמי

 9. הבנתי שהשם ירושלים לא מופיע בכלל בקוראן – למה ניבנה המיסגד על המקום בו היה הר הבית של היהודים ?

  • INPM היקר שלום וברכה תשובה לשאלתך אשר אתה לא הבנתה אוה נכון
   ירושלים אכן נזכרה בקוראן הקדוש ובמספר מקומות אולי בשמות אשר לא מוכרים לבני דודנו היהדים ירושלים נזכרה בקוראן בשם מסגד אל אקצה המסגד הקיצון קוראן קדוש (الإسراء. من الاية 1 الى الاية 1) כמו כן נזכרה בקוראן בשם הארץ אשר ברכנו אותה לעמים, קוראן קדוש ( “الانبياء 70/71)
   ובקוראן בשם הארץ אשר ברכנו אותה קוראן קדוש ( “الانبياء81)
   http://wp.me/P1HncG-gE

  • אח יקר שלום וברכה INPM
   ראשית כל לא היו מלחמות בין השיעים והסונם כפי שאתה מתאר
   נכון שהיו חילוקי דעות בין השיעים והסונים על רקע ירושת השלטון לאחר מותו
   של הנביא מוחמד עליו הברכה והשלום
   מבלי להכחיש שהיה ריב שלא הוביל עד כדי מלחמות והרקע לכך שהשיעים רצו שעלי
   ירצהו אללה יקבל לידו את השלטו של המדינה המוסלמית המתוקנת שהשאיר אחריו הנביא
   וכך יהפך השלטון לירושה בין בני משפחתו של הנביא מחמד עליו הברכה והשלום דבר
   שגרם להתנגדות של שאר המוסלמים מאחר והנביא עליו הברכה והשלום לא השאיר אחרוי
   צוואה מי ירש אותו בשלטון
   וזאת מחשש שהשלטון יהפך לירושה
   בין בני משפחתו מאחר ועלי ירצהו אללה הוא בן דודו של הנביא מוחמד עליו הברכה והשלום
   בסופו של דבר החליפים של הנביא נבחרו בבחירה והיו ארבעה האחרון שבהם היה עלי ירצהו אללה
   אשר גם הוא נבחר בבחירה
   בברכה אבו אלעבד הירושלמי

 10. שחר היקר
  שלווום..

  אם אתה מאמין בקיימות האלוהים.. ורוצה לתגיע שלמה..
  אז:
  חפש על האמונה באלוהים לפי היהודים..
  וחפש על האמונה באלוהים לפי הנוצרית.. (כבר אבו אלדבר הדגיש לך שהם לא מאמינים באל אחד, מאמינים בשלושה)..
  וחפש על האמונה באלוהים לפי האיסלאם..
  והסתכל מי הי האמונה הנכונה והשלמה..

  באו עובדי האלילים אל הנביא מוחמד..
  שאלו אותו:
  מוחמד מי ברא זה… הגיב: אלוהים.
  מוחמד מי ברא זה? הגיב אלוהים..
  עוד שאלו אותו: אז מי ברא אלוהים?
  אלוהים הגב אותם בקוראן: סורה 112 – טהר האמונה:
  אמור: הוא אלוהים אחד.
  אלוהים צמד* (זה שהוא מיועד להאנשים לענות על הצרכים שלהם..).
  לא ילד ולא הולד.
  שווה לו אין גם אחד.
  זה הוא האל היחיד והאחד.
  שחר.. בא נראה מה אלוהים אמר אמר בספאו הנשגב –הקוראן-:
  "אללה, אין אלוה מבלעדיו, חיי וקיים, תנומה לא תאחז בו ולא שינה, לו כל אשר בשמים וכל אשר בארץ, מי ישתדל בפניו בלא שירשה? הוא יודע את אשר לפניהם ואת אשר מעבר להם, והם לא יכלו להכיל את מלוא הדעת על אודותיו, כי אם רק את אשר ירצה, כיסאו חובק שמים וארץ, ועל נקלה יגונן עליהם, הוא העלוין והנשגב", (סורת הפרה: 250).
  ****************
  אז מי הוא מוחמד?
  שחר.. זה מידע על הניא מוחמד עליו השלום..
  יש בו הוכחות על נבואתו של הנביא..

  יש ללחוץ כדי לגשת אל he_prophet_mohammed.pdf


  גם אני מזמין אותך לתקרא על "הנביא מוחמד בעיני האחרים".. אנשי דעת, מדענים, סופרים, הוגי דעות ופילוסופיים.

  תלקח ההוכחה מן התנ"ך:
  בספר הדברים פרק 18 פסוק 20
  וגם בארמיה פרק 14 פסוק 15
  אזהרה למי שאומר ואני נביא.. והוא לא נביא..
  זה גם דוגמה: ארמיה פרק 27 פסוקים 16,17
  אז למה הנביא מוחמד כאשר אמר אני נביא לא מת? לפי הפסוקים הנ"ל?

  זה הוכחה מן הספר הנ"ל:
  הנּבִיא מֻחמּד עליו ברכה ושלום לא ידע קרוא ובתוב, והוא נולד לעם שרוב אנשיו לא ידעו קרוא וכתוב גם הם. אללה ישתבח שמו בחר למוחמד שלא ידע קרוא וכתוב כדי כשישלח אותו ועימו הקוראן לא יגידו שהוא אשר כתב אותו, וכדי לא יטילו ספק על ההתגלות. אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בקוראן הנשגב: " לפניו לא קראת ספר، לא העלתה אותו על הכתב، אלמלא כן היו השוגים בהבל מפקפקים" (סורת העכביש : 48)
  על אף שבני עמו של הנביא מוחמד היו צחוּת הלּשׁוֹן، אבל הקוראן קרא להם תגר שיבואו בסורה כמוהו. אללה אומר: "אם יש בכם ספק באשר לדברים שהורדנו ממרומים אל עבדנו، הביאו ולו סורה אחת כמותם וקראו לעזרתכם את העדים שלקחתם מבלעדיו אללה" (סורת הפרה : 23)
  הקוראן הקדוש קרא תגר גם כן לכל העולם כדי להביא כמוהו: אללה אומר גם כן: " אֱמור، גם אם יעשו בני האֱנוש והשדים יד אחת למען הָבֵא כקֻראן הזה، לא יוכלו להביא כמוהו، ולוּ גם יסייעו זה לזה" (סורת המּסּע הלּילִי : 88)
  אלוהים אמר בקוראן:
  אמור: הוי האנשים, הנני שליח אלוהים כולכם, אשר לו מלכות השמים והארץ, אין אלוה מבלעדו, והוש מחיה וממית, על כן האמינו באלוהים ובשליחו, בנביא איש אומות העולם, המאמין באלוהים ובדבריו, לכו עמו למען תישירו לכת – סורה 7: איה 158.

  שחר:
  בא איש יהודי אל עומר בן אלח'טאב ואמר לו:
  עומר, יש לכם פסוק בספר שלכם, אם הוא הורד עלינו חבר היהודים תלקחנו ליום זה חג –(יהיה להם היום זה מקודש).
  אמר עומר: איזי פסוק זה?
  אמר: "היום סיימתי לכונן לכם את דתכם, והשלמתי את חסדי עליכם, ושבע רצון אני כי האסלאם היה לכם לדת"
  (סורת השולחן: 3).

  שחר..
  אלוהים אמר בקוראך:
  "אם ישאלוך עבדי על אודותי, הנה קרוב אני ואיענה לפניית הקוראים אלי, על כן גם עליהם להיענות לי ולהאמין בי, למען ילכו מישרים"..
  אז תשאל אותו על האמת.. הוא הריבון שלך..

  שחר.. במהירות.. לפי שיבאו אותך המוות.. ועדיין לא מצאתה האושר והשלום.. ולא חייתה בזה..

  אתה יודיע..
  יש דרך אחת לפרח מן המוות..
  אתה יודיע איך?
  נפרוץ מן השמים!
  נולך למקום –אלוהים לא יודיע אותו.. ולא שולט עליו..

  יכול זה?

  בטח לא..

  אז תשמע מה אלוהים אומר לך בקוראן:
  "הוי חבר השדים ובני האנוש, אם תוכלו לפרוץ מתחומי השמים והארץ, פרצו, אך לא תפרצו אם לא תוסמכו
  איזו ממתנות רובינכם תוכלו עוד להכיש" – סורת הרחמן

  ולבסוף:
  זה הפסוק הרשון שהורד על הנביא מוחמד עליו השלום:

  "בשם אלוהים הרחמן והרחום, קרא בשם ריבונך אשר ברא, ברא את האדם מטיפץ דם מעובה, קרא- הן ריבונך הוא רב חסד, אשר לימד בקולמוס, לימד את האדם את אשר לא ידע" סורת טיבת דם
  וזה הפסוק האחרון שהורד על הנביא מוחמד עליו השלום: – הפסוק האחרון שהורד מן השמים..
  "הישמרו לכם מפני יום אשר בו תוחזרו אל אלוהים, אז ישולם לכל נפש כפי פועלה, והם לא יקפחו" – סורת הפרה

  **********
  אם אתה רוצה ליודיע אם התורה -שבין ידיך (היום)- דברי אללה: בבקשה קרא ספר שיר השרים כולו, דווקא פרק 7
  אני (מוסלמי) מאמין בהתורה שהורדת על הניא משה עלי השלום ממרומים..
  בהצלחה שחר

 11. שלום,אני בחור יהודי שמעוניין להתאסלם.
  אך לפני כן אני רוצה להבין מהו האסלאם ולבוא לשיעורי אסלאם.
  מה עושים?

  • אחי היקר לטינו
   שלום וברכה
   נכון שההחלטה להתאסלם ולהפוך למוסלמי היא החלטה בלעדית שלך אך דע לך שאדם
   שקיבל על עצמו את האמונה באל אחד אללה ישתבח שמו ויתעלה והאמונה במוחמד
   עליו ברכת אללה ושלומו כשליח של אללה באמונה שלמה מכל הלב וללא כל ספק
   זה הוא אדם שנבחר על ידי אללה ישתבח שמו ויתעלה להיות מבין המאמינים
   כי אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר זאת בספרו הנשגב שזה הקוראן
   לנביא מוחמד עליו השלום מה שפירושו הוי מוחמד אין אתה יכול לגרום לאדם להתאסלם ן
   ולו אהבת כי אללה הוא בוחר את מאמיניו לפי רצונו
   לכן אם אתה משוכנע באסלאם מכל הלב אתה יכול להפוך למוסלמי בצעד אחד בלבד
   ובכוחות עצמך ללא כל עזרה מאחרים כל שעליך לעשות הוא
   להתרחץ ולומר את השהאדה
   בערבית אשהדו אן לא אילאה אילא אללה ואשהדו אנא מוחמד רסול אללה הפירוש בעברית
   אני מעיד שאין אל אמת מלבד אללה ואני מעיד שמוחמד הוא שליחו וכך אתה הופך למוסלמי
   אם אתה רוצה להתאסלם בצורה רשמית מה שעליך לעשות הוא לגשת לכל בית
   משפט שרעי ב אמד הערים בארץ ושם תומר את השהאדה ותקבל תעודה על התאסלמותך
   צעד זה אינו הכרחי ולפי רצונך
   לגבי למידה על האסלאם באתר הזה תמצא כל מה שאתה רוצה לדעת וללמוד על האסלאם בשפה העברית
   מ אלף עד ת
   ואם אתה שולט בשפות אחרים יש באתר יותר משמונים שפות על האסלאם

   כמו כן בכל אחד מהמסגדים הפרוסים ברחבי הארץ תמיד תימצא מוסלמים מוכנים
   לעזור לך וללמד אותך על האסלאם
   אני אישית מוכן לענות לך על כל שאלה שיש לך על האיסלאם בתנאי שגילך הוא מעל 18
   כי אני אדם שומר חוק ומזמין לאסלאם ב חוכמה ו עיצה טובה דע לך אחי שבאסלאם
   אין טובות הנאה
   בסוף אני מאחל לך דרך צלחה ומבקש מאללה ישתבח שמו ויתעלה ש יכווין אותה לדרך הנכונה
   בברכה
   אבו אלעבד הירושלמי

   • אחי אבו אלעבד
    אלסלאם עליכם

    מה זה 18?

    אתה רק תזמין מי שהו בין 18 ומעלה?!!

    איפו החוק זה
    אפשר להסתכל עליו?!?!

    בשבל אני רוצה ליהיה אדם חוקי…

   • אלסלאם עלייקום ורחמת אללה וברקאתוה אחי
    ansan
    בישראל קיים חוק איסור מיסיון לקטינים
    קטין הוא עד גיל 18 שנה
    איסור על המרת דתו של קטין
    חוק העונשין קובע עונשי מאסר לאדם אשר משדל קטין להמיר את דתו, או ממיר את דתו של קטין בניגוד להוראות סעיף 13א לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות.
    סעיף 368א: "העורך טקס המרת דתו של קטין או עושה פעולה אחרת המביאה לידי המרת דתו של קטין, בניגוד להוראות סעיף 13א לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, דינו – מאסר ששה חדשים".
    סעיף 368ב: "המשדל קטין, בפניה ישירה אליו, להמיר דתו, דינו – מאסר ששה חדשים".
    המקור ויקיפדיה
    http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%AA_%D7%93%D7%AA

   • שלום לטינו
    אם ברצונך לקבל מידע על האיסלאם וכן להשתתף בשיעורים על האיסלאם תוכל לפנות אלי במיל dsliinfo@gmail.com

  • לטינו היקר
    
   שלוום..
    
   אם אתה מתעניין להתאסלם..
   כל יום שבת
   משעה 10:00 – 11:30
   ב- העיר העתיקה בירושלים
   יש אנשים שמחלקים ספרים על האיסלאם בהרבה שפות.. גם יש עברית..
   ומדברים עברית.. ויש להם משרד שמקבלים בו את המוסלמים החדשים..

   משרד: בית השלום להמוסלמים החדשים – כפר קרע.. משרד חדש 2014

   חפש אותם ביום שבת בשעות הנ"ל בצד כנסיית הקבר ובשוק..

   ואומר להם שאתה רוצה להתאסלם..

   אחי לטינו..
   זה עוד מידע על האיסלאם:
   האיסלאם דת של שלום

   יש ללחוץ כדי לגשת אל he_islam_den_salam.pdf

   האיסלאם והלוחמה באפלייה הגזעית

   יש ללחוץ כדי לגשת אל he_Belal_Ibn_Rbah.pdf


   מי הוא מוחמד

   יש ללחוץ כדי לגשת אל he_who_is_mohammed.pdf


   בקצרה אילוסטרייטד מדריך לאיסלאם הבנת

   יש ללחוץ כדי לגשת אל he_brief_illustrated_guide_to_understanding_islam.pdf

   • אחי היקר
    fff
    אלסלאם עלייקום ורחמת אללה וברקאתוה
    אני מברך אותך ומודה לך מאוד על תגובותך המועילים באתר
    הנביא מוחמד עליו הברכה והשלום אומר מה שפרושו המכווין אל הטוב כאילו הוא עשה אותו
    כלומר מי שמכווין אל הטוב ומי שעשה אותו שניהם שותפים בטוב אני שמיח על השתתפותך בטוב
    רציתי רק להביא לתשומת לבך כי כל הספרים שציינת בתגובתך נימצאים באתר שלנו והם זמינים אצלנו להרדה וחלקם אפשר לקרוא באתר און ליין
    וכדי לחלוק לך כבוד לא הסרתי את הקישורים החיצוניים לספרים שכבר נימצאים אצלנו
    קבל נא אהבתי והערכתי אליך
    אחיך אבו אלעבד הירושלמי

 12. תודה לכם אחים יקרים.
  אני ממש שמח שמצאתי את האתר הזה,החשיבות שלו רבה עבורי.
  הקושי בחיי הוא מאוד גדול.אני מפחד מתגובת הסביבה שלי אם אתאסלם.
  אגב,אתם מכירים את השייח' ראשיד מישארי אלאפסי?הקול והפיוט שלו מדהימים.
  אגב,אני מעל 18.

 13. הוי שחר
  שלווום
  מה נשמה…

  מצאצי דבר מעניין..

  מצאצי שבפסוק:
  בראשית: פרק 17 – פסוק 18,19

  הפירוש של המילה "עולם" לא "ניצחי" אבל זמן ארוך מדי..

  וההוכחות:

  1) דאניאל: פרק 6 פסוק 21:
  דאניאל אמר להמלך שהוא חיי לעולם.. אבל איפו הוא עכשב?!?

  2) דברי הימים ש: פרק 28 פסוק 7:
  איפו מלכות שלמה?!?

  מה דעתך??
  בהצלחה..

  • שלום וברכה אחי טינו הצלחתי למצוא לך מישהוא שיכול לעזור לך אשלח לך את שמו
   ומספר הטלפון שלו לאימאיל שלך כבר, והוא לא רחוך מדי מאיזור חיפה

 14. סלאם עליכום,

  עם מי אפשר לדבר כדי ללמוד יותר?

  דרך אגב, כל הכבוד על האתר המושקע.

 15. שלום, לפני שנה התאסלמתי והתחתנתי עם בחור מוסלמי שהוא אהבת חיי הוא הבן אדם הכי טוב שאני מכירה ..הוא תמיד עוזר לי ומלמד אותי על האיסלאם..אבל עדיין קשה לי להבין הרבה דברים..אני שמחה שהתאסלמתי ואני יודעת שזאת הדת האמיתית ..קשה לי עם ההורים שלי הם לא מדברים איתי .. הייתי שמחה לדעת עוד דברים על האיסלאם וללמוד על הקוראן..

  • אחותנו דנה
   שלום וברכה ,וברכת שלום איסלאמית ,אלסלאם עלאיקום ורחמתו אללה וברקאתוה
   מזל טוב על ההתאסלמות ומזל טוב על החתונה
   נכון שכל התחלה קשה, אבל עם הזמן וחיזוק האימונה הקשיים ייעלמו בעזרת אללה
   לגבי ההורם שלך שלא מדברים איתך זה דבר טבעי בהתחלה אבל אל תדאגי זה יפטר עם הזמן
   לאחר שבסופו של דבר ישתכנעו שזו היא הבחירה שלך ושכל אדם חופשי לבחור מה טוב בשבילו
   מצד שני אנחנו כמוסלמים מצווים לכבד מאוד את הורינו למרות שהם אינם מוסלמים
   ולהתפלל לאללה בשבילם שינחה אותם לדרך הישרה
   לגבי הלימוד על האיסלאם והקוראן
   תוכלי ללמוד כמעט הכל על האיסלאם והקוראן בשפה העברית באתר זה
   לגבי קורסים בנושא האיסלאם והקוראן אלקרים אם תרצי להשתתף בקורסים כאלה
   מתקיימים קורסים בחינם, עם אפשרות לקורסים בתנאי פנימיה, הקורסים מתקיימים
   בדאר אלסלאם להכרת האיסלאם בכפר קרע
   אם את מעוניינת תוכלי ליצור קשר עם השייך גסאן דרך המיל
   dsliinfo@gmail.com להשאיר פרטים ואנחנו נשיב מייד. אנחנו מציעים ספרים, שיעורים, סיוע וליווי אישי והכל ללא תמורה
   בהצלחה

   נשמח לענות לך על כל שאלה בנושא האיסלאם
   בברכה אבו אלעבד הירושלמי

  • היי….ערב טוב לכם אחים שלי. אני אומנם תושב ישראל נוצרי….אך אני מאוד שמח שנתקלתי באתר הזה ..ווליצור אתכם. עם אחיי היקרים קשר לא כדאי לנהל אתכם שיחות על מי צודק באמונה ומי לא..אלא כדאי להכיר אתכם ליצור אתכם קשר מכיוון שבאמונה שלי בלב אתם אחיי ואלה. הוא עדי אהבתי וכבודי אליכם לא יודעים גבולות ואתם חשובים לי באותה מידה שאני חשוב לעצמי…אני אשמח אם תשאירו לי כתובת שואל שלכם וניצור קשר ונדבר על כול דבר שתרצו

 16. שלום..יש לי חבר מוסלמי ..אני ממש אוהבת אותו ורוצה לחיות איתו הוא ביקש ממני להתאסלם בשביל שאני יוכל להתחתן איתו ..זה ממש חשוב לו אני לא ממש רוצה להתאסלם ולהתחתן בגלל הרישומים במדינה אני יחשב מוסלמית נשואה..יש אפשרות להתאסלם מבלי שזה יהיה רשום במדינה? הוא אמר לי שהכי חשוב לו שאני יתאסלם והנישואים לא כל כך חשובים לו..אני לא יודעת מה לעשות ..אשמח לקבל תשובה..תודה!

  • אחותי היקרה נועה שלום וברכה
   לפי ההלכה האסלאמית מותר לבחור מוסלמי להתחתן עם בחורה מאנשי הספר
   כלומר נוצריה או יהודיה מבלי שהבוחרה תמיר את דתה בתנאי שילדהם אשר יוולדו ישתייכו לדת האסלאם דת אביהם היות והחבר ביקש ממך להתאסלם כתנאי לנישואין ניתן ללמוד מבקשתו זו שהבקשה נובעת מתוך אהבה אמיתית ודאגה אלייך בעולם הבא והוא מעוניין להבטיח לך שתלכי לגן עדן בעולם הבא לאחר שתבדי לחיים ארוכים בעזרת אללה
   כי בקוראן הקדוש כתוב מה ש פירושו מי שמקבל על עצמו דת זולת דת האסלאם לא תתקבל ממנו והוא ביום הדין מן המפסידים
   אני מייעץ לך כן להתאסלם וללמוד על דת האיסלאם
   כי ברגע שאת מתאסלמת ואומרת את השהאדה נמחקים כל החטאים והעוונות שלך כאילו שנולדת מחדש
   וכך את מבטיחה לעצמך כניסה לגן עדן

   איך מתאסלמים

   האיסלאם מקבל את האדם הבוחר להמיר את דתו בזרועות פתוחות. כל אדם יכול בכל רגע נתון להפוך למוסלמי ולהישאר כפי שהוא. אין הוא צריך להתנתק מהסובבים אותו ולשנות את הרגלי חייו, עבודתו או מעמדו.

   על מנת להיכנס לאיסלאם להתאסלם, אין טקסים דתיים ספציפיים או צעדים מיוחדים שצריך לבצע, לא בתחומים ספציפיים ולא מול אנשים ספציפיים. זאת בשל העובדה כי האיסלאם הוא קשר ישיר בין העבד והאדון שלו ללא מתווכים. כמו כן, אחד לא צריך להפעיל מאמצים גדולים (הוא רק צריך להשמיע כמה מילים אשר קלים על הלשון אבל כבדי משמעות.) אחד שהחליט להפוך למוסלמי אומר את הדברים הבאים ("אני להעיד כי אין אלוהות אמת מלבד אללה, ואני מעיד שמוחמד הוא העבד שלו ושליחו"). ובערבית (אשהדו אנא לא איללאה איללא אללאה ואשהדו אננא מוחמד רסול אללאה) .הקוראן הסביר את המשמעות של הצהרה זו סורת אל-איכלאס (פרק: 112) 1. "תגיד הוא אללה, ייחודי". 2. "אללה, עצמאי." 3. "הוא לא ללדת, ולא היה הוא נולד." 4. "שום דבר לא שווה לו." (הקוראן: פרק 112) האל האחד האמיתי הוא השתקפות של התפיסה הייחודית באיסלאם .אללה הוא הבורא יתברך המקיים של היקום,. הצהרה זו היא המפתח לדלת של האיסלאם. מי מוציא אותה דוחה כל דתות אחרות מלבד האסלאם .
   כל מי שמעוניין להתאסלם או לקבל מידע על האיסלאם מוזמן לפנות לדאר אלסלאם להכרת האיסלאם. דרך המיל
   dsliinfo@gmail.com להשאיר פרטים ואנחנו נשיב מייד. אנחנו מציעים ספרים, שיעורים, סיוע וליווי אישי והכל ללא תמורה
   בהצלחה

   • אפשר להתאסלם לא בבית דין שרעי, לא רשמי מבלי לשנות את הלאום בתעודת זהות..ואז להתחתן איתו? חשוב לי לומר שיש דברים באיסלאם שקראתי פה שאני ממש אוהבת ומתחברת אליהם אבל גם כן חשוב לי מי אני ואיך שנולדתי..יהודייה

   • אחותי היקרה נועה שלום וברכה
    תשובה לשאלתך באם אפשר להתאסלם שלא בבית דין שרעי השייך למדינה
    התשובה היא כן ואם את משוכנעת בדת האיסלאם מכל הלב את יכולה להתאסלם בכוחות עצמך
    באומרך את השהאדה בערבית "אשהדו אנא לא איללאהא איללא אללאה ו אשהדו אנא מוחמד רסולו אללאה".

    אני להעיד כי אין אלוה ראוי עבודה מבלעדי

    אללאה

    , ואני מעיד שמוחמד הוא השליח של אללאה".

    לחצי לשמיעת השהאדה בערבית
    וכך את הופכת למוסלמית
    אם ברצונך לקבל תעודה על התאסלמות מבלי להירשם במשרד הפנים באפשרותך לעשות זאת ולקבל תעותה

    במיסגד אלאקצה בירושלים ותוכלי להעזר בשיח גסאן מדאר אלסלאם להכרת האסלאם
    דרך המיל
    dsliinfo@gmail.com להשאיר פרטים ואנחנו נשיב מייד. מציעים ספרים, שיעורים, סיוע וליווי אישי והכל ללא תמורה
    בהצלחה

 17. אני יהודייה ..הייתי דתיה מאז שהכרתי אותו אז קצת פחות אני עדיין שומרת שבת ומתפללת ומתלבשת צנוע..ופשוט הייתי רוצה לפחות את הדברים האלה להמשיך לעשות..אני פשוט לא יודעת מה לעשות ואיך להסתדר עם זה ..וההורים שלי גם ממש לא מקבלים את הקשר וכועסים עליי על זה..

  • נועה שלום חשוב חשוב מאוד שתדעי שהכי חשוב ביקום הזה שאללה העליון והנשגב יקבל אותך וירחם עליך כל השאר יסתדר בעזרתו . והאיסלאם המשך השליחות של הנביא משה עליו השלום אבל להחליט ולהמשיך ולהאמין בניבואת הנביא מוחמד עליהם השלום כי אללה קבע לנו ותפקידנו לכנע לו בכל הנביאים והשליחים שלו הוא בוחר לנו אנחנו קיטנו לבחור לו

 18. שלום לכולם.
  אני רק רוצה להגיד לכל מי שמתעניין באיסלאם…שזו הדרך הטהורה והאמיתית! ומודה יום יום לאללה שהראה לי את הדרך…כי בלעדיו חשוכים חיי! כל חלקיק בגופי אוהב את האיסלאם . וזו דת של רחמנות ואהבה וסבלנות ועזרה לזולת…

 19. שלום.
  קראתי קצת באתר וזה נראה שזו דת מאוד סלחנית וכו'.. אבל בפועל הדת הזאת מביאה להרג הכי גדול שידעה האנשות.
  כתבתם פה שאין מלחמה בין שיעים לסונים, כשבפועל אפשרות לראות את מלחמת עיראק/ איראן, את המלחמות בסוריה, את המלחמה במצרים, את דעאש, את אלקאידה..
  הגיוני שבמהות של האיסלאם יש גם היגיון ושלווה ואמת, זה נכון כמעט לגבי כל הדתות, אבל איך אתם מסבירים את שפיכות הדמים האיומה שהדת הזאת מביאה?
  ואת האכזריות האיומה הזאת.. עריפת ראשים, הוצאה להורג סך הכל בגלל שאנשים לא רצו להמיר את דתם.
  אפשר לטייח את זה ולדבר על הדברים הטובים באיסלאם, אבל בפועל הדת הזאת רק מביאה לקיצוניות ולהרג.

  אודה לתגובתכם. תודה.

  • שמעון היקר, אל תגיד כי אם האיסלאם היה הדת הנכונה, אז היו המוסלמים דובקים באמונתם ! " אתה יכול להגיד את זה על רקע חוויה רעה עם שני , שלושה או אלפי מוסלמים, אבל לא לגבי כשני מיליארד מוסלמים שמתוכם כעשרים אחוז ערבים ,והשאר מכל אומות העולם, האם עברת החוויה זו עם שאר המוסלמים? לכן, אל תשפוט על האיסלאם באמצע חוויה עם קבוצה או קבוצות של מוסלמים, ישנם הוראות לדת האיסלאם אשר נקבעו על ידי אללה יתעלה, מי שמישם את ההוראות האלה משום שיודע את התוצאות הטובות של ישום אותן הוראות בעוד שישנם אחרים שלא מישמים את ההוראות הללו ונענשים על זה, הדבר הזה חל גם על כל הדתות ולא על האיסלאם לבדו, היהדות למשל, האם כל היהודים דובקים בדת שלהם או ישנם אנשים אשר מפקירים את קיום מצוות הדת? כמו כן בנצרות האם כל הנוצרים דובקים בדת שלהם או ישנם מפקירים את קיום מצוות הדת? זה בגלל שאין כלל בלי יוצא מן הכלל.
   .אתה טועו ש הדת הזאת מביאה להרג הכי גדול שידעה האנשות.
   למרות שאני לא אוהב פוליטיקה .צר לי לומר לך שאתה אינך בקיא בהיסטוריה של האנושות
   מי בציע את הרג המיליונים בהירושימה ונגסאקי? מי הרג מליוני היהודים החפים מפשע ושרף אותם חיים ?בשואה
   התשובה היא הנוצרים
   מי חיבק את היהודים קלט אותם והגן עליהם כאשר גורשו מספרד התשובה היא המוסלמים
   מציע לך לקרא את ההיסתוריה

   .לעניין היזידים בעירק ,הסברתי לך כי ארגוני הטרור אינם משקפים את האיסלאם האמיתי
   בקורא הקרים אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר: אין מקנים דת בכפייה ,וכבר התברר ההבדל בין הבינה לבין המדוחים. כל הכופר בשיקוצים ומאמין באלוהים יזכה להאחז ביתר איתנה אשר לא תיעקר.אלוהים קשוב ויודע. קוראן סורה הפרה 2:256
   קרא אל נתיב ריבונך בחוכמה ובדברי מוסר נאים, והתנצח עמם בדרכי נועם .ריבונך מיטיב לדעת מי תעה מנתיבו
   והוא מיטיב לדעת מי הם ישרי הדרך . קוראן סורה הדבורה

   16.125

   בברכה אבו אלעבד הירושלמי

   • שלום

    מספיק לקרא את הפסוק הזה:

    "לפיכך כתבנו בספר לבני ישראל
    כי כל המאבד נפש אחת- בלא שאיבדה נפש
    או ביקשה למלא את הארץ חמס –
    כאילו איבד עולם מלא
    וכל המקיימה כאילו קיים עולם מלא"

    סורת 5: איה 32

    ויש לי שאלה בבקשה:
    איפו בקוראן אן בסונה של הנביא משהו מחייב על האנשים להרוג חפים מפשע?
    או מצווה עליהם הרצח?

    אני מזמין אותך לקרא את הספר הזה:
    http://d1.islamhouse.com/data/he/ih_books/single/he_islam_den_salam.doc

    ובברכה

   • שלום.
    תודה על תגובתכם ומצטער על הזמן הרב שלקח לי להגיב.
    בכל מקרה, עשיתי קצת חיפוש בגוגל וזה מה שמצאתי:

    הו נביא , חתור כנגד כול הלא מאמינים והצבועים. ואל תרחם עליהם. הבית שלהם הוא הגיהנום , באמת יעד מרושע. ( סורה 9 פסוק 73)

    כאשר תפגוש בקרב את הכופרים , ערוף את ראשיהם. וכאשר תיגבר עליהם , קשור אותם בשלשלאות ואחר כך שחרר אותם כטובה אן דרוש כופר עבורם – כאשר המלחמה תכביד עליהם. (סורה 47 פסוק 5)

    העונש של אלו שנלחמים נגד אללה והשליח שלו ואלו החתורים ליצור אי סדר בארץ יהיה להירצח או להיצלב או שהידים והרגלים שלהם יכרתו בצדדים ההפוכים , או שהם יסלוקו מהארץ.
    זאת תהיה ההשפלה שלהם בעולם. בעולם הבא הם יתמודדו מול עונש כבד.(סורה 5 פרק 34)

    ההקבלה של אלו התומכים בחוקי התורה , אבל לא מאמינים להם , הוא כמו ההקבלה לעכוז הנושא ערימת ספרים.
    רשע הוא ההקבלה לאותם אנשים אשר דוחים את אללה. ואללה לא מדריך את האנשים שאינם פועלים כראוי.
    מי אתם יהודים , אם אתם חברים של אלו הדוחים את אללה צפו לעונש מוות אם לא אז תאמינו בו. (סורה 62 פסוקים 6-7)

    לכן אני לא מבין איך זה מסתדר עם הציטוטים הקודמים שהבאת..? זה לא אותו נביא? או שאולי מישהו אחר שיכתב את כתביו?
    בנוסף, למה כל עולם האיסלאם לא יוצא נגד ארגוני הטרור וכולם נותנים להם רוח גבית?

    אשמח לתגובתכם. תודה.

   • שמעון היקר שלום וברכה
    לפני שאענה לך על שאלותך בנושא הפסוקים מהקוראן שציינת ,נא עיין בתנך, ובדברי הרבנים כגון :מתוך מסכת עירובין (Eiruvin), קטע 21 ב', מי שאינו מקשיב לרבנים צריך להרוג אותו ולהעניש אותו באמצעות הרתחה בצואה רותחת בגיהנום מתוך סנהדרין 57א', כאשר נוצרי שודד יהודי צריך להרוג אותו, כאשר יהודי שודד נוצרי אז אפשר לסלוח במסכת ברכות, נשים גויות נחשבות לחמורות (בהמות) עבודה זרה 22ב' – גויים מעדיפים סקס עם בהמות בסנהדרין 55ב' – החוק מאפשר ליהודי להתחתן עם בת 3 ,בהתייחס לטבח גולדשטיין במערת המכפלה, רבי יעקב פארין אמר "One million Arabs are not worth a Jewish fingernail,"
    התנך מפוצץ בסיפורי זוועה משלו.
    בוא נראה, קריאות לג'נוסייד- יש את העמלקים, וכמובן את שבעת עממי כנען- כולם כופרים ואת כולם מצווה להרוג. שאול המלך שיצא למלחמה בעמלקים נענש כי לא הרג את כולם אלא השאיר את אגג בחיים. יש את דויד המלך שאחרי שניצח את המואבים (במלחמה אגב שהוא פתח בשביל לכבוש אותם ולא מלחמת מגן) השכיב את כל עמם על הקרקע, חילק אותו לשלוש- הרג שני שלישים והשאיר שליש בחיים, אבל בגלל שהוא הקדיש את כל כספם לבית המקדש אז הוא סבבה. יש כמובן את כל משפחתו של המן שניתלו מאוזניהם על עץ עד מוות, יש את אליהו הנביא שהרג ושרף את 40 נביאי הבעל על הכרמל ואחרי זה שחט מהם רבים וטובים גם במקומות אחרים. מכת בכורות כמובן היתה צעד הומאני מאוד. שמשון הגיבור שרף את שדות הפלשתים בגלל אישה שהתחתנה עם מישהו אחר, הרג אלף פלשתים בלחי חמור, וקינח בפיגוע ההתאבדות הראשון בהיסטוריה.
    הדוגמאות של עמלק ושל שבעת עממי כנען אלו בפירוש דוגמאות של קריאה לג'נוסייד כמצווה דתית
    המצווה הזו כל כך חשובה ששאול המלך, שהיה המלך המוצלח ביותר של ישראל, נענש בחומרה רבה על שהעז לרחם על אגג ולא הרג אותו. שים לב: העונש ניתן על רחמנות וסירוב להריגה!
    לגבי ( סורה 9 פסוק 73) אללה ישתבח שמו ציווה על הנביא מוחמד עליו ברכת אללה ושלום להלחם בכופרים ובצבועים והכוונה היא לכופרים ולצבועים ולא ליהודים ולנוצרים כי אללה ישתבח שמו ויתעלה הגדיר את היהודים והנוצרים בהגדרת אנשי הספר ולא בהגדרת כופרים או צבועים והתיר לנו לאכול בשר שאנשי הספר שוחטים והתיר לנו להתחתן עם בנותהם דבר שנאסר על המוסלמים לעשות כך עם הכופרים והצבועים
    אותו הדבר לגבי (סורה 47 פסוק 5)
    מדובר בכופרים עובדי אלילים
    {يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَاباً مِّنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَى أَكْبَرَ مِن ذَلِكَ فَقَالُواْ أَرِنَا اللّهِ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُواْ الْعِجْلَ مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَن ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَاناً مُّبِيناً} النساء153
    סורה רביעית – הנשים – פסוק 153: " בעלי הספר מבקשים כי תוריד אליהם ספר מן השמים. ממֹשה שאלו דבר גדול מזה, באומרם, הראה לנו את אלוהים גלוי לעינינו. אז הִכְּתה בהם סופת ברקים על כי היו בני עוולה. אלר עשו את העגל, אף כי כבר ניתנו להם המופתים הנהירים, ומחלנו על כך, ונָתַנו למֹשה סמכות ברורה.

    בהמשך תקבל את התגובה שלי לגבי שאר שאלותך אודות הפסוקים מהקוראן שהזכרת
    בכבוד רב
    אבו אלעבד הירושלמי

   • שלום שמעון..

    תגיד לי:
    אתה קראת הקוראן או עתקת את את הציטוטים מהאינטרנט?

    כאשר אתה רואה איזו פסוק מהקוראן או מהתנ"ך או מהברית החדשה.. או איזו ספר אחר..
    אל תשפוט עליו אלא כאשר תקרא מה יש לפניו מה יש אחוריו..

    תחפש על הקוראן ותפתח על הפסוקים שצטטה למעלה.. וקרא את הטקסט מלא בשביל תבין מה הפירוש של הפסוק..

    וגם רוצה להדגיש לך: שהפסוקים אשר צטטה אותם מעדים לי ש- מוחמד עליו השלום הוא נביא ושליח אללה! והקוראן הוא דברי אללה..

    אתה יודע למה?

    בגלל אם מוחמד נביא שקר אז איך הוא שם בספר אשר כתב אותו פסוקי טרור.. ואך האנשים התאסלמו והאמינו לו!.. למרות שהו לא יודיע הקראיה והכתיבה..

    תגיד לי:

    שמעתה שיש אנשים מן המוסלמים המרו דתם ליהודית ולנוצרית?

    אז למה עוד היום יש הרבה אנשים מכל העולם מתאסלמים? ויהיהו מוסלמים?

    וגם חוזר להיסטוריה האיסלאמים!

    מה עשה עומר בן אלחטאב בירושלים כאשר פתח אותה?
    האם אמר להם: תתאסלמו או תמותו?
    לא.. קרא בבקשה את זה:
    http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%96%D7%94_%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%A8

    וגם תראה: המוסלמים עשו "פתוחאת – فتوحات" כאילו פתח המדינות..
    ולא עשה: כיבושים או קולוניזציה או משהו אחר..

    ותודה רבה שקראת ההודעה שלי..
    מוסלמי

   • אבו אלעבד הירושלמי היקר

    אני חושב שאתה לא מספר הכל. מה הפירוש "דאר א חארב?" ולמה אנחנו והנוצרים צריכים לשלם ג'יזיא? ואמנם הצדק איתך שיש שני מיליארד מוסלמים אבל לא ראיתי שום התארגנות המונית בתוך השני מליארד מוסלמים שיוצאת נגד אלו שמעוותים את האסלם [כמו שאתה טוען] כמו שיש התארגנויות ותמיכה ענקית באלו ש/מעוותים את האסלם [שוב – כמו שאתה כותב ושאני בכלל לא בטוח בזה]. כשנחטפו 3 בחורים, ראיתי בלי סוף פרסומים של ערבים מחייכים שמניפים 3 אצבעות אבל לא ראיתי פרסומים של כאלו שתוקפים את החוטפים חוץ מאותו ילד אמיץ שהעז לצאת נגד החוטפים ושזכה לאיומים ולהכפשות לרוב מצד מוסלמים.

    ובכלל, גם אצלנו יש ענישה על הפרת חוקים כאלו ואחרים אבל אבו אלעבד, לנו אין בשורה ודרישה מכם. מבחינתנו תאמינו במה שתרצו ותעשו מה שתרצו. אצלכם יש דרישות כלפינו [הלא מוסלמים] ובשורות שאנחנו חייבים לקבל וזה מקור הרוע. משם, הדרך פתוחה לכל זוועה שרק ניתן לחלום עליה ושמוצגת לעין כל באינטרנט תוך קריאה של "אללהו אכבר"

   • חזקי היקר
    ברכת שלום וברכה
    הרשה לי לומר לך שאני אכן מספר את האמת ואך ורק את האמת לגבי שאלתך מה היא דאר אלחרב שפירושה המילולי בית המלחמה
    אך פירוש דאר אלחרב לפי האסלאם היא מדינת הכופרים ולא הכוונה למדינת מלחמה
    לדאר אלחרב מספר פירושים לפי האסקולות המוסלמים ותמצית הפירוש לפי האמאם אבו יוסף חברו של האמאם אבו חניפה היא מדינה אשר לא מקיימת את חוקי האסלאם במלואן ולא משנה אם רוב תושביה מוסלמים
    ומדינה שמקיימת את חוקי האסלאם למרות שרוב תושביה אינם מוסלמים לא נחשבת כדאר אלחרב
    במדינה שמקיימת את חוקי האסלאם במלואן ובה חיים אנשים מדתות אחרים ובניהם משרתים את המדינה הם פטורים מתשלום גיזיה הגיזיה חלה על הגברים הצעירים אשר לא משרתים את המדינה והיא לא חלה על כשישים נשים וילדים
    לגבי השאלות הפוליטיות אין מקום כאן לענות על שאלות פוליטיות כי האתר עושק בדת ולא בפוליטיקה
    לגבי קריאת אללה אקבר פירוש המלים אלוהים גדול גם יהודים ונוצרים אומרים אלוהים גדול ואלוהים אדירים ואלוהים הכל יכול
    בברכה
    אבו אלעבד הירושלמי

   • אבו אלעבד הירושלמי שלום וברכה

    תגיד, למה חשוב לך להגדיר אותי כ "בית המלחמה"? למה בכלל מעניין אותך במה אני מאמין?! לא נראה לך שנכון יותר להניח לי ולא להגדיר אותי בשום הגדרה? ועל זה אני מדבר, ידידי אבו אלעבד. אותי לא מעניין במה מאמינים תושבי ירדן, סעודיה, רוסיה וברזיל. שיאמינו במה שירצו! אלוהים נתן להם בחירה להאמין במה שירצו ולכן זה עניין שלהם במה להאמין. אני לא קורא להם "בית המלחמה" ולא בית שלום, לא כופרים ולא מאמינים. אני בכלל לא קורא להם שמות שאני ממציא. אני מסתפק בלקרא להם בשמות שהם קבעו. ואם הם טעו כל חייהם ולא האמינו לדבר הנכון? זו בעיה שלהם עם אלוהים ואני לא מתערב.
    האסלם חושב אחרת. האסלם משוכנע שעליו לקבוע ולהביע דעה על אלו שאינם מוסלמים ובהתאם לאותה דעה הוא בוחר איך להתייחס לאחרים, האם ביתם הוא בית החרב או בית השלום. למה?! אתה לא חושב שאלוהים נותן לכל אחד מאיתנו בחירה
    להחליט להאמין במה שהוא חושב שנכון להאמין בו. כל עוד שאני לא מרים עליך חרב, למה שתקרא לארצי [הכופרת מבחינתך] בית המלחמה?!

    דבר נוסף, אני קורא בקוראן מתוך עניין. לא שאני מאמין בזה אבל חשוב לי להבין אותך ומי אתה.
    בסורת הפרה אני מוצא את הקטע הבא [פסוק 25]: "בשר למאמינים ולעושי הטוב כי מוזמנים להם גנים אשר נהרות זורמים למרגלותיהם. כל אימת שיוגש להם מזון מפריים יגידו הנה אשר הוגש לנו לפנים הם יקבלוהו תואם ומזומנות להם שם נשים טהורות ולנצח יחיו שם"
    תגיד – נשים זה פרס ומתנה? האשה לא חשובה כמאמינה עם זכויות של מאמינים אלא היא פרס? סליחה על הבוטות אבל… הבת שלך היא פרס? וזה מה שמציע אלוקים למאמינים… נשים? אם הייתי אומר לך "תשמע לי ידידי אבו אלעבדת אם תצום ברמדאן אני אתן לך בחורות אחרי הרמאדן…" מה היית חושב עלי? אז למה בקוראן אלוקים מציע את זה למאמינים?!

    דבר נוסף, מאוד מפריע לי העיסוק הסזיפי של הקוראן בכופרים. אני לא מכיר את זה ביהדות… כופרים זה דבר שולי אבל הקוראן ממש אובססיבי לגביהם…

    אתה יכול גם לכתוב לי ל chezki2014@gmail.com

   • אחי היקר חזקי
    ברכת שלום וברכה ותפילה שאלוהים ישתבח שמו ויתעלה יוביל אותך בדרך הישרה
    לגבי שאלתך מדוע חשוב לי להגדיר אותך כאדם חי בבית המלחמה מאחר והפירוש של בית המלחמה לפי האסקולות המוסלמים היא מדינה שאינה מקיימת את חוקי האסלאם במלואן וזה עניין קשור לאמונה ולא פירוש בית המלחמה לפי האסלאם כמדינה שצרכים להלחם בה להפך אפשר לקיים איתה יחסי מסחר רגילים ואפשר לחתום איתה על הסכמים ולידיעתך היום כמעת כל המדינות שבעולם נחשבות כבית מלחמה על פי האסלאם
    ואין נפקא מינה שהמדינה ערבית או לא ערבית
    ולשאלתך מדוע מעניין אותי אם אתה מאמין או לא מאמין זאת שאלה טובה והתשובה היא ש אנו כמוסלמים מצווים להפיץ את דת האסלאם כי הנביא מוחמד עליו ברכת אללה ושלום אמר מה שפירושו הפיצו ולו פסוק
    נכון שיש לאדם בחירה להאמין או לא להאמין אך דע לך שאללה ישתבח שמו ויתעלה בוחר את מאמיניו
    אין מקנים דת בכפייה ,וכבר התברר ההבדל בין הבינה לבין המדוחים. כל הכופר בשיקוצים
    ומאמין באלוהים יזכה להאחז ביתר איתנה אשר לא תיעקר.אלוהים קשוב ויודע.
    קוראן סורה הפרה 2:256

    בשר למאמינים ולעושי הטוב כי מוזמנים להם גנים אשר נהרות זורמים למרגלותיהם. כל אימת שיוגש להם מזון מפריים יגידו הנה אשר הוגש לנו לפנים הם יקבלוהו תואם ומזומנות להם שם נשים טהורות ולנצח יחיו שם”
    קוראן סורת הפרה [פסוק 25]:
    לגבי הנשים הטהורות בגן עדן לא דומות לנשים של בני האנוש כל אישה טהורה יותר יפה מפנינה
    לגבי עיסוק הקוראן בכופרים אתה אומר שאתה לא מקיר את זה ביהדות לדעתי הסיבה היא שאתה לא בקי ביהדות
    התנך כן עוסק ומגדיר אותם כגויים
    תנ"ך – ירמיהו פרק י פסוק כה שפוך חמתך, על-הגויים אשר לא-ידעוך

 20. שלום שמי דנה ואני רוצה מאוד להתאסלאם בעלי מוסלמי ולימד אותי על האיסלם והבנתי שזאת הדת הכי נכונה בנתיים אני לומדת להתפלל מצאתי ביוטיוב אבל זה באנגלית רציתי לדעת איפה אני יכולה למצוא בעברית ועם יש באזור תל אביב יפו מקום שמלמדים את כול מה שצריך על האיסלם תודה רבה.

  • שלום וברכה אחותי היקרה דנה
   אלסלאם עלאיקום ורחמתו אללה וברקאתוה
   כדי שתחשבי כמוסלמית עלייך ראשית כל להתרחץ ולומר את השהאדה
   ("אני להעיד כי אין אלוהות אמת מלבד אללה, ואני מעיד שמוחמד הוא העבד שלו ושליחו"). ובערבית (אשהדו אנא לא איללאה איללא אללאה ואשהדו אננא מוחמד רסול אללאה) הקלק לשמיעת השהאדה בערבית .הקוראן הסביר את המשמעות של הצהרה זו סורת אל-איכלאס (פרק: 112) 1. "תגיד הוא אללה, ייחודי". 2. "אללה, עצמאי." 3. "הוא לא ללדת, ולא היה הוא נולד." 4. "שום דבר לא שווה לו." (הקוראן: פרק 112) האל האחד האמיתי הוא השתקפות של התפיסה הייחודית באיסלאם .אללה הוא הבורא יתברך המקיים של היקום,. הצהרה זו היא המפתח לדלת של האיסלאם. מי מוציא אותה דוחה כל דתות אחרות מלבד האסלאם .

   ברגע שאת אומרת את השהאדה בלב שלם את הופכת למוסלמית ואז כאילו את נולדת מחדש ,אללה ישתבח שמו ויתעלה מוחק מרגע זה את כל העוונות והחטאים שהיו לפני ההתאסלמות ,אך המעשים הטובים שעשית נשארים ונזקפים לזכותך
   את האמונה בששת עיקרי האימונה וקיום חמשת עיקרי האיסלאם הלכה למעשה כי אות.
   האמונה בששת עיקרי האימונה וקיום חמשת עיקרי האיסלאם תוכלי ללמוד באתר בעמוד הראשי
   כדי שתלמדי את התפילה בעברית הנה שני קישורים מהאתר
   http://wp.me/P1HncG-89
   http://wp.me/p1HncG-Px
   אין מקום בתל אביב יפו שמלמד על האסלאם אך תוכלי להעזר בשייך של המסגד ביפו
   מתקיימים קורסי אסלאם בחינם בכפר קרע בדאר אלסלאם להכרת האסלאם ,אפשר לסדר לך קורס כזה אם תתאמי עם בעלך, וישנה אפשרות ללמוד בתנאי פנימיה ללא כל עלות
   בכבוד רב ובהצלחה
   אחיך אבו אלעבד הירושלמי

   • תודה רבה לך על העזרה אחי היקר אבו אל עבד הירושלמי עזרתה לי מאוד

 21. אחי אבו אלעבד:

  אלסלאם עליכם

  אפשר לתספיר לנו על קדושת ירושלים והמסגד אלאקצא בקוראן ובסונה!
  בבקשה!

  • ועלייכום אלסלאם ורחמתו אללה וברקאתוה
   ירושלים היא אחת מהערים הקדושות לאסלאם, ונחשבת למקום השלישי בחשיבותה, לאחר הערים מכה ואל-מדינה, ולפיכך היא מכונה "ת'אלת' אל-חרמיין" (ثالث الحرمين) – השלישי מבין המקומות הקדושים. חרף חשיבותה, . אנסה לשפוך אור ולהסביר מה מקורה של המסורת המוסלמית המייחסת חשיבות וקדושה לעיר ירושלים.
   מקורה של המסורת המוסלמית הקוראן אלקרים והסונה של הנביא מוחמד עליו ברכת אללה ושלום עפ"י המסורת המוסלמית… המסורת המוסלמית מספרת כי כאשר היה הנביא מוחמד,עליו השלום, בן 40 (שנת 610 לספירה), נגלה אליו המלאך ג'יבריל (מקביל למלאך גבריאל באמונות היהודית והנוצרית) בעודו מתבודד במערה מחוץ לעיר מכה. מוחמד עליו השלום החל לנאום בפני תושבי מכה את ששמע לדבריו מהמלאך ג'יבריל, אשר חזר והתגלה אליו מדי פעם. פרק 17 בקוראן, הספר הקדוש למוסלמים, מספר על ה"איסרא" – באחד הלילות בהם נגלה המלאך ג'יבריל למוחמדעליו השלום , הוביל אותו המלאך במסע לילי: "ישתבח שמו של המסיע את עבדו בלילה מן המסגד הקדוש [אַל מַסְגִ'יד אַל חַרָאם] אל המסגד הקיצון [אַל מַסְגִ'יד אַל אַקְ'סַה] אשר ברכנו סביבותיו, למען נראה לו מאותותינו. אכן הוא השומע הרואה" (ערבית: سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ). . עם זאת לפרק זה ניתנה פרשנות נוספת לפיה מוחמד עליו השלום נישא באורח פלא ממכה לירושלים וממנה עלה לשמיים, שם פגש את אברהם עליו השלום , משה עליו השלום ודמויות נוספות, ובסופו של דבר גם את אלוהים אשר ציווה עליו להתפלל חמש פעמים בכל יום. הגיע מוחמד עליו השלום לירושלים רכוב על סוסתו הפלאית והמכונפת- אל-בוראק (البراق).
   מסגד אל אקצה המסגד הקיצון קוראן קדוש (الإسراء. من الاية 1 الى الاية 1) כמו כן נזכרה בקוראן בשם הארץ אשר ברכנו אותה לעמים, קוראן קדוש ( “الانبياء 70/71)
   ובקוראן בשם הארץ אשר ברכנו אותה קוראן קדוש ( “الانبياء81)
   מקור קדושת ירושלים לאסלאם בסונה נובע ממספר רב של חדיתים נכונים שמדברים על קדושת ירושלים למוסלמים מבין חדיתים אלה
   סחיח אלבוכארי 3425 סחיח אלבוכארי 1864 סחיח אלבוכארי 3366
   סחיח אלבוכארי 1189
   סחיח אלבוכארי 1197
   סחיח אלבוכארי 1995
   סחיח מוסלם 1397
   סחיח מוסלם 520
   סונן אבי דאהוד 2033
   סונן אבי דאהוד 1741
   סונן אלתירמזי 3147
   נוסף לעוד הרבה חדיתים נכונים

  • אחי אבו אלעבד.. בארק אללה פיק (אללה יברך אותך)

   יש לי עוד שאלה..

   אפשר לספר לנו.. למה אויבי האיסלאם לוחמים בו!
   ולמה רוצים לעוות אותו?

   ותודה רבה (גזאק אללה ח'ירא)

 22. היי.. אני יהודייה גדלתי בבית דתי והכרתי בחור מוסלמי ..הוא פשוט מושלם ואני אוהבת אותו מאוד ..אבל קשה לי להיות איתו בגלל הבדלי הדת ..הוא רוצה שאני יתאסלם ואני עוד לא מוכנה לזה ..קשה לי עם המשפחה שלי הם יודעים על הקשר בינינו וכועסים עליי מאוד כי אני איתו..אני לא רוצה לוותר עליו..רציתי לשאול אם מבחינת האיסלאם הוא יכול להיות איתי למרות שאני יהודייה ולא התאסלמתי..

  • אחותי רוני

   שלום וברכה..
   אחותי אפשר ליצור קשר עם משרד דאר אלסלאם?
   בגלל השאלה הזו ארוכה!!

   לפי הקוראן: סורה 5 פסוק 5
   מותר למוסלמי להתחתן יהודית או נוצרית -> אבל יש תנאים!!
   וההפך אסור -> מוסלימית תתחתן יהודי או נוצרי..

   יש הרבה בעיות בשאלה הזו.. כמו:
   שבמדינת ישראל הילדים שייכים לאמא שלהם!
   ויש ויש..

   באמת אי אפשר לסבר על זה בכמה שורות

   אני מקווה לתייצרי קשר עם הפיסבוק הזה:
   https://www.facebook.com/darassalam2013
   אן המאייל:
   dsliinfo@gmail.com

   סליחה ובהצלחה

 23. שלום אח יקר,

  אני בחור יהודי שמאוד אוהב את האסלאם והחלום שלי הוא להיות מוסלמי.
  הבעיה היא שאני פוחד לשבור להוריי את הלב ואני פוחד שכולם ישנאו אותי.
  אני כלוא בתוך עצמי ובדכאון קשה.
  אני אבוד.

 24. שאלה לי אליכם
  אני התאסלמתי לפני פחות משבוע בלי קשר לבן זוגי דבר שרציתי בו הרבה זמן שניי דברים יש לי שהייתי רוצה לדעת אחד איפה אני יכולה ללמוד יותר על הקוראן וללמוד את התפילות
  שניים לגביי בן זוגי שאלה שמטרידה אותי מאוד אני ובן זוגי היינו לפני האירוסין אך מכיוון שמשפחתי מתנגדת למרות שאיני בקשר איתם בלי קשר להתאסלמות דבר שהיה עוד הרבה לפני ,בן זוגי עצר את האירוסים בטענה שמשפחתי מחוייבת לקבל אותו שבלי האישור שלהם הוא לפי המנהגים לא יכול לעשות שום צעד דבר שאני לפי מה שאני יודעת אינו נכון, האם אחרי ההתאסלמות שלי משפחתו עדיין לא תקבל אותי בלי בלי השתתפותה של משפחתי האם זה נכון ושאלו המנהגים
  אשמח לתשובה גם דרך המייל
  שיהיה שבוע טוב

   • בן זוגי ואני נפרדנו לאחר שהתאסלמתי בטענה שאם משפחתי לא תקבל אותו כבן זוגי לא יהיה כלום לטענות לפי המנהגים אני והוא לא ילדים הוא בן 30 ואני 29 היינו אמורים להתארס אך משפחתי התנגנה למרות שהתאסלמתי כבר

   • האסלאם הוא טבעי ודרך חיים מושלמת

    האסלאם הוא טבעי ודרך חיים מושלמת מעודד את האדם לתת תסומת לב ליחסיו עם הבורא
    אנשים מוצאים אושר אמיתי ושלום בהיותם קרובים לאלוהים מקימים הנחיותיו ועושים מעשים טובים

    מוסלמים מונים כרבע מאוכלוסיית העולם
    דבר שעושה את האסלאם לאחד מגדולי הדתות בעולם
    האמונה והעבודה לאל אחד אמיתי הם המטרות של החיים
    ואבן הפינה של האסלאם

    המילה הערבית "האסלאם" פשוטו כמשמעו "כניעה" ל אלוהים האמיתי האחד לבדו
    האדם המתנדב להכנע לרצון האל נקרא מוסלמי והוא יכול להיות מכל רקע גזעי או אתני

    היכר האסלאם להבדיל מהרבה דתות אחרים אינו על שם של אדם או שבט

    .האימונה באללה
    אללה הוא שמו האישי של אלוהים האמיתי
    "אללה" הוא השם הערבי הייחודי של אחד האמיתי אלוהים. אללה אין לו יריבים, שותפים, או, ילדים או הורים. הוא לא כמו היצירה שלו, כמוהו שום דבר שום דבר כמו מהותו האלוהית

 25. שלום לכולם..

  דאר אלסלאם להכרת האיסלאם הוא מרכז להכרת האיסלאם והתרבות האיסלאמית לקבוצות תיירות מכל העולם.
  המרכז נמצא בכפר קרע בכביש 65, והוא מקבל את התיירים ועושה להם סיור מודרך במסגד בכפר ובמרכז האיסלאמי שבו מוצגים כמה כתבי עת מלפני 400 שנה.
  הקבוצה גם מסיירת ברחבי הארץ ובמיוחד בירושלים, נצרת והר תבור בכדי להכיר את האיסלאם ולעשות הסברה בדיבור ישיר ואו חלוקת ספרים בחינם המסביר על האיסלאם.

  פיסבוק:
  https://www.facebook.com/darassalam2013

  המאייל:
  dsliinf@gmail.com

  באמת.. מכל להב שלי
  בהצלחה לכולם

  האחים שלי:
  רוני
  לי
  דורית

 26. היי..שלום !..אני אלכסנדר ..נוצרי באמנותי ..אך אני שמח מאוד שיצא לי לפגוש את האתר הזה ..כי אני מאוד רוצה להכיר את דת האסלאם ..וליצור אתכם ..עם אחיי המוסלמים ..קשר…אם אפשר בבקשה למוסלמים שמעונינים ביצירת קשר ובלדבר על האיסלאם ולהכיר לי את הדת ..המנהיגים..או סתם לדבר ..תשאירו לי את כתובת המייל או הפייסבוק ..תודה..אני מאמין שאף שהאמונה שלנו שונה במקצת העיקר הוא ששנינו מאמינים באל הכול יכול …ושאנחנו אחים ואוהבים אחד את השני ..

 27. שלום לכולם.
  עדיין עונים כאן על שאלות ?
  ואם כן יש לי כמה שאלות,
  אני בחורה יהודייה שמאוד קשורה לדת האסלם והאתר שלכם נותן לי עוד מוטיבציה להתאסלם, כיום אני הולכת עם כיסוי ראש וצנועה וכמו שצריך, אבל רוצה מאוד להתאסלם וקבל תעודה וללמוד את התפילות.
  רציתי לדעת היכן ניתן ללמוד את התפילות ?, הבנתי שיש מקום בכפר קרע שניתן ללמוד שם לפי תנאי פנימיה , רציתי לדעת האם אפשר לישון שם ולגור ? כי ברגע שאני מחליטה את זה אין לי לאן לחזור לבית כי במשפחה מקבלים את זה בעין רעה מאוד.
  ואם מי ניתן ליצור פה קשר כדי לקבל תשובה על עוד כמה שאלות.
  אשמח לתשובה
  אללה ישמור אותכם ותודה !

  • אלכסנדרה היקרה
   אלסלאם עליכם

   לגבי משרד דאר רלסלאם בכפר קרע, אפשר לישון שמה ולגור, ויש שמה בחורות יהודיות שהחלפנה לאיסלאם.

   ולגבי התפילה, זה ספר שיש בו קצד מידע איך להתפלל, והוא שייך לדאר-אלסלאם.

   — סליחה על קישור חיצוני —
   בבקשה:
   https://docs.google.com/file/d/0B8DQ-KY2-uaAWF9Jc1BHRG5xSlE/edit
   פרק התפילה מתחיל בעמוד 25

   ולגבי השאלות, אני מוכן לכל שאלה, בשמחה.
   בהצלחה
   מוסלמי

 28. אהלן,
  כתוב בקוראן שמריה, אמו של ישו, היית גם אחותו של אהרון ומשה. רציתי לשאול כיצד זה מסתדר כרונולוגית עם מהלך ההיסטוריה?
  תודה רבה.

  • אוראל היקר

   הפסוק הוא: "הוי ואחות אהרון, הן אביך לא היה איש רשע ואמך לא היתה יצאנית", (סורת מרים: 28).
   הפירוש שי הקשר של האחוה הוא: "אחות לבית אהרון".
   כלומר מצאצאי אהרן הכהן.

   ואיש מפרשים שאמרו שמדובר באחות ממש, ומסבירים שחל כאן עירוב בין מרים אם ישוע לבין מרים המקראית שהיתה אחותם של משה ואהרון.

 29. שלום,
  אני יהודי ואני במצב מאוד קשה בחיים אין לי עבודה,אין לי חברים ואני יושב כל היום בבית בדיכאון.
  למרות הכל אני מאמין שקיים בפוטנציאל ואני גם מאמין באללה.
  לא התאסלמתי רשמית אבל אני יודע להתפלל ועושה את זה בסתר בבית שלי.

  למה אללה לא עוזר לי?אולי אני עושה משהו לא בסדר?
  כבר זמן רב שאני מת מבפנים ללא שמחת חיים.
  אין כמעט יום שאני לא בוכה.אני רק צריך לקבל הזדמנות להוכיח מה אני שווה ואף אחד לא נותן י אותה.

 30. סאלאם עליקום, ברצוני לשאול כמה שאלות. לאיזה מייל ניתן לשלוח אותם? אשמח שיענה לי אדם הבקיא באיסלאם!
  חופית

 31. שבת שלום
  לפני כשנתיים התגרשתי כי האמנתי בלב שלם שמגיע לי יותר טוב
  כבר חצי שנה שאני מוסלמית מבחירה לא בעקבות גבר ולא בגלל אף אחד מבחירה שלי בלבד.
  בחצי שנה הזאת איבדתי את כל חבריי משפחתי קברה אותי חייה פוטרתי מעבודתי כל עולמי חרב עליי …
  כל זה כי רציתי חיים טובים יותר בדרך הכי נכונה אני אמא לילד בן 4 שכבר לא יכולה לשלם שכירות ולפחד כל יום מהמחר שיבוא שלא יהיה חשמל בבית או שבעל הבית יוצא אותנו כל חיי עזרתי ותמכתי בכולם ובגלל שאני מאמינה שעשיתי משהו נכון כל העולם מתנכר לי נשארו לי חובות של הגרוש שלי ואני מנסה בכול כוחי לשרוד לבד

  למה בגלל צרות עין אני צריכה לאבד הכל את כולם ואת היכולת לחיות אני לא מתחרטת לרגע אבל למה כל הכובד הזה באמת שאין לי כוחות כבר.

  • אחותי היקרה דורית

   האם חשבתי שאללה לא רוצה לבחון אותך?
   אללה רוצה לבחון אותך לבדוק האם האמנתי מכל הלב שלך או לא?
   האם את רוצה אללה ושליחו מוחמד או רוצה מזל מחיי העולם הזה?

   דורית! נא לקראו את הפסוקים הנהדרים היפים של הקוראן:
   בשם אללה הרחמן והרחום
   "1. א.ל.מ
   2. הסבורים האנשים כי יונחה להם להגיד, האמנו, ולא יעמידום בניסיון?
   3. הרי כבר ניסינו את אשר היו לפניהם, ואללה יודע ידע מי הם דוברי האמת, וידע מי הם המכזיבים".

   הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום הראה סבלנוּת נהדרת בכל ימי חייו. הוא סבל הרבה מהכופרים כשהחיל להפיץ את המסר של אללה. בני עמו עינו אותו, קיללו אותו, הענישו אותו כי דיבר על דת חדשה, אולם הוא עמד בפני כל האתגרים האלה וסבל את הענוי וההתעללות, הוא ביקש גמול מאצל אללה, כי הבין שזה כולו למען אללה ולמען את השליחות שלו. עבדאללה בן מסעוד סיפר: “לפעם הסתכלתי על הנביא עליו ברכה ושלום, הוא נראה כמו אחד הנביאים שבני עמו היכו אותו עד שפצעו אותו בפניו, והוא מתפלל לאללה: ריבוני סלח לבני עמי, כי הם לא מבינים”.

   למה לא? בעוד שהספר שהורד עליו אומר: "נהג בחמלה וציווה לנהוג כראוי וסור מעל הנבערים מדעת".

   הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר גם הוא: "כל דברי חייו של מוסלמי הם טוב לו, אם קרה לו משהו טוב הוא מודה לאללה ויהיה זה טוב בשבילו, ואם קרה לו משהו רע והוא סבל אותו היה זה טוב בשבילו".
   וגם: "כל אשר קורה למוסלמי אם זה חלה או דאג או נפגע או תער אפילו הקשון אם דקר ממנה אללה מכפר בהם על החטאים שלו".
   וגם אמר עליו השלום: "מי שעזב משהו למען אללה, אללה מחליף אותו בדבר יותר טוב ממנו".
   ואמר גם: "אם אללה אהב מישהוא הבחין אותו".

   הסבלנות היא אחד המוסרים הנשגבים ביותר, והיא נחשבת לדוגמה טובה לכל האנשים הטובים. אללה סיפר על הנביא יעקוב עליו השלום כאשר הילדים שלו טענו שזאב אכל את יוסף (בנו האהוב): "הם הביאו את כותנתו ועליה דם כוזב. אמר, אין זאת כי לבכם השיאכם לעולל דבר מה- ואולם עלי לעמוס בעוז רוח, ואללה ישעי מפני הדברים אשר תתארו", (סורת יוסף: 18).

   אללה סיפר גם כן על יעקב, ומה שאמר לאחר אחר חזרת הבנים שלו מן מצרים בלעדי האח הקטן שלהם: "אמר, אין זאת כי השיאכם לבכם לעלול דבר- מה, ואולם לעמוד בעוז רוח אולי יואיל ריבוני להחזיר אלַי את שניהם גם יחד. הן הוא היודע והחכם", (סורת יוסף: 83).

   מרים בית עמרם, כאשר אללה יתעלה רצה ממנה שתלד ילד בלי אב, דאגה, ואמרה: "מי ייתו ומתיי לפני כל זאת, ושקעתי בתהום הנשייה", אז אמר לה גבריאל עליו השלום: "אל תצטערי…".

   אז אחותי דורית אל תצטערי ואל תדאגי, אללה בוחן האנשים לראות מה יש בלב שלהם -למרות שהוא יודע מה יש בלב-, אבל בשביל זה ברא אותנו.

   מאחל לך המון הצלחה ואושר
   אחותי דורית

   • תודה
    אבל לא אשקר לא מתחרטת על ההתאסלמות לרגע אבל זה קשה שכולם מחקו אותי וקברו אותי חייה לא עשיתי דבר רע לאיש בחיי כואב לי וסאמת שלנשום קשה כבר

  • אחותי דורית
   אלסלאמו-עליכם
   בקיצור, תקשיבי אל הסיפור הזה:
   הנביוא יונס (יונה) עלוי השלום הוא אחד משליחי אללה ששלח אותו לעיראק, בדיוק לעיר שקוראים לה "נינוא", הנביא יונס הזמין בני עימו לאיסלאם, אבל אף אחד התאסלם, וכולם עזבו אותו והתרחקו ממנו וכפרו במסר שלו.
   אחירי כך אללה רצה לשלח עליהם עונש לישמיד אותם כולם ביחד, הנביא יונס עליו השלום הזדרז ועזב את העיר בלילה, הוא הלך לים ושמה ראה אנשים שנוסעים בספינה אז נסע איתם, מזג אוויר היה סגרירי, והים היה מחוספס, אז הים לקח את הספינה ימינה ושמולה, החליטו הנוסעים ליזרקו אחד מהם בים, ועשו הגרלה, ונבחר הנביא יונס לזריקה, וזרק עצמו בים.
   אללה ישתבח שלח לו לווייתן ובלע אותו.
   יונס עליו השלום נפל בשלושה חשוכים,
   1. אפלת הלילה.
   2. אפלת הים.
   3. אפלת בטן הלוויתן.
   למרות כל זה לא שכך אללה, אז יונס עליו השלום התפלל, התפלל במקום שאף אחד מבני אדם התפלל בו, ובשלושה חשוכים,
   מי רואה אותו מלבד אללה?
   מי שמע קולו ותפילתו מלבד אללה?
   מי יכול לעזור לו מלבד אללה?
   כל זה נזכר בקוראן, במקומות שונות, אבל בסופו של דבר, מה היית התפילה של יונס עליו השלום?
   "אשר לד'א אלנון (בעל הדג), הוא הסתלק בכעס וחשב כי לא נוכל להשיגו, לבסוף קרא ממחשכים לאמור, אין אלוה מבלעדיך, ישתבח שמך, אכן הייתי בבני העוולה * אז נעתרנו לו, והצלנוהו מן הייסורים, כך נמלט את המאמינים" (הנביאים: 87-88).
   וכאשר הלוויתן זרק את יונס עליו השלום, יונס חזר אל העיר שנשלח לה "נינוא" וראה שכל העיר שלו התאסלמה ואללה יתעלה לא העניש אותה,
   "מדוע לא האמינה שום עיר ולא נועשה באמונתה, זולת בני עמו של יונס? כאשר האמינו, הסרנו מעליהם את עונש הקלון בחיי העולם הזה והנחנו להם להתענג זמן-מה * אילו חפץ ריבונך, היו מאמינים כל שוכני הארץ גם יחד, וכי תוכל אתה לכפות על האנשים להיות מאמינים * מעולם לא האמינה שום נפש בלא שהרשה אללה, והוא מייסר בעונש את אשר לא ישכילו להבין דבר" (יונס 98-100).

   אז תתפללי לאללה לעזור לך ולנחות את המשפחה שלך לאיסלאם, ואל תתיאשי שזי לא טוב, ומדריך אותך לאבדון.

   אני מקווה שתקראתי את הקוראן, הוא יעזור לך.
   אללה יתעלה אמר: "הוי האנשים, הנה ניתנו לכם מעם ריבונכם מוסר השכל ומרפא ללבבות והדרכה ורחמים למאמינים" (סורת יונה: 57).

   • אשמח לילמוד את האמת נתחיל בשתי שאלות מי זה אללה וכיצד אתם יודעים ש מוחמד היה שליח אלוהים ? למען גילוי נאות אני די בקיא בפרטים

 32. שלום!
  כתוב בתורה שישמאל לא ירש. ועוד כתוב ידו בכל, דהיינו שהוא איש רע. ועוד הרי אתם מאמינים בתורה, והתורה אומר שלא יהי עוד תורה, והרי יש לכם הקוראן?
  אני אשמח אם תוכל לענות לי האיך זה מתורץ ע"פ איסלאם?

  • לפי האיסלאם אין כל צורך לתרץ פסוקים של התורה או כל דבר אחר, כי הקוראאן מושלם כפי שהוא מעיד על עצמו, ועולה בבירור מהקוראאן שחלק מהתורה מסולף, ולפי הקוראאן והאיסלאם וכל הפירושים כל דבר שמנוגד לקוראאן בהכרח איננו נכון.

   אשמח לענות לכל שאלה נוספת

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s