בואו נתפלל: כיצד מתפללים?

בואו נתפלל: כיצד מתפללים?

התפילה היא הטקס הדתי הבולט ביותר בחייו של שומר המצוות המוסלמי. היא נחשבת לאחת מחמש מצווֹת היסוד וקובעת את סדר יומו, מפני שהיא מתקיימת בזמנים מוגדרים של היום והלילה .

כל אחת מ- 5 התפילות היומיות נקרא "צַלַאת" (תפילת חובה) בערבית(פרד) התפילה מורכבת ברוּבה מפסוקים מן הקֻרְאַן בערבית אייאת ומתנועות גוף – כריעות והשתחווּיוֹת.

התפילה חשובה, בעיקר משום שהיא מבטאת את רגשותיו של המאמין ומאפשרת לו לחוש קשר לאל ולהביע את אמונתו ואת כּניעוּתוֹ לפני הבורא. עקרונית, עדיף שהגברים יתפללו במסגד . אם אין לו אפשרות להתפלל בציבור, המוסלמי יכול להתפלל ביחידוּת בביתו, במקום עבודתו או אפילו בצד הדרך, ובלבד שיהיה זה מקום נקי  ויבש.

קריאת המֻאַדִ'ן

לפני כל אחת מחמש התפילות היומיות, נוהג המֻאַדִ'ן היושב במסגד לקרוא למאמינים אל התפילה, וזאת מן המסגד. בעבר קרא המֻאַדִ'ן למתפללים בקולו בלבד, ואילו כיום הוא נוהג להיעזר ברמקול. לעתים מושמעים פסוקים מן הקֻרְאַן לפני הקריאה לתפילה, על ידי המֻאַדִ'ן עצמו או מתוך קלטוּת.

נוסח הקריאה לתפילה קרוי "אַדַ'אן". הקריאה נפתחת במשפט "אַלְלְהֻ אַכְּבַּר" (כלומר, אלוהים הוא הגדול מכל), המושמע בתחילת הקריאה לתפילה ארבע פעמים. לאחר מכן אומר המֻאַדִ'ן את המשפטים הבאים – כל אחד מהם פעמיים: "מעיד אני כי אין אל מלבד אלוהים. מעיד אני כי מֻחמד הוא שליחו של אלוהים. בואו לתפילה, בואו להצלחה, אלוהים הוא הגדול מכל." ולבסוף, הקריאה "אין אל מלבד אלוהים",  פעם אחת.

בעקבות קריאת המֻאַדִ'ן, מוסלמים הנוהגים להתפלל מתחילים את תפילתם, ביחידוּת או בציבור.

ההכנות לתפילה

לפני התפילה חייב כל מוסלמי להיטהר לעשות וודו . הקֻרְאַן  והסונה מפרטים את הדרך שבה על המוסלמי לטהר את עצמו:

"הוי המאמינים, בקומכם להתפלל, רַחֲצו את פניכם ואת ידיכם עד המרפקים, ונַגבו את ראשיכם (ורחצו) את רגליכם עד הקרסוליים. ואם נטמאתם […] ואינכם מוצאים מים, בַּקשו לכם חול נקי והעבירוהו על פניכם ועל ידיכם. […]" (סורת השולחן הערוך [אלמַאאִדַה] – 5, פסוק 6)

בחצר של כל מסגד מצוי מקום עשיית וודו  היטהרות ובו מים זורמים. על המתפלל  לוודא שהמיים נקיים. תחילה רוחצים שלוש פעמים את יד ימין, ולאחריה את יד שמאל. אחר כך שוטפים את הפה ואת האף שלוש פעמים כל אחד . את הראש, את האוזניים ואת  שוטפים פעם אחת, ומסיימים בשטיפת כפות הרגליים שלוש פעמים.

 

לפני תחילת התפילה חייב המאמין המוסלמי להכין עצמו ברחצה טקסית הנקראת וֻדוּאְ(ערבית: وُضوء

וֻדוּאְ בערבית: وُضوء: היא הפעולה של רחיצת חלקים מהגוף במים נקיים, כחלק מההכנה לתפילה המוסלמית – הצלאה. ודוא נחשב לפעמים לרחצת היטהרות

את הוודו ההיטהרות אין צורך לקיים לפני כל תפילה.אדם יכול להיטהר פעם אחת ולהתפלל יותר מתפילה אחת, וזאת בתנאי שלא עשה מעשה המטמא את הגוף: עשִיית צרכים או הוצאת רוח או קיום יחסי מין.

שֵינה או אף נמנום מחייבים את המתפללעשיית וודו   להיטהר מחדש. אחרי קיום יחסי מין המתפלל חייב בהיטהרות כללית,"גוסול"בעברית רחצה , הכוללת את רחיצת הגוף כולו. גם לפני תפילת הצהריים של יום השישי, ולפני תפילת החג, עדיף להיטהר היטהרות כללית, של כל הגוף.

המטהר מתחיל את ההיטהרות(הודו) באומרו :ביסם אללה, אללה אקבר1.

2.רחיצת כפות הידיים שלוש פעמים

3.רחיצת הפה שלוש פעמים תוך כדי שימוש ביד ימין להכנסת המיים לתוך הפה

4.רחיצת האף שלוש פעמים תוך כדי הכנסת המיים לאף ביד ימין והוצאתם ביד שמאל

5.רחיצת הפנים שלוש פעמים תוך כדי השימוש בשני הידיים ביחד

6.רחיצת שני הזרועות מקצה האצבעות עד המרפק כולל המרפק יש להתחיל בזרוע ימין ולאחר מכן זרוע שמאל

7.רחיצת הראש פעם אחת יש לקת מיים בשני ידיים ולעבור על הראש החל מהמצח עד הצוואר

8.רחיצת האוזיים פעם אחת אוזן ימין עם יד ימין ואוזן שמאל עם יד שמאל

9.רחיצת כפות הרגליים כל אחת שלוש פעמים להתחיל בימין ולאחר מכן בשמאל יש להקפיד לנקות בין האצבעות

המקור ההלכתי לודוא הוא בסורת אל-מאאידה באיה השישית.

נוסף לחדיתים של הנביא מוחמד עליו הברכה ושלום

הערה חשובה קיום יחסי מין עם האישה מחייב רחצה מליאה לפני התפילה וזה חל על הגבר והאישה

 המטהר מתחיל את ההיטהרות(הודו) באומרו :ביסם אללה, אללה אקבר1.

240620112214

 

2.רחיצת כפות הידיים שלוש פעמים

240620112215

3.רחיצת הפה שלוש פעמים תוך כדי שימוש ביד ימין להכנסת המיים לתוך הפה

240620112216

4.רחיצת האף שלוש פעמים תוך כדי הכנסת המיים לאף ביד ימין והוצאתם ביד שמאל

240620112217

5.רחיצת הפנים שלוש פעמים תוך כדי השימוש בשני הידיים ביחד

240620112218

6.רחיצת שני הזרועות מקצה האצבעות עד המרפק כולל המרפק יש להתחיל בזרוע ימין ולאחר מכן זרוע שמאל

240620112219

7.רחיצת הראש פעם אחת יש לקת מיים בשני ידיים ולעבור על הראש החל מהמצח עד הצוואר

240620112221

8.רחיצת האוזיים פעם אחת אוזן ימין עם יד ימין ואוזן שמאל עם יד שמאל

images

9.רחיצת כפות הרגליים כל אחת שלוש פעמים להתחיל בימין ולאחר מכן בשמאל יש להקפיד לנקות בין האצבעות

240620112226

ף.

המתפלל נכנס אל המסגד בלבוש נקי, וזאת בהסתמך על הפסוק בקֻראן: "הוי בני אדם, לִבשו את בגדי חמודותיכם בכל מסגד […]" (סורת ממרום החומה [אלאַעְרַאף] – 7, פסוק 13)

מהלך התפילה

לפני כניסתו למסגד, על המתפלל לחלוץ את נעליו ולהיכנס יחף – זאת כדי להדגיש את יִיחוּדוֹ של האִסלאם לעומת הדתות שהופיעו קודם לכן. עם כניסתו של המתפלל למסגד מתחיל טקס התפילה.למרות שמותר להתפלל בנעליים נקיים מחוץ למיסגד.

התפילה המוסלמית מורכבת מתנועות גוף ומאמירות, וכל מכלול של תנועות ואמירות נקרא "רַכְּעַה". התנועות כוללות התכופפוּת והשתחווּת. לתנועות גוף אלה יש חשיבות רבה, שכן הן מבטאות את כּניעוּתוֹ של האדם לפני האל. מיד עם כניסתו למסגד, המוסלמי מתפלל שתי רַכְּעוֹת, כביטוי של כבוד למסגד. לאחר מכן הוא מצטרף אל שורות המתפללים.

האִמאם אומר את ה"אִקַאמַה", שהיא נוסח מקוצר של הקריאה לתפילה שהשמיע קודם לכן המֻאַדִ'ן, אך בקצב מהיר יותר, והוא מוסיף את המשפט: "אכן הגיע זמן התפילה". אז אומר כל מתפלל בליבואת ה"נִיָה" (דברי כוונה שבלב): "בכוונתי להתפלל את תפילת […]" והוא משמיע את שם התפילה. מכאן והלאה אין הוא רשאי לדבּר דברי חוּלין. עליו להרכין את ראשו כלפי מטה, אל המקום שעליו הוא רוכן, תוך כדי התפילה.

במסגד עצמו המתפלל עומד מאחורי האִמאם. כל המתפללים, כולל האִמַאם, פונים לעבר ה"קֵבְּלָה", כלומר לעבר כיוון התפילה, שהוא העיר מכה. את מקום הקֵבּלָה מציינת גומחה הקבועה בקיר המסגד.

תחילה המתפלל מרים את ידיו עד גובה כתפיו או אוזניו ואומר:"אַלְלְהֻ אַכְּבַּר". אחר כך הוא מניח את ידיו על החזה, כשיד ימין מונחת על יד שמאל, ומקשיב לאִמַאם האומר את סוּרת אלפַאתִחַה (סוּרת הפתיחה):

סורת הפתיחה

"בשם אללה הרחמן והרחום(1)

השבח לאללה ריבון העולמים(2)

הרחמן והרחום(3)

מלך יום הדין (4)

אותך נעבוד ובך נסתייע (5)

הנחה אותנו בדרך הישרה(6)

דרך אלו שהענקת להם את חסדך,

לא אלו שאתה כועס עליהם ולא התועים(7)

(סורת הפתיחה, [אלפַאתִחַה] – 1 פסוקים 8- 1)

ציבור המתפללים עונה לאִמַאם:"אאמין."

אחרי סוּרת אלפַאתִחַה, האִמַאם אומר סוּרה קצרה בשלמותה או חלק מסוּרה ארוכה, לפי בחירתו.

האִמאם מסיים את דבריו בקריאה"אַלְלְהֻ אַכְּבַּר", והמתפללים חוזרים אחריו על הקריאה.

לאחר מכן מתכופף כל מתפלל, מניח את ידיו על ברכיו, ותוך כדי כך הוא אומר:"ישתבח ריבוני האדיר." כשהוא מזדקף הוא אומר: "אלוהים שומע את מי שמשבח אותו; אלוהים לך השבח. השבח לך." אחר כך המתפלל משתחווה פעמיים, כשמצחו נוגע בקרקע, ואומר:"ישתבח ריבוני העליון" שלוש פעמים. בכך סיים המתפלל רַכְּעַה אחת.

כל אחת מחמש התפילות היומיות מורכבת ממספר אחר של רַכְּעוֹת. תפילת הבוקר, לדוגמה, כוללת שתי רַכְּעוֹת, ותפילת הצהריים כוללת ארבע רַכְּעוֹת. לסיום כל תפילה אומר המתפלל שתי ברכות, ואז הוא פונה לצד ימין ואומר: "שלום ורחמי אללה וברכותיו עליכם." אחר כך הוא פונה לצד שמאל וחוזר על דבריו.

מוסלמי המתפלל לבדו אומר את סוּרת אלפַאתִחַה ואת הסוּרה או הפסוקים שאחריה לבדו. אם אדם אינו יכול להתפלל אחת מן התפילות, הוא חייב לומר אותה בתחילת התפילה הבאה אחריה באותו יום. אם האדם נמצא במצוקה ואינו יכול להשלים את תפילתו, הוא רשאי לקצר אותה. האִסלאם קובע כי כל עוד שהאדם יכול להניד אצבע ואפילו עפעף בגופו, הוא חייב להתפלל – לכן, אדם המוגבל בתנועתו יתפלל ללא כריעה.

בואו נתפלל: כיצד מתפללים תפילת הבוקר  סלאת אלפגר

בואו נתפלל: כיצד מתפללים תפילת הצהריים סלאת אלדוהור

בואו נתפלל: כיצד מתפללים תפילת  אחרי הצהריים סלאת אלעסר

בואו נתפלל: כיצד מתפללים תפילת  הערב סלאת אלמגרב

בואו נתפלל: כיצד מתפללים תפילת  הלילה סלאת אלעשאא

 

טיפים לשמירה על טהרה

אחרי קיום יחסי מין בין הגבר לאישתו שני הצדדים חייבים ברחיצה מלאה של כל הגוף

 אסור לקיים יחסים בזמן מחזור

אין תפילה בזמן מחזור

לא מספיק לנג בבנייר טואלט אחרי הכניסה לשירותים צריך לשטוף במיים

אין בושה בדת צריך לשמור על התחתונים נקיים משתן וכדומה

מספר הרכעות בתפילות המוסלמים ,תפילות החובה והרשות ,בערבית אלפרד ואלסונה

 • ד'הר (צהריים) – 4 רכעות חובה, 4 רכעות רשות

 • עצר (מנחה) – 4 רכעות חובה

 • מע'רב (מעריב) – 3 רכעות חובה, 2 רכעות רשות

 • עשאא' (לילה) – 4 רכעות חובה, 2 רכעות רשות

 • פג'ר (בוקר) – 2 רכעות חובה, 2 רכעות רשות

רַכְּעַה (ערבית: ركعه, רבים: רכעאת ركعات) היא יחידת הבסיס של התפילה (צלאה) המוסלמית. הרכעה כוללת רצף של פעולות בלתי-משתנות, כאשר בכל תפילה מתבצעות מספר רכעות לפי הקבוע בשריעה. שריעה

אללה יודע טוב ממני

אבו אלעבד הירושלמי

6 מחשבות על “בואו נתפלל: כיצד מתפללים?

 1. פינגבק: ברוכים הבאים אל אתר דת האיסלאם הדת האמיתית האחת והיחידה « דת האיסלאם היא הדת המקורית האמיתית האחת והיחידה Ислам является религией, исход

 2. כל הכבוד לכם, זה מאוד עוזר לאנשים מדתות אחרות לעבור לאיסלאם, דת הנביא מוחמד (סללא אללהו עליה וסאלאם) , מצויין.

 3. סלאם עליקום, אני צריכה עזרה עם התפילות שירשמו לי תעתיק כאילו בכתב עיברי אבל מילות התפילה בערבית שלב אחר שלב התאסלמתי לא מזמן ואני לבד עם כל זה, אני אשמח לקבל עזרה מכם זה האיימל שלי hilalila9128@gmail.com

  • ערב טוב אני נורא אשמח לעזרה שלהם אני קיבלתי על עצמי את דת האיסלאם וקשה לי מאוד להבין את התפילה אשמח אם תוכלו לשלוח לי למייל כל תפילה עם מילים בעברית שאוכל להגות נכון את התפילה ללא טעויות ועם תרגום..אודה מאוד לעזרכתכם

 4. האם התפילה תופסת רק בערבית? האם אפשר להתפלל בשפה אחרת? האם לתפילה בשפה אחרת יש אותו ערך??

  • שלום ןברכה קלאודיה
   התפילה חייבת להיות בערבית בלבדוניתן ללמוד אתהתפילה בערבית באתר לדעתי איננה קשה אנשים מכל העולם מתפללים בערבית למרות ששפתם איננה ערבית
   בברכה

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s